KOBİ İLE İLGİLİ HABERLER

Soğuk zincirdeki en ufak hata insan sağlığını direkt etkiler

Frigo Mekanik ve Frigoblock Soğutma Sistemleri Yönetim Kurulu Üyesi Levent Aydın, zincirin herhangi bir aşamasında yapılacak hatalı uygulamanın üründe, ağırlık kaybı, kalite kaybı ve firelere sebep...

Hayvan sağlığı sağlanmadan insan sağlığı korunamaz

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, şarbonun ülkemizde zaten varolan bir zoonoz olduğunu belirterek Avrupa Birliği Hayvan Hastalıkları Uyarı sistemi ADNS’ne son yıllarda yapılmış olan...

Üretimde dijitalleşme maliyet düşüşü sağlayacak

Endüstri 4.0 için temel hedefin buradaki teknolojileri doğru kullanarak maliyetleri düşürmek, kaliteli ve verimli üretimi artırmak olacağını dile getiren Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Grup Başkan...

AB ve bakanlık destekli AgriGenomik Merkez kuruluyor

Kurulacak merkez; Avrupa, Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu bölgesinde bütüncül hizmet sunma altyapısı ve yetenekleri ile donatılmış, inovatif bir AgriGenomik Merkez olacak. Merkezin, tür teşhisi ve...

KOBİ’lerin gıda güvenliğinde desteğe ihtiyacı var

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, gıda sektörünün gıda güvenliğine yönelik altyapı, alet-ekipman, analiz, eğitim, danışmanlık ve belgelendirme gibi alanlarda çeşitli yatırımlar ve...