BİLİMSEL MAKALE

Organik tarıma genel bakış

Dünyada organik tarım üretimi yapılan alanlar, toplam tarım alanlarının yaklaşık %1’ini oluşturmaktadır. En fazla organik tarım arazisine sahip ülkelerin başında ise 22.7 milyon hektar ile...

Gıda endüstrisi süperkritik akışkan teknolojisi

Gıda endüstrisi süperkritik akışkan teknolojisi uygulamalarında yeni gelişmeler I*

İşlenmiş gıda nedir?

Günümüzde, pazarda rekabet koşulları çok şiddetlidir. Birbirleriyle rekabet eden birçok farklı gıda üreticisi bulunmaktadır. Bu nedenle, gıdaları olabildiğince arzulanır hale getirmek için büyük...

Gıdalarda şeker ve flavonoid interaksiyonu

Bu çalışmada flavonoidlerin şekerlerle glikozit bağı oluşturmuş formları ele alan bazı araştırmalar derlenmiştir.

Su ürünlerinde kalitenin saptanmasında elektriksel ölçümler

Balıkların bayatlama sürecinde doku bileşenlerinin bozulmasının, deri ve kasların elektrik iletkenlik özelliği üzerinde sistematik bir değişikliğe yol açtığı bilinmektedir. Bu değişimler, balıklarda...

Yağların yeniden keşfedilmesi

Son yıllarda ticari yağların yanı sıra "Özel yağlar" giderek tüketicilerin gündemine girmektedir. Yağlar, gliserol ve yağ asitleri olmak üzere iki basit yapı taşından oluşurlar.

Su ürünlerinde karotenoidlerin kullanımları

Bu derlemede, su ürünlerinde ağırlıklı olarak kullanılan karotenoidlerin; kaynakları, kullanım şekilleri ve gıda güvenliğine etkisi irdelenmeye çalışılmıştır.

Gıda sanayinde teknik yaratıcılık

Gıdalarımızda sağlık ve beslenme önceliği, hammadde özellikleri ile teknolojik sınırlamalar ve yasal düzenlemeler nedeni ile bilgi yoğun araştırma-geliştirme ve inovasyon çalışmalarına gereksinim...

Ekşi maya (II)*

Ekşi maya hamurunda ve ekşi maya ekmeklerinde bazı laktik asit bakterilerinin ve iki farklı kekik çeşidinin antifungal etkilerinin belirlenmesi (II)*

Beslenme: Geleceğin ilaçları ilaç / gıda etkileşimi

Beslenme ve insan fizyolojisi ilişkisi ve hatta zihinsel fonksiyonların ilişkisi üzerine birçok teori bulunmaktadır.