Desalinasyon pazarı ve Grundfos'un çözümleri

Yapılan pazar araştırmaları deniz suyundan içme suyu eldesi olarak bilinen desalinasyon pazarının 2006 yılında 39.9 milyon m3/gün olduğunu ve bu pazarın 2010 yılı itibariyle 64.3 milyon m3/güne, 2015 yılında ise 97.5 milyon m3/güne ulaşacağını göstermektedir


Yapılan pazar araştırmaları deniz suyundan içme suyu eldesi olarak bilinen desalinasyon pazarının 2006 yılında 39.9 milyon m3/gün olduğunu ve bu pazarın 2010 yılı itibariyle 64.3 milyon m3/güne, 2015 yılında ise 97.5 milyon m3/güne ulaşacağını göstermektedir

Fulya Özel Balcıoğlu
Grundfoss Pazarlama Müdürü

Global ısınma senaryolarının yazıldığı bu günlerde su kaynaklarının kıtlığı baş rol oyuncusu olmuştur. Bu kapsamda endüstrinin ileri gelen oyuncuları, üniversiteler ve çeşitli kuruluşlar alternatif su kaynakları üzerinde çalışmaktadırlar. Bu noktadan çıkış ile gelecekteki en önemli içme suyu kaynağının denizler olacağı öngörülmektedir.

Yapılan pazar araştırmaları, deniz suyundan içme suyu eldesi olarak bilinen desalinasyon pazarının 2006 yılında 39.9 milyon m3/gün olduğunu ve bu pazarın 2010 yılı itibariyle 64.3 milyon m3/güne, 2015 yılında ise 97.5 milyon m3/güne ulaşacağını göstermektedir.
Rakamlar önümüzdeki 5 yıl içerisinde pazarın yüzde 61 on yıl içerisinde ise yüzde
140 oranında büyüyeceğine işaret etmektedir. Diğer bir anlatım ile kurulu kapasitedeki artış yıllık bazda yüzde 9 olarak gerçekleşirken yeni yatırımlardaki artışın da yüzde 13 seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir.
Bahsi geçen yatırımların büyüklüğünü daha net analiz edebilmek için şu söylenebilir: 2010 yılı sonuna kadar pazarda yaklaşık olarak 25 milyar dolar ve 2015 yılı sonuna kadar ise 56.4 milyar dolar yatırım yapılacaktır.
Araştırmalar bu yatırımın yarısından fazlasının özel sektör tarafından gerçekleştirileceğini göstermektedir. Diğer taraftan desalinasyon işlemi son derece yüksek teknoloji gerektirdiğinden yatırımların uluslararası çok ortaklı konsorsiyumlar tarafından yapılacağı tahmin edilmektedir.
Kapasite artışına paralel işletme masrafları da 2006 yılında 6.5 milyar dolar, 2010 yılında 9.9 milyar dolar ve 2015 yılında ise 14.8 milyar dolara çıkacaktır.
Günümüzden 40 yıl önce 1 m3 suyu desalinasyon tekniği ile üretmek 10 dolar civarında iken bugün gelişen teknoloji, bu değeri 0.47 dolar mertebesine kadar düşürmüştür. Bahsi geçen birim maliyetteki en önemli parametre, enerji maliyetidir ki bu değer toplam işletme maliyetinin yarısından fazladır. Bu kapsamda bu teknolojinin merkezine oturmuş olan yüksek basınç pompalarının verimliliği ve enerji geri kazanımı son derece önemlidir. Firmamız Grundfos yüksek teknoloji ürünü BMEX sistemleri ile pazarda 2004 yılından sonra önemli bir oyuncu olmuştur. Bu gün Grundfos'un çözümleri ile 1 m3 su üretmek için yüksek basınç pompaları sadece 2,8 kWh enerji tüketmektedir. Bu değer pazardaki alternatif çözümler arasında en düşük değerdir.