Dünya Gıda Dergisi - 2016/Temmuz

Son Sayı

Dünya Gıda Arşivi

ARŞİVYazım Kuralları

Gıda sektörü için ölçüm teknolojisi

Gıda sektörü için ölçüm teknolojisi

Sıcaklık, nem, hava hızı, pH, iletkenlik, su aktivitesi, kızartma yağı kalitesi gıda sektörü için önemli parametrelerdir.

 

 


Sıcaklık ve nem;  gıda ürününün kalitesini, tadını, raf ömrünü ve mikroorganizmaların büyümesini etkileyen parametrelerdir. Bu iki parametrenin kontrol altında tutulması, soğuk zincirin kırılmadan devam edebilmesi, ortam koşullarının izlenmesi ve raporlanması için değişik ölçüm teknolojileri gerekmektedir. Testo, bu gereksinimleri karşılayacak teknolojiye sahiptir. Anlık kontrollerden sürekli ölçümlere, ürün iç sıcaklığından yüzey sıcaklığına, oda sıcaklığı, hava hızı ölçümlerinden pH gibi parametrelerin kontrolüne kadar tüm ölçüm ihtiyaçlarınız için testo değişik çözümler sunmaktadır.

Gıdaların tazeliği ve kalitesi için karar vermek bazen güçtür. Bu noktada ölçümler karar vermenize yardımcı olabilir. Günlük ölçümlerinizde testo’nun cihazlarını kullanarak, zaman alıcı veya laboratuvar koşullarında yapılması gereken ölçümlerden kurtulabilirsiniz. Testo ölçüm cihazları, değişik uygulamalar için çözüm sunmalarının yanında kullanıcı tarafından tanımlanabilen özellikleri, kullanışlı aksesuar ve prob seçenekleriyle de fark yaratmaktadır. Soğuk depolar, dondurucular, vs için hava probunu; kızartma yağı, et, balık, servis yapılan gıda için daldırma/batırma probunu;  sıcak tabaklar, fırında pişirme yüzeyleri için yüzey probunu; cihazı kirden, darbelerden koruyan koruma kılıfını bu seçenekler altında saymak mümkündür.

Biz  testo olarak raporlama ve dökümantasyon görevlerinin kolaylıkla yerine getirilmesini sağlayan sistem çözümleri sunmaktayız. Bunlara en güzel örnek olarak sıcaklık ve nem değerlerini kaydeden sıcaklık ve nem veri kayıt cihazlarını (datalogger) verebiliriz. Ölçüm verileri sahada testo yazıcısı aracılığıyla dökümante edilebileceği gibi, veri toplayıcı yardımıyla toplanıp PC’ye aktarılabilir ya da veri kayıt programı yardımıyla direkt olarak PC veya notebook’da değerlendirilebilirler.

Gıda üretim ve işleme proseslerinde, lokantalarda, yemek üretim şirketlerinde, soğuk hava depolarında, nakliye araçlarında ve soğuk zincirin her halkasında, kısacası gıda ile ilgili her noktada, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla HACCP ve benzeri çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. İnsan sağlığını doğrudan etkileyen kritik kontrol noktalarındaki ölçümler belirlenmiş limitler içinde ve çok hassas olarak yapılmalıdır. Bu nedenle kullanılan ölçüm cihazlarının hassasiyeti ve kalibrasyonu çok önemlidir. Ölçüm cihazlarının belirlenmiş limitler içinde ve hassasiyette çalışabilir olması ve izlenebilir bir sertifika ile kalibrasyonunun sağlanmış olması ölçümlerin güvenilirliği için şarttır. HACCP ve ISO 9001 gibi kalite sistemleri kapsamında; araştırma-geliştirme bölümlerinde ve proses kontrolünde kullanılan test ve ölçüm ekipmanları için düzenli kalibrasyon şarttır. Testo, TÜRKAK tarafından onaylı, ISO 17025 sertifikalı kalibrasyon laboratuvarı ile kalibrasyon hizmeti de vermektedir.