Gıda atıklarına ve israfa karşı geri dönüşüm makinesi

Türkiye’de yıllık gıda israfı, 214 milyar lirayı aşmış durumda. Türkiye ve İsviçre’de birçok yatırımı bulunan,  iş insanı ‘Zeki Yıldırım ve iş ortakları’nın girişimi olan geri dönüşüm makinesi ‘300 kg evsel atığı 24 saat’ gibi kısa bir sürede  ‘organik gübre’ olarak geri dönüştürüyor.

Özlem As

Türkiye’de yıllık gıda israfı, 214 milyar lirayı aşmış durumda. İşlevsel atık yönetimi uygulaması bulunmadığı için, ülkemizde yılda yaklaşık 6 milyon tondan fazla evsel atık ürünü çöpe gidiyor. Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de çöp miktarının yaklaşık yüzde 30’u organik atık işleme yöntemiyle geri kazandırılabilir.
Swiss Recovery Systems Türkiye, gıda atıkları ve israfa karşı bir ürün geliştirdi.
Türkiye ve İsviçre’de birçok yatırımı bulunan,  iş insanı ‘Zeki Yıldırım ve iş ortakları’nın girişimi olan geri dönüşüm makinesi ‘300 kg evsel atığı 24 saat’ gibi kısa bir sürede  ‘organik gübre’ olarak geri dönüştürüyor.
SRST Makine Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İsviçre İş Konseyi Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım ile geri dönüşümü ve geliştirdikleri makineyi konuştuk.

Evsel atıklar Türkiye'de genel olarak nasıl değerlendiriliyor?

Türkiye’de yıllık gıda israfı, 214 milyar lirayı aşmış durumda. Bu vahim tablo, alanla ilgili olarak çeşitli politikalar uygulanması ve farkındalık için zorunlu önlem alınması gerektiğini ortaya koyuyor.
İşlevsel atık yönetimi uygulaması bulunmadığı için, ülkemizde yılda yaklaşık 6 milyon tondan fazla evsel atık ürünü çöpe gitmektedir.
Atık yemek konusunda farkındalığı olan kişiler de geri dönüşüm ve evsel atıklar konusunda kompost üretimi destekliyor. Kompost üretim, bitkisel ve hayvansal atıkların nemli ortamda bozunarak çürümesi ile doğal ve organik gübreye dönüştürülmesidir.
Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de çöp miktarının yaklaşık yüzde 30’u organik atık işleme yöntemiyle geri kazandırılabilir. Organik atıkların geri dönüşümü ile hem çevre kirliliğinin önüne geçilebilir hem de toprağın daha iyi hava alması sağlanarak daha iyi işleme ve su tutma kabiliyetindeki artış desteklenebilir.

Bu proje fikri nasıl oluştu?

Tamamı yerli imkânlarla üretilen ve 300 kg gıda atığını, 24 saat gibi kısa bir sürede su ve organik içerikli gübre olarak geri dönüştüren makineleri ile yerli üretime ve gıda israfına milli çözümler sunmayı hedefleyen Swiss Recovery Systems Türkiye, 2016 yılında faaliyetlerine başladı.
İsviçre’de uzun yıllardır farklı ve yüksek bir çok projeyi uyguladım. İş ortaklarımla birlikte uzun zamandır süregelen sektörel deneyimleri kullanarak, Türkiye’de geri dönüşüm ve çevre bilincine katkı sağlamak, organik geri dönüşüm alanında çözümler üretmek ve ithal gübre ihtiyacını ortadan kaldırmak temel misyonları ile yola çıktık. SRST geri dönüşüm makineleri, yerli ortaklıklarla ve tamamen Türkiye şartlarında İsviçre teknolojisi ve kalitesinden ödün vermeden üretilmektedir.
Makine üretimi alanında yurt dışında önemli görevler üstlenmiş mühendislerin multi disipliner danışmanlığı ile ve son derece yüksek kalite standartları çerçevesinde aşamalı olarak üretim yapmaktadır.
SRST Makine, geri dönüşüm makinelerinin çevreye olan faydası yanında, çöp değerlemesi yaparak ülkemizi hem bir külfetten kurtarırken hem de makineleri kullanan firmalara, finansal fayda ve geri dönüşüm sağlamaktadır.

Geri dönüşüm makinesini kimler kullanabilir? Fabrika, restoranlar vs…

Organik Atık Geri Dönüşüm diğer bir adıyla “Kompost” makinelerinin kullanım alanı ve kullanıcı profili son derece geniştir.
Ev kullanıcıları ve bireysel ikametgahlar da dahil olmak üzere, Belediyeler, Restaurantlar, Otel ve Tatil Köyleri, Her Tip ve Boyutta Yemek Üretim (Catering) Tesisleri, KOBİ Yemekhaneleri, Okul ve Yurt Yemekhaneleri, Toplu Konut Alanları, vb. gibi farklı birçok noktada başarıyla kullanılmaktadır.

Evlerde kullanım için bu tarz makine üretiminiz var mı?

Organik atık geri dönüşümü için evlerde de 1-2 kg’lık organik atıkları, 2 saatten daha az bir zaman diliminde ve minimum enerji sarfiyatıyla kolayca “Kompost” a dönüştüren “Ev Tipi” makine de üretmekteyiz.
Bu sayede, üretmiş olduğumuz ürünler hem çevreye hem ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan, en önemli teknolojik gelişmelerin başında gelmektedir.

Makine konusunda aldığınız geri dönüşler nasıl?

Geri dönüşüm makineleri günümüzde, tüm dünya geleceğini belirleyen, en önemli çözümlerden biridir. Hem ülkemizin ekonomik durumuna oldukça ciddi katkılar sağlamasının yanı sıra, dışa bağımlılığı da azaltan geri dönüşüm makineleri sayesinde evsel atıklar oldukça kısa sürede organik gübrelere dönüştürebiliyoruz.
Evsel atıkların çöpe gitmesi ve israf edilmesi yerine, bu makineleri ile doğal, verimli ve organik gübreler elde edilmektedir. Bu sayede hem ülke olarak bu alanda dışa olan bağımlılığın azalmasına katkı sağlanır hem de genel olarak pazar fiyatların düşmesiyle organik
ve daha sağlıklı bir beslenme anlayışı eş zamanlı kazanılmaktadır.
Makinelerimizin rakip ve muadil ürünlere göre sahip olduğu Know-how ve patentli mühendislik mucizesi sayesinde çok daha kısa sürede çok daha fazla miktarda organik atık geri dönüşümünü çok verimli ve minimum enerji sarfiyatıyla sağlaması sebebiyle öne çıkmaktadır.
Sıfır atık bilincinin de oluşmasıyla birlikte her geçen gün farklı sektörlerde çok daha fazla rağbet görmektedir.

Atıkların geri dönüştürülmesinin getirdiği kazanımlar nelerdir?

Sıfır atık projesi; israfın engellenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayarak hem Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlayan hem de çevreyi koruyan bir yaklaşımdır.
Günümüzde birçok geri dönüştürülebilir kaynak, israf edilmekte ve hem enerji israfına hem de kaynak israfına yol açmaktadır. Yalnızca çevre için değil, ülke ekonomisini de en olumsuz etkileyen unsurlardan biri olan atıklar, sıfır atık projesi ile tekrar tekrar kullanılabilir kaynaklara dönüştürülmektedir.
Dünyanın dengesindeki bozulma ve sınırlı kaynaklara olan ihtiyaçların artması sebebiyle her ülkenin kendine has geri dönüşüm projeleri bulunmaktadır.
Sıfır atık projesi de tüm dünya ülkelerine örnek olan ve doğal kaynakların yeniden kullanılmasını sağlayan oldukça önemli ve değerli projeler arasındadır.

Bu proje yönelik hedefiniz nedir? Bir sonraki adımda makineyi-projeyi geliştirmek için neler planlıyorsunuz?

İşletme, atığı su ve organik içerikli gübre olarak geri dönüştüren makineleri ile yerli üretime ve gıda israfına milli çözümler sunuyor. Temel felsefe “Topraktan alınanı gübre ve su olarak toprağa geri veriyor olabilmek”
Bir sonraki adımda ise projeyi 2000 Kg’luk kapasite ile organik atıkları en kısa sürede dönüştürüp “Kompost”a çevirebilen büyük endüstriyel tipte yüksek hacimli makine üretmek suretiyle daha kısa sürede daha fazla organik atığı dönüştürmek ve ülke ekonomisine maksimum katkı sağlayabilmek temel hedeflerimiz arasında bulunmaktadır.