Dünya Gıda Dergisi Yazım Esasları

Dünya Gıda Dergisi'nin yazım esasları şöyledir:


DÜNYA GIDA DERGİSİ YAZIM ESASLARI

Dünya Gıda Dergisi, gıda maddelerinin üretimi, kalite kontrolü, ambalajlanması, depolanması ve dağıtımıyla birlikte hammadde, ingrediyen ve ekipman tedariki gibi faaliyetler konusundaki bilgileri bir araya getirmeyi amaçlayan bir yayındır. Dergide belli bir bilimsel düzeyde orijinal araştırmalar, derlemeler, çeviriler, teknik notlar, bilimsel ve endüstriyel faaliyet haberleri yayınlanır. Yayınlanacak yazıların basımına “Dünya Gıda Dergisi Yayın Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu” karar verir. Yayın Kurulu gerekli görürse, konu ile ilgili uzman kişilerden görüş alabilir ve yazarlardan düzeltme isteyebilir. Ayrıca, Yayın Kurulu “Yazım Esasları” çerçevesinde düzeltme yapmaya yetkilidir.
Yazılar, aşağıdaki adreslere gönderilmelidir;


Ayşe Dinçer
Dünya Gıda Dergisi
Yazı İşleri Müdürü
Globus Dünya Basımevi
100. Yıl Mahallesi Bağcılar – ISTANBUL
e-mail: ayse.dincer@dunya.com


Yazılar aşağıdaki e-mail adresine de gönderilebilir:
dunya.gida@dunya.com

YAZIM KILAVUZU
Sayfa Düzeni: Dergide yayınlanması istenen orijinal araştırmalar ve derlemeler, şekiller ve tablolar dahil en çok 6, çeviriler en çok 4 ve diğerleri en çok 1 sayfa olmalıdır. Makaleler, standart A4 boyutundaki kağıda üstten ve alttan 3.5 cm, sağ ve soldan 2.5 cm boşluk olacak şekilde hazırlanmalıdır. Makaleler birer satır aralıklı olarak yazılmalı, satır başı kullanılmayıp paragraflar arasında bir satır boşluk verilmelidir.
Yazı Karakteri: Makalelerin ana başlıkları 12 punto ve alt başlıklar 10 punto Arial bold, metin ise 10 punto Times New Roman olacak şekilde dizilmelidir. Ana başlıklar (ÖZET, GİRİŞ, KAYNAKLAR...) büyük harflerle yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. Başlıklardan önce iki satır, sonra ise bir satır boşluk bırakılarak takip eden metin yazılmalıdır. Ara başlıktaki kelimelerin ilk harfleri büyük ve diğerleri küçük olarak paragraf başından yazılmalıdır. Ara başlıklardan önce ve sonra birer satır boşluk bırakılmalıdır.
Makale Başlığı: Başlık satıra ortalanmış olarak 14 punto Arial bold, büyük harflerle yazılmalıdır. Makale başlığı çalışmanın kapsam ve amacını en az sözcükle ifade etmelidir.
Yazar İsimleri: Makale başlığından sonra iki satır boşluk bırakılarak ve satır ortalanarak yazar adları küçük ve soyadları büyük harflerle, Times New Roman bold 12 punto ile yazılmalıdır. Yazarların akademik ünvanları isimlerinin önünde, varsa mesleki diğer ünvanlar isimlerinin hemen altında yer almalıdır. Birden fazla yazarla hazırlanmış makalelerde yazar adları yan yana yazılarak virgül ile ayrılmalı, yazar adresleri ve e-mailleri yazar adlarının hemen altında verilmelidir. Araştırmayı destekleyen kuruluşlar gibi açıklamalar varsa bunlar için dipnot kullanılabilir.
Özet: Makalede çalışmanın ana noktalarını yansıtacak şekilde yaklaşık 100 kelimelik bir Türkçe özet bulunmalıdır. Özet başlık verilmeksizin yazar adlarından hemen sonra iki satır boşluk bırakılarak bir satır aralıklı 10 punto Italic Times New Roman karakteri ile yazılmalıdır.
Giriş: Özetten hemen sonra iki satır boşluk bırakılarak, giriş başlığı altında çalışmanın amacı ve çalışma ile ilgili literatür özeti verilmelidir.
Materyal ve Metot: Araştırmada kullanılan materyal ve uygulanan metot kısaca açıklanmalıdır.
Araştırma sonuçları ve Tartışma: Çalışmanın özelliğine göre elde edilen sonuçlar tartışma kısmında verilebileceği gibi, sonuçlar başlığı altında da verilebilir veya her iki kısım birleştirilebilir.
Teşekkür: Gerekirse kaynaklardan önce çok kısa olmak şartıyla yer verilebilir.
Alıntılar: Doğrudan aktarmalarda alıntı, ana düşünce, biçim ve içerik yönünden değiştirilmeden makalede yer alır. 40 kelimeden daha kısa olan alıntılar tırnak işaretleri içinde ve normal satır aralıklarıyla yazılır. 40 kelime ve daha uzun alıntılar, bunun bir aktarma olduğunun anlaşılabilmesi için, sıkıştırılmış paragraf şeklinde verilir. Bu amaçla, tüm paragraf soldan satır başı hizasından italik harflerle bloklanıp soldan itibaren 5 boşluk içeriden girintili olacak şekilde yazılır.
Kaynaklar: Makale içinde atıfta bulunan kaynaklar yazar soyadlarına göre alfabetik sırada, “Kaynaklar” başlığı altında verilmelidir. Makale içinde kaynağa değinme (Yazar SOYADI, yıl) şeklinde olmalıdır. Örnekler;
... McCULLOUGH ve ark. (1986), sakkaroz ile yapılan yağlı keklerin panel tarafından...
... şeker içeriğinde düzeltme yapılması önerilmektedir (VOLLENDORF ve MARLETT, 1991).
... pH’nın lezzet üzerinde çok etkili bir faktör olduğu belirtilmektedir (MAGA, 1983).
... HUGHES (1991) kolon kanseri riskinin, yüksek yağlı ve proteinli besin....
Bir cümleye birden fazla sayıda literatür verilmesi durumunda da yine alfabetik sıra takip edilir. Örnek; ... arasındaki fark diyette daha çok MSG yer almasıdır (KEMP ve BEAUCHAMP, 1994; MAGA, 1983).
Aynı yazarın, aynı yıl yazılmış birden fazla makalesine atıf yapıldığı takdirde bunlar a, b, c,... şeklinde ayrılır. Örnek; MORRISON, 1988a; MORRISON, 1988b.
 
Aynı yazarın, farklı yıllarda yazılmış birden fazla makalesine atıf yapıldığında sadece yıllar arasına “ve” bağlacı konulur. Örnek; TRENHOLM ve ark., 1981 ve 1983; YOUNG, 1985 ve 1987.
Ulusal veya uluslararası nitelikteki kurumlara ait yerleşmiş kısaltmalar metin içinde literatür verirken kullanılabilir. Örnek; ... AOAC, 1994; AACC, 1983; TSE, 1994...
Yararlanılan eserler KAYNAKLAR kısmında gösterilirken aşağıdaki örnekler uygun yazılmalıdır:
Liste yapılırken, kaynaklar arasında birer satır boşluk bırakılmalı ve numara kullanılmamalıdır.

1.Yazarı bilinmeyen yayın:
ANONYMOUS. 1992. MSG seeks credible alternatives. Prepared Foods 161 (2): 49.
2.Kitap:
AOAC. 1980. Official Methods of Analysis, 13th ed. Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC.
MARASAS, W.F.O., NELSON, P.E., and TOUSSOUN, T.A. 1984. Toxigenic Fusarium Species: Identity and Mycotoxicology. The Pennsylvania State University Press, PA.
FDA. 1991. Code of Federal Regulation, 21 CFR, Parts 136, 170, and 184. Food and Drug Adminstration, Washington, DC.
ARDA, M. 1994. Biyoteknoloji, 2. baskı. Kükem Derneği Bilimsel Yayınlar No:2, Armoni Ltd. Şti., Ankara.
3.Kitaptan bir bölüm:
WRIGLEY, C.W. and BIETZ, J.A. 1988. Proteins and amino acids. In Wheat Chemistry and Technology, Vol.I, Y. POMERANZ (Ed.), s. 159. American Association of Cereal Chemists, Inc., MN.
4.Süreli dergiden bir makale:
McGREGOR, J.V. and WHITE, H.C. 1987. Effect of sweeteners on major volatile compounds and flavor of yoghurt. J. of Dairy Science. 70 (9): 1828-1834.
KARADENİZ, F. ve EKŞİ, A. 1995. Elma suyu konsantrelerinde patulin miktarı ve değişkenliği. Gıda Sanayii. 39: 14, 16-18.
5.Bildiri:
ÖZBAŞ, Z.Y., VURAL, H. ve AYTAÇ, A. 1994. Köftelerde Yersinia entrocolitica inhibisyonu üzerine ışınlamanın etkisinin araştırılması. II. Gıda Mühendisliği Kongresi, Gaziantep, 21- 23 Eylül 1994, s. 92. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası , Ankara ve Gaziantep Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Gaziantep.
6.Patent:
Nezbed, R.L. 1974. Amorphous beta lactose for tableting. U.S. patent 3, 802, 911, April 9.

7.İkincil Kaynak:
LaBELL, F. 1983. Dry fruit flavors contribute to well-rounded fruit and chocolate products. Food Processing, USA. 44 (11): 80-81. (In Food Sci. Technol. Abstr. 1985. 2:T21)
WHERMANN, K.H. 1961. Apple flavor. Ph.D. thesis, Michigan State Univ., East Lansing. Quoted in WHERMANN, K.H. (1966). Newer Knowledge of Apple Constitution, s 141. Academic Press, New York.
8.Tez:
KÖSE, E. 1994. Türkiye’de değişik yörelerde yetiştirilen bazı çavdar örneklerinin un ve ekmeklik niteliklerinin belirlenmesi. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitüsü, İzmir.
9.Yayınlanmamış notlar/mektup:
NELSON, P.M. 1992.Yayınlanmamış notlar. Fusarium Research Center, the Pennsylvania State Univ., PA.
BILLS, D.D. 1982.Özel yazışma. USDA-ARS, Eastern Regional Center, PA.
Formüller: Her türlü formül, bilgisayar ile yazılmalı ve yazı alanın soluna yaslanmalı, formül veya bağıntı veriliş sırasına göre yazı alanının sağ kısmına yaslanacak şekilde parantez (1) şeklinde numaralandırılmalıdır. Her formülün altında ve üstünde birer satır boşluk bırakılmalıdır.
Şekiller ve Tablolar: Bütün çizimler mümkünse bilgisayarda Windows uyumlu bir grafik programında çizilmeli, değilse çini mürekkebi ile çizilmelidir. Şekil isimleri sıra ile numaralandırılmalıdır. Şekil ve tablolar metin içinde ilgili oldukları kısma konulmalı, alt ve üstlerinde birer satır boşluk bırakılmalıdır. Tablolar sıra ile numaralandırılmalı, tablo başlıkları tablonun üstünde ve ortalanarak yer almalıdır (Örnek; Şekil 1. Fruktoz şurubunun HPLC profili....; Tablo 1. Ekmek hacmine C vitaminin etkisi....). Metin içinde her tablo veya şekil için en az bir atıf yapılmalıdır. Zorunlu olmadıkça fotoğraf kullanımından kaçınılmalı, eğer kullanılacaksa siyah-beyaz ve parlak kağıda basılmalı, grafik ve fotoğraflar şekil olarak nitelendirilmelidir.
Birimler: Yazıların tamamında SI birim sistemi kullanılmalıdır.
Ekler: Makalenin ana kısmı içinde yer almasına gerek olmayan ek bilgiler ve notasyonlar, yazım kurallarına uygun şekilde EKLER olarak verilir.

 

 
© Tüm Hakları Dünya Süper Veb Ofset A.Ş'ye aittir.