BİLİMSEL MAKALE

Gıdalarda şeker ve flavonoid interaksiyonu

Bu çalışmada flavonoidlerin şekerlerle glikozit bağı oluşturmuş formları ele alan bazı araştırmalar derlenmiştir.

Su ürünlerinde kalitenin saptanmasında elektriksel ölçümler

Balıkların bayatlama sürecinde doku bileşenlerinin bozulmasının, deri ve kasların elektrik iletkenlik özelliği üzerinde sistematik bir değişikliğe yol açtığı bilinmektedir. Bu değişimler, balıklarda...

Yağların yeniden keşfedilmesi

Son yıllarda ticari yağların yanı sıra "Özel yağlar" giderek tüketicilerin gündemine girmektedir. Yağlar, gliserol ve yağ asitleri olmak üzere iki basit yapı taşından oluşurlar.

Su ürünlerinde karotenoidlerin kullanımları

Bu derlemede, su ürünlerinde ağırlıklı olarak kullanılan karotenoidlerin; kaynakları, kullanım şekilleri ve gıda güvenliğine etkisi irdelenmeye çalışılmıştır.

Gıda sanayinde teknik yaratıcılık

Gıdalarımızda sağlık ve beslenme önceliği, hammadde özellikleri ile teknolojik sınırlamalar ve yasal düzenlemeler nedeni ile bilgi yoğun araştırma-geliştirme ve inovasyon çalışmalarına gereksinim...

Ekşi maya (II)*

Ekşi maya hamurunda ve ekşi maya ekmeklerinde bazı laktik asit bakterilerinin ve iki farklı kekik çeşidinin antifungal etkilerinin belirlenmesi (II)*

Beslenme: Geleceğin ilaçları ilaç / gıda etkileşimi

Beslenme ve insan fizyolojisi ilişkisi ve hatta zihinsel fonksiyonların ilişkisi üzerine birçok teori bulunmaktadır.

Ekşi maya

Ekşi maya hamurunda ve ekşi maya ekmeklerinde bazı laktik asit bakterilerinin ve iki farklı kekik çeşidinin antifungal etkilerinin belirlenmesi (ı)*

Gıda ambalajlarından kaynaklanan migrasyonun gıda güvenliği açısından önemi

Ambalaj içine konulan ürünü tüketiciye ulaşana kadar muhafaza eden, ürünü tüketiciye tanıtan bir araçtır.

Gıda sanayiinde ultrason uygulamalarının antimikrobiyal etkileri (II)*

Et ve et ürünleri sanayiinde ultrasonik uygulamalar