CBS-System'de entegre maliyet kalemleri hesabı

Hızlı değişen piyasalarda ve buna bağlı pazarlama kararlarında, bilgileri verimli bir şekilde işleyecek bir araca ihtiyaç vardır. Eskiden üreticiler, ürün fiyat tekliflerini gıda ticareti zincirine sunmaları için kendilerine birkaç gün süre ayırabiliyorlardı, fakat günümüz koşullarında modern BT-Teknolojileriyle bu sürecin saatler ve hatta...

Martin Miller
CBS System International

Hızlı değişen piyasalarda ve buna bağlı pazarlama kararlarında, bilgileri verimli bir şekilde işleyecek bir araca ihtiyaç vardır.
Eskiden üreticiler, ürün fiyat tekliflerini gıda ticareti zincirine sunmaları için kendilerine birkaç gün süre ayırabiliyorlardı, fakat günümüz koşullarında modern BT-Teknolojileriyle bu sürecin saatler ve hatta dakikalar içinde gerçekleşmesi gerekiyor.
Şu şekilde gelişen bir telefon görüşmesi günümüzde nadir rastlanan bir durum değil: “Önümüzdeki haftadan itibaren x ürününü x miktarlarda hangi fiyatla verebilirsiniz? Şu anda karar aşamasındayız, 30 dakika içerisinde sizden cevap bekliyoruz.”
Bu aşamada size sadece iki seçenek kalıyor:
a) Herhangi gerçek bir temele dayanmadan hemen hızlı bir şekilde cevap verirsiniz.
b) En doğru çevrimiçi verilere ulaşarak ve bu bilgiler ışığında kısa sürede doğru cevabınızı verirsiniz.
 (Malzeme yönetiminden = Satınalma, Ürün maliyet tahmini,
  Ürün yönetiminden = Satış ve Pazarlama maliyet tahmini)

Üretim maliyet hesaplamasında tüm üretim adımları hiyerarşi ağacında (Ön ürün – Ara ürün – Bitmiş ürün) yapılandırılır. Aşağıdaki sıralanmış fiyat düzeylerine ulaştıracak her bir adım için dokuz hesaplama basamağı sunulur:

• Malzeme fiyatı
• Maliyet Fiyatı
• Randıman Fiyatı
• Hesaplanmış satış fiyatı
 
Malzeme fiyatında tüm önemli satınalma fiyatları (Hammaddeler, yardımcı malzemeler ve ambalaj malzemeleri) çevrimiçi ve dolayısıyla güncel olarak dikkate alınır.
Maliyet fiyatına tüm değişken giderler (personel, makineler), randıman fiyatına sabit giderler (pazarlama, yönetim, vs.) muhasebeyle dengelenmiş olarak atanır.  Hesaplanmış satış fiyatı, tahmini kâr ve diğer fiyat artırıcı unsurları içerir.
Satış ve pazarlama tarafında (pazarlama maliyet hesabı) brüt cirodan yola çıkarak, ürün sipariş düzeyinde, tüm doğrudan (örn. indirimler) ve hesaplanabilir kondisyonlar (örn. primler) dikkate alınır. Bu kondisyonlar
• Ürün kondisyonları (Özel fiyat, etkinlikler, ürün indirimleri)
• Sipariş kondisyonları (Her bir siparişte zam veya indirim)
• Toplu fatura kondisyonları (Gıda ürünleri ticaretindeki merkez mağazalarda fatura indirimleri) olabilir.
Bunun da öesinde, başka bir düzeyde ciroyu etkileyebilecek satıcı/acente provizyonları, iskontolar, reklâm masrafları, iş ortağı payları vs. gibi giderler de hesaplamanın içine alınır. Burada hedef, ciro gelirlerini azaltıcı faktörlerden arınmış net ciroyu bulmaktır.

Maliyet kalemleri hesabı için entegre model, marjinal gelir açısından bakıldığında, her yöne açıktır. Soru ister tam veya kısmi maliyetler açısından, ister pazarlama maliyetleri (ciro gelirlerini azaltıcı faktörlü veya faktörsüz) açısından net gelir bazında olsun esnek ve hızlı bir şekilde cevaplandırılabilinir.
Bununla CSB-System size hızlı ve kısa sürede alt fiyat sınırını teşhis edebileceğiniz uygun bir aracı size sunuyor.
İyi ve güvenli bir hesaplama temeli, şu anda fiyatlar üzerindeki baskının iyice kızıştığı pazardaki rekabette gerekli olan hızlı reaksiyonu sağlar.
Gerekli üretim kapasitelerinin kesintisiz listelenmesi CSB-System'de entegre üretim planlamasında yapılır.