Ambalaj sektörü Sanayi 4.0’a hazırlanıyor

TOBB Ambalaj Meclisi Başkanı Mustafa Tacir, ambalaj sektörünün yeni teknolojik gelişmeler ışığında, sanayi 4.0’a hazırlandığını; bu gelişimin iş yapma kalıplarını değiştireceği için sektörün küresel pazarlara entegrasyonunu hızlandıracağını söyledi.

Özlem As

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ambalaj Meclisi Başkanı Mustafa Tacir, ambalaj sektörünün yeni teknolojik gelişmeler ışığında, sanayi 4.0’a hazırlandığını ve bu konuda insan kaynağının yetiştirilmesi için gerekli eğitim altyapısının acilen oluşturulması gerektiğini söyledi. Tacir, “Bu gelişim iş yapma kalıplarımızı da değiştireceğinden sektörümüzün küresel pazarlara entegrasyonunu da hızlandıracaktır” dedi.

Dünya Gıda’nın sorularını yanıtlayan Tacir, ambalaj sektörünün gündemini değerlendirdi. Yeni tebliğin kayıtdışılığın önüne geçerek fiyat istikrarı sağlayacağını belirten “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın 3 Ekim tarihli genelgesi, ambalajın gerek sağlık, gerekse çevreye sağladığı katkıları ortaya koymuştur. Bu genelge ile gıdadaki zayiat asgari düzeylere inecek, hijiyen koşullarının sağlanmasıyla daha sağlıklı ürünler tüketme imkanımız olacaktır. Ayrıca, kayıt dışılığın da önüne geçilerek fiyat istikrarı sağlanacak” diye konuştu.

“Ambalajın çevreye etkisi az”

Ambalajın çevreye etkisi konusunda yanlış değerlendirmelerin olduğunu dile getiren Tacir, şu değerlendirmede bulundu: “Çevre ile ilgili şöyle bir yanlış anlaşılma mevcut. Bir malzemenin çevreye etkisi maalesef kullanımından sonra gündeme gelmektedir. Halbuki, malzemenin hammaddesinden başlayarak, üretim, kullanım ve bertaraf safhalarınında çevresel etkilerinin hesaplanması gerekmektedir. Örneğin 1 tas kahve içtiğimizde karbon salınımının 100 birim olduğunu varsayalım: Buna göre malzemelerim çevreye etki dağılımı şöyledir. 50 birim kaynatılan su kaynaklı; 44 birim kahve üretimi kaynaklı; 4 birim ambalaj kaynaklı; 2 birim nakliye, lojistik kaynaklı. Bu rakamlar ambalajın çevreye etkisinin ne kadar az olduğunu da göstermektedir.”
Türkiye’nin AB ambalaj sektörü büyüme rakamlarının üzerinde seyrettiğini belirten Tacir, bu gelişmenin tamamının iç pazar büyümesi olarak algılamaması gerektiğini söyledi. Tacir, “Sektörümüzün ihracat odaklı bir yapıya sahip olması bu büyümenin ana faktörlerinden biridir. Ayrıca, Türkiye ambalaj sektörü dış ticaret fazlası veren ender sektörlerdendir” dedi.

“Ana sorun hammadde tedariği”

Tacir, sektörün yaşadığı başlıca sorunun hammadde tedariği kaynaklı olduğunu söyledi. Tacir, “Bunun giderilmesi hususunda gerek hükümetimiz, gerekse sektör sivil örgütleri, uluslararası büyük hammadde üreticilerinin ülkemize yatırım yapmaları hususunda görüşmeler yapmaktadır. Umarım, gelecekte Türk Sanayisi, yapılacak büyük yatırımlarla, kendi hammadde ihtiyacını sağlayacak hale gelecektir” dedi.
Sanayi Teknoloji Bakanlığının teşvikleri doğrultusunda, sektörde Ar-Ge merkezleri kuran firmaların sayısının hergeçen gün arttığını dile getiren Tacir, “Ar-Ge her sektörde olduğu gibi ambalaj sektörü için de çok önemli. Bu konuda sektör sivil toplum örgütleri “Sanayi-Üniversite” işbirlikleri üzerinde çalışma yapmaktadırlar” dedi.