Bigler, Bell ve Minnig:Otomatik fiyatlandırma/etiketleme ve sevkiyata hazırlama

Gıda sektöründe verimlilik, büyük ölçüde depolama ve toplama sistemlerinin performasına bağlıdır. Bu nedenle yıllardır, hata oranını düşürebilmek ve verimliliği arttırmak amacıyla, BT-destekli ve otomatikleştirilmiş sistemler geliştirilmektedir.

İsviçre'li Bigler, Bell ve Minnig entegre et işletmesi sevkiyata hazırlamada, CSB-System tarafından yönetilen, modern sınıflandırma hatlarını kullanıyor. Yazılım ve makinelerin mükemmel uyumluluğu sayesinde yüksek otomasyon dereceleri elde ediliyor. Aynı zamanda da küçük siparişleri işlemek için yeterli esneklik oluşuyor.

CSB-System bir siparişin düzenlenmesinde gerekli; sipariş verileri, ürünler ve ambalaj gibi bileşenlerin en uygun şekilde listelenmesini sağlar. Bu sınıflandırma hatlarına en verimli şekilde "besleme" yapılabilmesini optimize etmek için gereklidir: Sadece bu şekilde taşıma ve depolama sistemleri, asgari hareketle azami miktarda ürünü sınıflandırma hatlarına taşıyabilirler.

CSB-System'de siparişlerden sipariş verileri türetilir. Gerekli olan ürünler yazılım destekli depodan çıkarılır, sevkiyata hazırlama hatlarına aktarılır ve sınıflandırıcılarda fiyatlandırma ve etiketlemesi yapılır. Daha sonra önceden belirlenmiş müşteri kanallarına otomatik olarak aktarılır ve müşteri siparişlerine dağıtılır.

Sevkiyata hazırlanmış paletlere adres etiketi yapıştırılır ve sevkiyat veya depo çıkışları için otomatik olarak taşıma hatları üzerinden depolara gönderilir.

 

İzlenebilirlik ve gıda güvenliği
Güvenli şarjlarla daha iyi marjlara

? Hem işletme içi ürün akışlarının hem de dahili lojistiğin şeffaflaşması
? Genel özen gösterme yükümlülüğü için gerekenin yapılması
? Kanuni güvence ve risk sınırlandırması
? Kriz durumlarında yeterli ve doğrudan tepki verebilme
? Önemli kanunların, talimatnamelerin ve normların gereğinin yerine getirilmesi
? Aşağı ve yukarı doğru izlenebilirliğin şeffaf görüntülenebilirliği

İzlenebilirlik konusu gıda sektöründe hâlâ gündemi belirlemeye devam ediyor. İşletmeci olarak bir ürünün ne zaman, nerede ve kim tarafından kabulünün yapıldığı, işlendiği, depolandığı, nakliyesinin yapıldığı ve kullanıldığı veya atıldığını belirlemek ve kesintisiz belgelemek zorundasınız.

Bu görevi, hammadde tedariğinden tüm işleme kademelerine ve kalite yönetiminden tüm ürünlerin tamamen etiketlenmesine kadar, CSB-System'in entegre izlenebilirliği sağlıyor. Reçete bileşenleri, içerik maddeleri ve sürdürülebilirlik bilgileri (enerji, su, CO2) izlenebilirlik içine alınabilir.

Ayrıca CSB-System, gerekli tüm kanunları, talimatnameleri ve normları, ürünlerin hem ülkelere özel durumlarını hem de uluslararası gerekli etiketleme ve işaretleme kurallarını da dikkate alarak, yerine getirilmesini sağlıyor.

Aşağıdaki grafikte en önemli bilgileri sizin için özetledik.

İzlenebilirlik sadece yasal zorunluluk değildir. Rekabet gücünüzü arttırmak için bir şanstır. Başarı için BT'ni kullanarak ürünlerinizi "geriye doğru izleyiniz": Daha fazla şeffaflık sayesinde marjlarınızı iyileştiriniz!

Anuga Fuarı esnasında, fuar alanına yakın bölgelerde düzenleyeceğimiz seminerler ve fabrika turlarımız olacaktır. Söz konusu referans müşterilerimiz Et, Süt İçecek ve Unlu Mamuller sektörünün önde gelen işletmelerinden seçilmiştir. Seminerler ve fabrika ziyaretleri hakkında bilgi almak isterseniz usal@csb.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.