BİLİMSEL MAKALE

Ekşi maya

Ekşi maya hamurunda ve ekşi maya ekmeklerinde bazı laktik asit bakterilerinin ve iki farklı kekik çeşidinin antifungal etkilerinin belirlenmesi (ı)*

Gıda ambalajlarından kaynaklanan migrasyonun gıda güvenliği açısından önemi

Ambalaj içine konulan ürünü tüketiciye ulaşana kadar muhafaza eden, ürünü tüketiciye tanıtan bir araçtır.

Gıda sanayiinde ultrason uygulamalarının antimikrobiyal etkileri (II)*

Et ve et ürünleri sanayiinde ultrasonik uygulamalar

Levansukraz enzimi ile kalorisi azaltılmış gıda ürünlerinin üretimi

Levansukrazlar, sakkarozu parçalayan ve açığa çıkan fruktozları sindirilemeyen şeker polimerlerine dönüştüren enzimlerdir. Bakteriler tarafından hücre dışına salgılanan levansukrazlar bakterinin...

Rönesanstan günümüze gastronomide sanat

Rönesans genelde sanat, kültür ve bilime adanmış, pırıltılı bir dönem olarak düşünülür, ancak bu dönemin fetihler, savaşlar ve açlıkla dolu karanlık bir yüzü vardır.

Gıda sanayiinde ultrason uygulamalarının antimikrobiyal etkileri (I)*

Bu derlemenin amacı, gıda sanayiinde ultrasonik yıkama işlemi ile ilgili araştırmaları ve bu araştırmaların sonuçlarını özetlemektir.

Dünya Gıda Dergisi Yazım Esasları

Dünya Gıda Dergisi'nin yazım esasları şöyledir:

Küf gelişimi ve mikotoksin üretiminin kontrolünde alglerin kullanımı

Algler; klorofil içeren tek hücreli çok basit mikroorganizmalardır

5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu ve Hukuki Sorumluluk Rejimi

Ülkemizde ulusal biyogüvenlik çalışmalarının hukuki altyapısını oluşturan 5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu (“Kanun”), 18 Mart 2010 tarihinde kabul edilerek 26 Mart 2010 tarihli Resmi Gazete’de...

Su Ürünleri Atıkları

Su ürünleri sektörü, gıda üretiminde etkin bir paya sahip, gelişmekte olan bir sektördür.