Sanayici fındıkta fiyat istikrarı istiyor

Fındık-sağlık algısı güçlendirilmeli

Ürünlerinde fındığı kullananan sanayici, fiyatlardaki dalgalanmaların çok fazla olmasından şikayetçi. “Ne üreticinin ne sanayicinin sürprizlerle karşılaşmaması için talebi tahmin etmemiz, pazarı yaratmak ve kontrol etmemiz lazım” diyen sanayici istikrar talebini bir kez daha dile getirdi. 

Fındıkta sektör paydaşlarını bir araya getiren ‘Fındık ile Sağlık’ toplantasında FTG Başkanı İlyas Edip Sevinç, Türk fındığının tehdit altında olduğunu vurguladı.
Fındıktan daha fazla yarar sağlanması için fındık yağının kozmetikte kullanılması, sağlık yönünün ön plana çıkarılması ve fındığın atıştırmalık değil ‘tam bir gıda’ ürünü olarak algılatılmasına yönelik öneriler dikkat çekti.

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) ve Fındık Tanıtım Grubu (FTG) tarafından düzenlenen “Fındık İle Sağlık” etkinliğinde, Türkiye’nin en önemli tarımsal ihracat ürünü olan fındık, sektör paydaşları ile uzmanlar tarafından masaya yatırıldı.
“Fındık ile Sağlık” başlıklı etkinlik, 27 Eylül 2016 Salı günü Wyndham Grand İstanbul Levent’te gerçekleştirildi. Etkinliğe, sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı.
Açılış konuşmasında fındığın bir ürün olmanın ötesinde kültürümüzün bir parçası ve sosyal bir olgu olduğunu belirten TÜGİS Başkanı Necdet Buzbaş, fındık yetiştiriciliğindeki tarihi gelişmeleri aktardı.
Türkiye'nin dünya fındık üretiminin yüzde 70-75’ini gerçekleştirdiğini bildiren Buzbaş, “Fındık, dünyada en fazla üretilen sert kabuklu ürünlerde bademden sonra ikinci sırada. Türkiye’de 43 ilde fındık yetiştirilebiliyorsa da Bakanlar Kurulu Kararı ile 16 ille sınırlandırılmış durumda. 16 ilde 700 bin hektar alanda fındık ziraati yapılıyor. Ortalama yıllık 600-650 bin ton fındık hasat ediliyor. Dünya fındık ticaretinin yüzde 80’ini Türkiye gerçekleştiriyor. Her yıl 500 bin ton civarında fındık satışıyla yaklaşık 3 milyar dolar döviz girdisi sağlanıyor. Sağlanan bu gelirle fındık sektörü, geçen senenin rakamlarıyla otomotiv sanayinin dış ticaretiyle sağladığı gelirin yüzde 20’sine denk gelen bir satış gerçekleştirmektedir” dedi.

Akademik çalışmalar desteklenmeli

Fındığın bölge halkı için değerli bir ürün olduğunu vurgulayan Buzbaş, "Fındık, 400 bin aileye iş sağlayan değerli bir ürün. Bu değerli ürünü ne yazık ki yeterince tüketmiyoruz. Üretilen fındığın yüzde 80’ini yurtdışına gönderiyoruz. Fındık ihracatının yüzde 75’i Avrupa pazarına yapılıyor. Ülkeler ürünlerini beslenmedeki önemini öne çıkaracak şekilde destekliyorlar. Dünya kamuoyunda algı zenginliği sağlayarak bunu satışta kullanmaya çalışıyorlar. Fındık ve sağlık ilişkisiyle ilgili bilimsel çalışmalar çok düşük. Fındık ve sağlıkla ilgili akademik çalışmalara destek vermeliyiz.”

Fındık üretimi artırılmalı

Fındık Tanıtım Grubu (FTG) Başkanı İlyas Edip Sevinç ise serbest piyasaya geçildiği 2009 yılından bu yana fındık fiyatının piyasada arz ve talebe göre şekillendiğine vurgu yaptı. Fındığın vesayetten kurtulduğunu belirten Sevinç, fiyatın Türkiye’de belirlendiğini ve bu konudaki spekülasyonların doğru olmadığını söyledi.
Sevinç, “Ülkemizde Hamburg borsası şehir efsanesini bitirmiş değiliz. Hala ‘Fındıkta fiyatları neden Hans belirliyor da, Hasan belirlemiyor?’ diyorlar. Hiç bir zaman Hamburg'da Fındık Borsası olmamıştır. Fındıkta serbest piyasaya geçtikten sonra fiyatlar piyasada oluşmaya başladı. Bizim itiraz hakkımız yok. Üretim az olduğunda fiyatlar yükselecek, fındık çok olduğunda fiyatlar düşük olacaktır” dedi.

“Son yıllarda fındıkta yaşanan üretim düşüşleri, hastalıklar ve piyasaya müdahaleler, bizleri fındık üretimini ve verimliliğini ön planda tutmaya sevk etti” diyen Sevinç, “Türkiye ilk defa 2012 yılında 301 bin ton iç fındık ihraç etti. Bu 600 bin ton kabuklu fındığa tekabül ediyor. Biz biliyoruz biraz daha fazla fındık olsaydı daha fazla satış yapmak mümkündü" dedi.

Bazı ülkelerin fındık üretimlerini artırma çabasında olduğuna dikkat çeken Sevinç, dünyadaki payının yüzde 60’lara düşmesinin Türkiye için felaket olacağını söyledi. Sevinç sözlerine şöyle devam etti:
“Açıklıkla ifade ediyorum, Türk fındığı tehdit altındadır. Türk fındık üretiminin dünya genelindeki payının yüzde 60’lara düşmesi önlem alınmazsa felaket olacaktır. Adını sanını dahi duymadığımız ülkeler fındık üretimine başlıyor. Türkiye'de fındık üretimi ve verimliliği artırıldığı takdirde diğer ülkelerin esamesi okunmaz. Çünkü Türkiye, ticaret potansiyeli, bankacılık sistemi, lojistikteki hakimiyeti ve ithalatçı ülkelere yakınlığı çerçevesinde rakip kabul etmez. Böyle bir durumda başta İtalya ve ABD olmak üzere diğer ülkelerin rekabet etme şansı olmayacaktır. Türkiye’deki verimliliğin artırılması için yaşlanan bahçeler yenilenmeli, zirai hastalıklarla mücadele konusunda devletle özel sektörün el ele vermesi gerekmektedir. Fındıkla ilgili tüketim odaklı düşünmek zorundayız."

Fındık yağı değerlendirilmeli

Açılış konuşmalarının ardından Meta Fonksiyonel Gıdalar Genel Müdürü Dr. İrfan Demiryol’un moderatörlüğünde “Daha Çok Fındık ve Ürünlerimiz” başlıklı oturum gerçekleştirildi. Üretimden tüketime kadar değer zincirine bakıldığında 70 bin ton kadar fındığın Türkiye’de değerlendirildiğini vurgulayan Demiryol, bunun yüzde 20’sinin unlu mamullerde, yüzde 10’unun ise çerez olarak değerlendirildiği bilgisini paylaştı.
Oturumda konuşan Yaşar Holding Yaşar Birleşik Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi Nur Demirok da, bir ülkenin saygınlığının kendine özgü gelişmiş teknolojilerle oluşacağını ve herhangi bir ürünün prestij sembolü olabileceğini söyledi.

Oregon State üniversitesinde yapılan araştırmada, Türk fındığının en lezzetli fındık seçildiğini vurgulayan Demirok, arz fazlası fındık konusunda bazı iyileştirmelere ihtiyaç olduğunu kaydetti. Fındıkta rakiplerin arttığına işaret eden Demirok, “Fındık yağını da önemsiyorum. Kozmetik ve besin değeri zeytinyağından üstündür” dedi.
Fındık satışının devamı için, fındığın çikolata dünyasındaki yerinin korunması ve çikolatanın fındık eksenli hale getirilmesinin önemi üzerinde duran Nur Demirok, “Fındık sadece çerez değil... Aradan elli yıl geçse bile kokuya bağlı algı unutulmuyor. Her ülkenin öne çıkarmak istediği koku vardır. Fındık kokusu çok çekici bir kokudur” diye konuştu.
“Türk fındığını ikon haline getirmiyoruz. Ambalajlarda yenilik yapalım, Noel babanın torbasının içine fındık paketleri koyalım” diyen Demirok, “Fındık özeldir, doğaldır” ifadesini kullandı.

Sanayici fiyatta istikrar istiyor

Elvan Gıda’dan İsmail Özmen Genç ise öncelikle grubun üretimi hakkında bilgiler verdi. İhracat ağırlıklı büyüyen bir şirket olduklarını, 1000 civarında çeşit, üç ana üretim grubu olduğunu bildiren Genç, “Fındığa değen 160 ürünümüz var. Fındıklı ürünlerin artırılması ve dünya pazarlarında yer almasını misyon olarak edinmiş durumundayız” dedi.
Fındık üretiminin sürdürülebilir olması gerektiğinin altını çizen Genç, şöyle devam etti:
“Dünyada "unique" diyebileceğimiz bir ürünümüz var, sağlam bir platforma oturtamamışız. Herkes belirli öngörülerle tahmin yapıyor. Sanayicilerin, üretimleri yapan kişilerin belirli stratejileri var. Türk fındığı markasını oturtmak için bir şeyler planlamamız gerekiyor. Turquality kavramı var. Fındık ürünlerimiz içine Türk Fındığını eklememiz gerekir. Ne üreticinin ne sanayicinin sürprizlerle karşılamaması için talebi tahmin etmemiz, pazarı yaratmak ve kontrol etmemiz lazım. Burada devletimizin bir takım katkı ve destekleri önemli olacaktır diye düşünüyoruz. Fındıkla üretilen mal ile diğerleri arasında fiyatlamada sorun yaşıyoruz. Artık daha fazla, daha sağlıklı yaşamak istiyoruz. İnsanlar bir şey tüketirken, bunun sağlığa etkisini sorgular hale geldiler. Fındık burada misyon üstlenebilir. Fındığın sağlık üzerine etkisiyle ilgili iletişim kampanyası başlatmak son derece önemlidir. Malların çok yüksek fiyatla satıldığı pazarlarda uluslararası firmaların hakimiyeti söz konusu. Sağlıklı ürünler ile girmeye çalışırsak farkındalık oluşturabiliriz.”

Dünyanın 160 ülkesinde faaliyet gösteren, 53 ülkede yerleşik 70 yaşında bir aile şirketi olarak Ferrero için fındığın önemini anlatan Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu ise yüksek kaliteli ham maddenin öncelikleri olduğunu söyledi. Türkiye’de 7 tesiste üretim yaptıklarını belirten Gümüşlüoğlu, “Biz Türk fındığının en büyük elçisiyiz. Değer zincirinin her halkasında hem yetiştirici hem tüketici ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Yüksek kaliteli fındıkta sürdürülebilirlik sağlanmasını istiyoruz” dedi.
Şehir efsanelerinden kurtulup bir sonraki aşamaya geçmek istediklerinin altını çizen Gümüşlüoğlu, Türkiye’den 35 ülkeye fındık ihraç ettiklerini, Türk fındığını gururla tanıttıklarını belirterek, “Katma değerli ürünlerimizle, Nutella ile Türk fındığını tanıtmaya katkı sağlıyoruz. Yürüttüğümüz projede paydaşlarımızla birlikte 134 örnek fındık bahçesinde yüzde 30 verim artışı sağladık. 35 bin çiftçiye eğitim verdik” diye konuştu.

Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, “Fındık fiyatlarının piyasa şartları içinde belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz. En önemli unsur şudur. Ortalama 5 lira fiyat vardı. Don ile birlikte 450 bin tonlara düştü. Pazar değeri 6 milyara çıktı. Rekolteye rağmen 7 milyara çıktı. En önemli mesele önümüzdeki yıllarda verimliliği artırmakla uğraşacağız” ifadelerini kullandı.
Nestle Çikolata Genel Müdürü Oben Akyol da, Türk fındığı orjini olarak Damak çikolatası sattıklarını, Şokellanın ise fındığa değer katan bir ürün olarak dikkat çektiğini söyledi.
Kategorili ürünler geliştirmek için uluslararası oyuncuların varlığının önemine işaret eden Akyol, “Otomotivin kilo fiyatı ile kıyaslandığında çikolata çok daha yüksek bir fiyata geliyor” vurgusu yaptı.

“Öngörülebilir fiyatlarla üretim yapmak istiyoruz”

Şölen Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Çoban da, fındığın ihracatta fark yaratan değerli bir ürün olduğunu söyledi. Şölen olarak üretimlerinde bin 500 ton fındık kullandıklarını, bunun her geçen yıl arttığını belirten Çoban, “432 fındıklı ürün çıkardık. Bazı pazarlarda ciddi talep görüyor. İhraç edilen ürünlerin fiyat ortalaması 2.44, fındıklı ürünler 4.8 dolar civarında” bilgilerini paylaştı.
Çoban, “Fiyatlardaki dalgalanmalar zaman zaman çok fazla. Biz sanayiciler öngörülebilir fiyatlarla üretim yapmak istiyoruz. Sanayici olarak talep gören ürünü rafta tutmak isteriz. Üzülerek belirtmeliyim ki fındıklı ürünlere maliyet hesaplamaları yüzünden dur demek zorundayız” dedi.
Sabri Ülker Enstitüsü Genel Müdürü Begüm Mutuş ise Ülker grubunun sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarından örnekler verdi. WWF ile Giresun merkezli bir proje yürüttüklerinin altını çizen Mutuş, fındıklı ilk ürünlerinin 1982 yılında ürettikleri Çokonat olduğunu kaydetti.
Mutuş, “Üreticiden değil, tüccardan alım yapıyoruz. Aslında toplu fındık alımı yapabildiğimiz üreticilere ulaşamıyoruz. Ulusal fındık alanlarının yüzde 18’ine ev sahipliği yapan Giresun’da tesisimiz var. WWF Türkiye ile Giresun fındığına sahip çıkmak istedik. Fındığın geleceğine çözüm önerilerimizin de son aşamasına geldik” dedi.

Fındık ‘tam bir gıda’ olarak algılatılmalı

Etkinlik, panelden sonra Necdet Buzbaş’ın moderatörlüğünde Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı söyleşiyle devam etti.
Sağlıklı yaşamın köşe taşlarını aktaran Müftüoğlu, genetik, beslenme, duygu durumu ve uyku gibi faktörler içinde beslenmenin payının yüzde 30 olduğunu söyledi. En sağlıklı beslenme biçiminin geleneksel olduğunu belirten Müftüoğlu “Anne babanızın değil ninenizin beslenme tarzından yararlanın” dedi.
Müftüoğlu, bunun yanında daha çok protein, posa ve probiyotik alımını önerdi.
Fındığın sadece atıştırmalık olmadığını belirten Müftüoğlu, ürünün tam bir gıda olarak görülmesi ve bir mutfak ürünü haline gelmesi gerektiğini söyledi. Müftüoğlu, “Fındıkta protein var, omega 9, magnezyum var. Folik asit yönünden zengin. Vücudun posa ihtiyacını karşılar. Herkes ürettiği bir ürüne sağlık payesi vererek pazarlıyor. Fındığın zaten birçok faydası var. Pazarlamada bu özelliklerinden yararlanılmalı” diye konuştu.