Bebekler, çocuklar ve gençler için prebiyotik inulin ve oligofruktoz ile sağlıklı bağırsaklar

Bebekler, çocuklar ve ergenlerin tükettiği gıdada, prebiyotik inülin ve oligofruktoz, bağırsak hareketlerini düzenlemek, kilo yönetimini desteklemek ve kalın bağırsakta bifidobakterileri selektif olarak uyarmak için tercih ediliyor.

Yaşamın erken dönemlerinde beslenme, bebek ve çocuğun gelişimi için çok önemlidir ve etkileri, bireyin yaşamı boyunca hissedilir. Son çalışmalar, İnulin'in bebeklik ve sonraki dönem boyunca sağlıkta önemli bir rol oynayabildiğini göstermektedir. Birçok meyve ve sebzenin doğasında sindirilemeyen karbonhidrat olarak bulunan inulin, binlerce yıldır tüketilmiştir1. Günümüzde hindiba kökü artık diyetimizin düzenli bir parçası olmasa da, lifleri (inülin ve kısa zincirli formu da denilen oligofruktoz - eşanlamlı fruktooligosakkarit - FOS) birçok gıda ürününü lif bakımından zenginleştirmek için kullanılmaktadır.

Bebekler, çocuklar ve ergenlerin tükettiği gıdada, prebiyotik inülin ve oligofruktoz, bağırsak hareketlerini düzenlemek, kilo yönetimini desteklemek ve kalın bağırsakta bifidobakterileri selektif olarak uyarmak için tercih ediliyor.

Sağlıklı bağırsakların önemi
Bebekler olgunlaşmamış bir bağışıklık sistemi ve neredeyse steril bir bağırsak ile doğarlar. Doğuştan gelen ve uyarlanabilir bağışıklık sisteminin erken programlanmasında, bağırsakların mikrobiyotalarını oluşturmak için ilk haftalarda ve aylarda bağırsakları kolonize eden çok sayıda bakterinin etkisi önemlidir. Yaşamın erken dönemindeki bu süreç, obezite, inflamatuar bağırsak hastalığı ve alerji riskini potansiyel olarak azaltarak daha sonra ortaya çıkabilecek sağlık sonuçlarını etkileyebileceğinden kritik ve önemlidir.

Bebeklik döneminde beslenme büyük bir fark yaratabilir. Bifidobakteriler, emzirilen bebeklerin bağırsak mikrobiyotalarında, doğdukları bölgeden bağımsız olarak dominant mikroorganizmalardır. Emzirilen bebeklerde yüksek seviyelerdeki bifidobakteriler, E. coli ve benzeri potansiyel olarak zararlı bakterilerin sayısının azaltımıyla ilişkilendirilmiştir. İnsan sütü oligosakkaritleri (HMOs) bir bebeğin diyetindeki ilk prebiyotiklerdir. Bebeğin mikrobiyota kompozisyonunu büyük ölçüde etkiler. Emzirme, bebekler için en iyi besindir ve daha sonraki yaşamda bir dizi hastalığın gelişiminde koruyucu bir rol ile ilişkilidir.2. Emzirilen ve formülle beslenen bebekler arasında önemli farklılıklar vardır. Formülle beslenen bebekler, anne sütü ile beslenen bebeklere kıyasla daha düşük seviyelerde bifidobakteriye ve daha katı dışkıya sahip, aynı zamanda enfeksiyona daha fazla eğilimlidirler.3,4Emzirme yapılmadığı zaman, bebeğin beslenmesi yine de anne sütü ile beslenen bir çocuğa mümkün olduğunca yakın olmalıdır. Bu nedenle, mikrobiyota kompozisyonunu destekleyen, bifidobakteri seviyelerini arttıran, dışkıları yumuşatan ve bağışıklık sistemini güçlendiren inulin ve oligofruktoz, dünya genelinde bebek ve devam formüllerinin önemli bir parçasıdır. Bu yararlı etkiler yaşamın ilerleyen dönemlerinde de geçerlidir.

Sağlıklı bağırsak düzeni her zamankinden daha önemli.
Sert dışkı, çocuklarda en sık görülen gastrointestinal şikayetler arasındadır. Beslenme, yaş ve farklı beslenme alışkanlıkları gibi bağırsak hareketlerini etkileyebilecek birçok şey vardır. Bebeklik döneminde, emzirilen bebeklere kıyasla formülle beslenen bebeklerin dışkı kıvamında önemli bir fark vardır. Anne sütündeki HMO'lar nedeniyle emzirilen bebekler daha yumuşak dışkıya sahiptir, hatta dışkıları sıvı formdadır. Sağlıklı bir bağırsak alışkanlığı geliştirmek ve anne sütünün özelliklerine daha yakın olmak için bebek formüllerine prebiyotikler eklenir. Hindiba kökünden elde edilen inulin ve oligofruktoz içeren takviye edici formüllerin, daha yumuşak fakat çok sulu olmayan dışkılar sağlayarak dışkı kıvamında yarar sağladığı gösterilmiştir5,6. Kabızlık, çocuklar büyüdükçe ve standart yemek verilmesi (sütten kesim), tuvalet eğitimine başlanması, günlük bakım veya anaokulunun başlatılması gibi yeni ve alışılmamış durumlarla karşılaşıldığında endişe kaynağı olmaya devam etmektedir.

Orafti® prebiyotiklerinin, kabızlık sorunu yaşayan çocukların (2-5 yaş7) dışkı kıvamını iyileştirdiğini ve küçük çocuklarda normal bağırsak alışkanlıklarını destekleyerek 3 ila 68 yaşındakilerde dışkı sıklığını olumlu yönde etkilediğini ortaya kondu. İnulin tüketimi ve ardından fermantasyonu dışkılamada rahatlama sağlayabiliyor. Bu fayda, BENEO’nun sunduğu beyan onay dosyası bağlamında EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu) tarafından değerlendirilmiş ve kabul edilmiştir. Dosya değerlendirmesi olumlu sonuçlanmış ve beyan, kullanım hakkı BENEO’ya ait olmak üzere onaylanmıştır9.

3 Duijts L, Ramadhani MK, Moll HA (2009) Emzirme, sanayileşmiş ülkelerde bebeklik döneminde bulaşıcı hastalıklara karşı koruma sağlar. Sistematik bir derleme. Matern Child Nutr 5(3): 199–210. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19531047

Fallani M, Young D, Scott J et al. (2010) Avrupa genelinde 6 haftalık bebeklerin bağırsak mikrobiyotaları: doğum şekli, emzirme ve antibiyotiklerin ötesinde coğrafi etki. J Pediatr Gastroenterol Nutr 51(1): 77–84. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20479681

5 Closa-Monasterolo R, Gispert-Llaurado M, Luque V et al. (2013) Bebek formülünde inulin ve oligofruktoz desteğinin güvenliği ve etkinliği: randomize bir klinik çalışmanın sonuçları. Clin Nutr 32(6): 918–927. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23498848

6 Veereman-Wauters G, Staelens S, van de Broek H et al. (2011) Bebek mamasında prebiyotik takviyelerin fizyolojik ve bifidogenik etkileri.J Pediatr Gastroenterol Nutr 52(6): 763–771. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21593649

 Closa-Monasterolo R, Ferré N, Castillejo-DeVillasante G et al. (2017) İnulin tipi fruktanların kullanımı kabız çocuklarda dışkı kıvamını iyileştirir. Randomize bir klinik çalışma: pilot çalışma. Int J Food Sci Nutr 68(5): 587–594. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09637486.2016.1263605?needAccess=true

 Lohner S, Jakobik V, Mihályi K et al. (20183 ila 6 yaşındaki çocukların inülin tipi fruktan takviyesi, daha yüksek bifidobakterium konsantrasyonları ve tıbbi dikkat gerektiren daha az ateşli epizodla ilişkilidir.J Nutr 148(8): 1300–1308. https://www.ncbi.nlm.  nih.gov/pmc/articles/PMC6074834/pdf/nxy120.pdf

9  EFSA Diyetetik Ürünler, Beslenme ve Alerjiler Paneli (2015) İlgili sağlık iddiasının doğrulanmasına dair Bilimsel Görüş

“Doğal hindiba inülini” ve (EC) Yönetmeliği'nin 13.5'inci maddesi uyarınca dışkı sıklığını artırarak normal defekasyonun sürdürülmesi

1924/20061. EFSA Journal 13 (1) 3951. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.3951/epdf

10  WHO (2016) Çocukluk çağı obezitesini sonlandırma Komisyonu raporu.

http://www.who.int/end-childhood-obesity/publications/echo-report/en/

Sağlıklı kiloyu korumak

Aşırı kilo ve obezite dünya çapında önde gelen bir sağlık sorunudur. Çocukluk dönemindeki aşırı kilo ve obezite, dünyanın her bölgesinde endişe verici oranlarda artmaktadır. Aşırı kilolu veya obez olan çocuklar, daha sonraki yaşamlarında ciddi sağlık problemleri geliştirme riskiyle karşı karşıyadır. Yakın gelecekte çocukluk kilosunun artmasını durdurmak önemli bir halk sağlığı hedefidir. Bu alanda stratejilerden biri daha sağlıklı gıda seçimlerinin geliştirilmesine odaklanmaktan geçiyor10. Bu bağlamda BENEO'nun doğal olarak daha az kalori tüketmenize yardımcı olduğu kanıtlanan hindiba kökü lifleri yardımcı olabilir. Aşırı kilolu ve obez çocuklarda (7-12 yaş) yapılan bir çalışmada, hindiba kökü lifi alımının vücut ağırlığı ve vücut kompozisyonu üzerine yararlı etkileri doğrulandı. Orafti®Synergy1 tüketiminin daha az iştah ve daha yüksek tokluk sağladığı araştırmalarla kanıtlandı. Araştırma sonucunda, çocuklar daha az kalori aldılar, Vücut Kitle İndeksi ve vücut yağ kütlesini düşürdüler ve obezite ile ilişkili inflamatuvar belirteçleri iyileştirdiler.

Sonuç:
Çeşitli çalışmalardan elde edilen sonuçlar, prebiyotiklerin (inulin ve oligofruktoz) bifidobakterileri arttırdığını ve mikrobiyota kompozisyonunu anne sütüyle beslenen bebeklerinkine yaklaştırarak, bebeklikten ergenliğe sağlıklı bağırsak gelişimini desteklediğini göstermektedir. Bebekler ve çocuklar için inulin ve oligofruktozun ek faydaları, kabızlığın söz konusu olduğu bu dönem boyunca sağlıklı bağırsak alışkanlığını oluşturan daha yumuşak ve daha sık dışkılamayı sağlamasıdır. Bilimsel kanıtlar, bebeklerin ve anaokulu çocuklarının bağışıklık sistemini güçlendirme söz konusu olduğunda BENEO'nun prebiyotik bileşenlerinin ümit verici sonuçlarını sunmaktadır. İnülin ve oligofruktoz, daha büyük çocuklarda, sağlıklı bir vücut ağırlığına sahip olmayı ve daha güçlü kemikler oluşturmayı olumlu şekilde etkiler.