BİLİMSEL MAKALE

Hukukumuzda Ticari İşletme Rehni ve Uygulaması

Günümüzün ticari hayatı içerisinde, ticari işletmeler açısından yerli ve yabancı kredi temini, ticari faaliyetlerinin devamı ve geliştirilebilmesi için oldukça önemlidir. Kredi temininin ön koşulu...

Hijyenik tasarım nasıl olmalı?

Gıda üreticilerinin ana amacını, gıdanın besleyici ve organoleptik özeliklerinin mümkün olduğunca korunması ile patojenik mikroorganizmalar, kimyasal ve yabancı madde bulaşımı olmaksızın gıdanın...

Sucul ortamın ekonomik bitkileri; makro algler

Makro algler, denize veya okyanusa kıyısı olan bölgelere insanların yerleşmesinden itibaren önem kazanan bitkisel su canlılarıdır.

Gıda endüstrisinde ohmik ısıtma uygulamaları

Elektrik enerjisi kullanan pek çok yeni teknolojinin aksine ohmik ısıtma cihazları alternatif akım kullanmaktadır. Pratikte frekans değiştiricisine gerek kalmadan 50-60Hz’lik düşük frekanstaki...