AB ve bakanlık destekli AgriGenomik Merkez kuruluyor

Kurulacak merkez; Avrupa, Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu bölgesinde bütüncül hizmet sunma altyapısı ve yetenekleri ile donatılmış, inovatif bir AgriGenomik Merkez olacak. Merkezin, tür teşhisi ve yeni tür/endemik tür tescilinde uluslararası akreditasyona sahip tek birim olması hedefleniyor.

“Agrigenomik alanında ileri teknolojilerin tanıtılması ile KOBİ’lerin vizyonları ve düşünce sınırları genişletilecektir. Merkezde uluslararası akreditasyon ve sertifikasyona uygun bir altyapı hedeflenmiştir. Merkez bünyesinde Prototip Geliştirme Birimi yer alacaktır. Eğitimler ve farkındalık oluşturma faaliyetleri ile paydaşların bilgi düzeyi arttırılacaktır”

Özlem As

Ankara Üniversitesi Tarım, Gıda ve Hayvancılık Teknokentinde inovatif bir AgriGenomik Merkez kuruluyor.
Kurulacak merkez; Avrupa, Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu bölgesinde bütüncül hizmet sunma altyapısı ve yetenekleri ile donatılmış, inovatif bir AgriGenomik Merkez olacak. Merkezin, tür teşhisi ve yeni tür/endemik tür tescilinde uluslararası akreditasyona sahip tek birim olması hedefleniyor.
Ankara Üniversitesi Tarım, Gıda ve Hayvancılık Teknokenti Yöneticisi Prof. Dr. Ali Sınağ, proje kapsamında Agrigenomics Hub’ın sertifikalı ve akredite altyapı kapasitesi, KOBİ’lere uluslararası pazarlara girmek için ihtiyaç duydukları sertifikalı testleri ve analizleri sağlayacağını söyledi.
Sorularımızı yanıtlayan Ali Sınağ, yeni kurulacak yeni nesil dizi verileri için oluşturulacak "Metabarcode of Life" için de akreditasyon sağlanarak, dünyada bu akreditasyona sahip ilk 10 ülke arasına girileceğini söyledi.

Teknokentin 5 Milyon Euro’luk AB Projesi hakkında bilgi verir misiniz?

Ankara Üniversitesi Agrigenomik Hub- Hayvan, Bitki Genomik Araştırma ve İnovasyon Merkezi; Avrupa Birliği ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, Rekabetçi Sektörler Programı'nın- IPA ikinci dönemi kapsamında; “Araştırma ve Geliştirme” başlığı altında desteklenmeye uygun görülmüştür. İlgili başlık altında Türkiye'de desteklenen 6 projeden biridir ve 36 ay sürecek projenin bütçesi 4,998,784.43 Euro'dur.
Proje ile Ankara Üniversitesi Tarım, Gıda ve Hayvancılık Teknokentinde NOVASEQ 6000 Yeni nesil dizileme altyapısına sahip ilk Ulusal Merkezin kurulması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında neler yapacaksınız?

Kurulacak merkez; Avrupa, Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu bölgesinde bütüncül hizmet sunma altyapısı ve yetenekleri ile donatılmış, inovatif bir AgriGenomik Merkez olacaktır.
Merkez kapsamında

* Tarım, hayvancılık ve gıda tematik alanlarında faaliyet gösteren KOBİ'lere Ar-Ge yetkinliği sağlamak amacıyla danışmanlık destekleri verilmesi;

* Yeni fikirler ve teknolojiler üretilmesi için Ar-Ge alanları oluşturulması

* Bu alanların, tematik kapsam özelinde kavram doğrulama aşaması testleri için bir platform olarak hizmet sağlaması ve sertifikasyona yönelik test ve analiz hizmetleri verilmesi hedeflenmiştir.

Yeni kurulacak yeni nesil dizi verileri için oluşturulacak "Metabarcode of Life" için de akreditasyon sağlanarak, dünyada bu akreditasyona sahip ilk 10 ülke arasına girilecektir. Akreditasyonlar ile Agropark, özellikle tür teşhisi ve yeni tür/endemik tür tescilinde uluslararası akreditasyona sahip tek birim olacaktır.
Bu çalışmalar sonucu neler olacak? Ulaşmak istediğiniz hedefleriniz nelerdir?
Agrigenomik Hub, özellikle tür teşhisi ve yeni tür/endemik tür tescilinde uluslararası akreditasyona sahip tek birim olacaktır.

Agrigenomik alanında ileri teknolojilerin tanıtılması ile KOBİ’lerin vizyonları ve düşünce sınırları genişletilecektir. Merkezde uluslararası akreditasyon ve sertifikasyona uygun bir altyapı hedeflenmiştir. Merkez bünyesinde Prototip Geliştirme Birimi yer alacaktır. Eğitimler ve farkındalık oluşturma faaliyetleri ile paydaşların bilgi düzeyi arttırılacaktır.

Agrigenomics Hub’ın sertifikalı ve akredite altyapı kapasitesi, KOBİ’lere uluslararası pazarlara girmek için ihtiyaç duydukları sertifikalı testleri ve analizleri sağlayacaktır.
Proje kapsamında;

1. Ulusal/uluslararası firmalar, özellikle de akademik ve ar-ge temelli start-up'lar için şemsiye çözüm ortağı ve prototip geliştirme merkezinin kurulması.

2. Akreditasyonlar ile gıda analizi, taklit/tağşiş analizi, GDO analizi, ulusal/uluslararası tür/suş/ırk tescili, model organizma/diğer organizma tüm genom analizlerinin yapılması,

3. Hayvansal/bitkisel organizmalara yönelik genetik ıslah çalışmaları; gen kaynaklarının korunması ve gerçek zamanlı takip (DNA barkodlama ve eDNA metabarkodlama temelli) çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

4. Ulusal/uluslararası gen bankası kütüphanesinin oluşturulması,

5. İhtiyaca yönelik biyoinformatik pipeline/yazılım/aplikasyon/kit tasarım odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Merkezinin hayata geçirilmesi,

6. Uluslararası hizmet, bilimsel yayın, proje, patent/faydalı model, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verilmesi amaçlanmıştır.

HORIZON 2020’in çerçevesi ve desteklediği konular neler?

Horizon 2020, AB fonlarınca destek sağlanan fonlama programlarının genel adıdır. Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından sürekli verilen eğitimler ile araştırmacılarımızın farkındalık düzeyi artırılmaktadır. Çağrı konularında bilgilendirme, uygun çağrı-akademisyen eşleştirmesi, ortak bulma ve proje yazma süreçleri birebir hocalarımız ile birlikte yürütülmektedir.
Ayrıca desteklenen projelerin kontrat süreçleri ve yönetimi konusunda da destek sağlanmaktadır. Tarım Gıda konusunda Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık alanlarında proje destekleri sağlanmaktadır.
Son 6 ayda TTO tarafından hazırlanan birçok proje başvurusunun desteklenmesi bizleri mutlu etmektedir.