Entegre bilgi sisteminin mantıksal sonucu EU-VO 178/2002 ve 5179'a göre / İzlenebil

Toplam 5 kısımdan oluşan serimizin bu ay “İzlenebilirlik” kısmını işleyeceğiz. Önümüzdeki ay ise “Maliyetlendirme” konusuna değineceğiz. Herkes gıda ürünlerinde izlenebilirliği konuşuyor.

Martin Miller  / CSB-System International

Toplam 5 kısımdan oluşan serimizin bu ay “İzlenebilirlik” kısmını işleyeceğiz. Önümüzdeki ay ise “Maliyetlendirme” konusuna değineceğiz.
Herkes gıda ürünlerinde izlenebilirliği konuşuyor. 
Gıda perakendecileri izlenebilirliği geçmiş yıllardaki çeşitli skandallardan dolayı gıda ürünlerine olan güveni tekrar kazanabilmek için ve tabii ki böyle bir durumda oluşacak zararlardan kendilerini korumak için istiyorlar. Tüketiciler ise deli dana ve kuş gribinden sonra gıda ürünlerinin sağlıklı olduğuna ve temizliğine tekrar güvenebilmek için istiyorlar. Tabii ki izlenebilirliği Bio-Gıda üreticileri de bu ve buna benzer skandallardan korunmak için istiyorlar.
CSB-System 1977'de kurulduğu günden bu yana gıda sektörü için entegre bir işletme yönetim sisteminin geliştirilmesi için çaba sarf ediyor.
Entegre İşletme Yönetim Sistemi demek, hammadde alımından üretime, depolamadan harici lojistiğe kadar bütünleşmiş bir süreç demektir. Entegrasyon, tartım ve etiketleme sistemlerini (Mobil veri toplama, barkod okuyucular, vs.) kapsadığı gibi, teknik kontrol ve yönetim mekanizmalarının (Silolar, otomatik depolar, transport sistemleri, laboratuar sistemleri, HACCP, ISO vb.) bağlantılarını da kapsar.
Kesintisiz izlenebilirlik, üreticiden alınan hammaddenin çeşitli ticari ve imalat basamaklarından geçerek tüketiciye ulaşıncaya kadarki malzeme akışının kesintisiz belgelenmesidir.
Şimdiye kadarki tüm bilgi işlem adacıklarının tam entegrasyonu, otomatik olarak gıda mamullerinin geriye doğru izlenebilirliğine göürür.
CSB-System'de tam olarak kullanılan bu model ile adacık çözümleri olmadan baştan sona entegre bir çözüme sahip olunur. (Tüm kalite verileri, parti ve lot bilgileri malzeme yönetimi kayıtları ile bağlantılıdır.) Bu sebeple farklı platform ve yazılımlar ile bağlantıya gerek kalmadan tüm işlemler tek bir sistemde entegre çalıştırılır.
Sizin avantajlarınız: 
- Kolay kullanım
- Mükerrer kayıt olmadan
- Kısa uyarlanma süresi
- Kullanıcı bağımsız
- Kolay bakım/yönetim