BİLİMSEL MAKALE

Yağların yeniden keşfedilmesi

Son yıllarda ticari yağların yanı sıra "Özel yağlar" giderek tüketicilerin gündemine girmektedir. Yağlar, gliserol ve yağ asitleri olmak üzere iki basit yapı taşından oluşurlar.

Su ürünlerinde karotenoidlerin kullanımları

Bu derlemede, su ürünlerinde ağırlıklı olarak kullanılan karotenoidlerin; kaynakları, kullanım şekilleri ve gıda güvenliğine etkisi irdelenmeye çalışılmıştır.

Gıda sanayinde teknik yaratıcılık

Gıdalarımızda sağlık ve beslenme önceliği, hammadde özellikleri ile teknolojik sınırlamalar ve yasal düzenlemeler nedeni ile bilgi yoğun araştırma-geliştirme ve inovasyon çalışmalarına gereksinim...

Ekşi maya (II)*

Ekşi maya hamurunda ve ekşi maya ekmeklerinde bazı laktik asit bakterilerinin ve iki farklı kekik çeşidinin antifungal etkilerinin belirlenmesi (II)*

Beslenme: Geleceğin ilaçları ilaç / gıda etkileşimi

Beslenme ve insan fizyolojisi ilişkisi ve hatta zihinsel fonksiyonların ilişkisi üzerine birçok teori bulunmaktadır.

Ekşi maya

Ekşi maya hamurunda ve ekşi maya ekmeklerinde bazı laktik asit bakterilerinin ve iki farklı kekik çeşidinin antifungal etkilerinin belirlenmesi (ı)*

Gıda ambalajlarından kaynaklanan migrasyonun gıda güvenliği açısından önemi

Ambalaj içine konulan ürünü tüketiciye ulaşana kadar muhafaza eden, ürünü tüketiciye tanıtan bir araçtır.

Gıda sanayiinde ultrason uygulamalarının antimikrobiyal etkileri (II)*

Et ve et ürünleri sanayiinde ultrasonik uygulamalar

Levansukraz enzimi ile kalorisi azaltılmış gıda ürünlerinin üretimi

Levansukrazlar, sakkarozu parçalayan ve açığa çıkan fruktozları sindirilemeyen şeker polimerlerine dönüştüren enzimlerdir. Bakteriler tarafından hücre dışına salgılanan levansukrazlar bakterinin...

Rönesanstan günümüze gastronomide sanat

Rönesans genelde sanat, kültür ve bilime adanmış, pırıltılı bir dönem olarak düşünülür, ancak bu dönemin fetihler, savaşlar ve açlıkla dolu karanlık bir yüzü vardır.