Dünya Gıda Dergisi - 2016/Temmuz

Son Sayı

Dünya Gıda Arşivi

ARŞİVYazım Kuralları

Büchi'den gıda ve yem sanayileri için çözümler

Büchi

Büchi Labortechnik AG Türkiye Distribütörü Sem / Laboratuar Cihazları Paz. San. ve Tic. AŞ NIRSolutions–bütün üretim zincirleri için analitik çözümler sunuyor. Bu hizmetin temelinde, FT-NIR spektrometresi NIRFlex N-500 bulunuyor.

Büchi Labortechnik AG Türkiye Distribütörü Sem / Laboratuar Cihazları Paz. San. ve Tic. AŞ

NIRSolutions–bütün üretim zincirleri için analitik çözümler sunuyor. Bu hizmetin temelinde, FT-NIR spektrometresi NIRFlex N-500 bulunuyor. Buna ilişkin ölçüm seçeneklerinin yanında, gerekli NIRWare yazılım modülleri ve NIRCal Chemometric yazılımları da özel ihtiyaçlarınıza uyarlanacaktır. İster yağ, protein, su, tuz, pH, isterse elyaf olsun: Buchi NIRFlex N-500 spektrometresi, gıda ve yemlerde karşılaşılan tüm bu ve diğer merkezi parametrelerin, eşzamanlı olarak, üstelik de birkaç saniye içinde, analizine imkan tanır.

Ön-Kalibrasyon uygulamaları

Gıda ve yem üretimi alanında, Buchi örneğin et ve sucuk ürünleri, yem ve yem malzemeleri, çeşitli gıda ürünleri, tahıl taneleri ve çok farklı alanlar için, kullanıma hazır kalibrasyonlarla bir dizi niceliksel uygulama sunuyor. Çeşitli ülkelerden ve firmalardan elde edilmiş olan çok çeşitli örnekler sayesinde, NIRFlex ön-kalibrasyon uygulamaları son derece dayanıklıdır.

Firmaya özel kalibrasyon

Kullanıcılar ön-kalibrasyonları değiştirip geliştirebilir ya da ihtiyaç duydukları anda NIRCal kullanarak kendi kalibrasyonlarını geliştirebilirler. NIRCal, uygulamada kendini kanıtlamış olan, sezgisel bir yazılım paketi olarak, mevcut ön-kalibrasyonlara veriler eklenmesini sağlayarak, kendi bireysel gereklere göre biçimlendirilmesine veya tamamen firma örnekleri temelinde bireysel kalibrasyon geliştirilmesine imkan tanır.

Niceliksel uygulama örnekleri

Soya fasulyesi  tüm dünyada gıda ve yem üretiminin başlıca hammaddelerindendir. Bu yüzden dikkatli bir kalite kontrolün sağlanması son derece önemlidir. Örnek olarak protein içeriğinin değerlendirilmesini gösterebiliriz. Yüksek bir kesinlikle ve numune matrix' ine bağlı olarak maksimum 0,19'luk bir standart sapma ile çok sağlam bir kalibrasyona ulaşmak mümkün olmaktadır.
Hayvan yemi ürünlerinde protein oranının belirlenmesi için  kalibrasyon, bir düzinenin üzerinde ülkeden alınmış binden fazla farklı örneği temel almaktadır. Sonuç olarak çok sağlam bir kalibrasyona ulaşılmaktadır.
Et yağındaki iyot değerinin belirlenmesi için de başarılı uygulamalar yapılmaktadır. İyot değeri, doymamış yağ asidi değerinin bir ölçütüdür ve önemli bir kalite parametresidir ve şimdiye kadar usandırıcı sulu kimyasal yöntemlerle belirlenmek zorunda kalınmıştır. Kalibrasyon, 0,50'lik bir standart sapma ile 600'den fazla örneği temel almaktadır.