BİLİMSEL MAKALE

Polifenollerin diyetteki önemi ve analizlerde dikkat edilmesi gerekenler

Polifenolllerin, gıda işleme süresince diğer gıda bileşenlerince-protein, karbonhidrat, yağ- etkileşimleri de büyük önem taşımaktadır.

Gıda seçimini etkileyen faktörler II*

İnsanların yaşadığı kültürler ya da toplumlar, bireylerin birbirleriyle (sosyal faktörler) sahip olduğu temasla birlikte, gıda seçimlerini etkiler. İnançları, gelenekleri ve tabular etkili...

Ganoderma lucidum (Lingzhi ya da Reishi): Tıbbi Mantar

Reishi veya Lingzhi olarak da adlandırılan Ganoderma lucidum tıbbi mantarların bir türüdür.

Gıda seçimini etkileyen faktörler I*

Gıda yapısal olarak karmaşık bir yapıya sahip olup tüketici tercihleri ön plandadır. Tüketici tercihleri ise birçok faktörün bir araya gelmesi ile oluşan bir kesişimdir.

Organik tarım, dünya ve Türkiye’deki durumu

Dünya organik gıda ürünleri pazarının gelişmesinde yeni organik tarım, gıda ve tekstil ürünleri dünya pazarlarına sunulması etkili olmaktadır. Büyük gıda üretici ve toptancıları, yeni ve işlenmiş...

Balıkesir ilinde yetiştirilen bazı buğday örneklerinin araştırılması

Balıkesir ilinde yetiştirilen bazı buğday örneklerinin ve bu örneklerden elde edilen unların kalite özelliklerinin araştırılması

Organik tarıma genel bakış

Dünyada organik tarım üretimi yapılan alanlar, toplam tarım alanlarının yaklaşık %1’ini oluşturmaktadır. En fazla organik tarım arazisine sahip ülkelerin başında ise 22.7 milyon hektar ile...

Gıda endüstrisi süperkritik akışkan teknolojisi

Gıda endüstrisi süperkritik akışkan teknolojisi uygulamalarında yeni gelişmeler I*

İşlenmiş gıda nedir?

Günümüzde, pazarda rekabet koşulları çok şiddetlidir. Birbirleriyle rekabet eden birçok farklı gıda üreticisi bulunmaktadır. Bu nedenle, gıdaları olabildiğince arzulanır hale getirmek için büyük...

Gıdalarda şeker ve flavonoid interaksiyonu

Bu çalışmada flavonoidlerin şekerlerle glikozit bağı oluşturmuş formları ele alan bazı araştırmalar derlenmiştir.