Gıda güvenliği için ölçüm ve kalibrasyonun önemi

Günümüzde gıda üretim ve işleme proseslerinde, lokantalarda, yemek üretim şirketlerinde, soğuk hava depolarında, nakliye araçlarında ve soğuk zincirin her halkasında, kısacası gıda ile ilgili her noktada, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla HACCP ve benzeri çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Gıda güvenliği ve HACCP çalışmaları kapsamında belli...

İlknur Koçoğlu
Testo Kalibrasyon Departmanı


Günümüzde gıda üretim ve işleme proseslerinde, lokantalarda, yemek üretim şirketlerinde, soğuk hava depolarında, nakliye araçlarında ve soğuk zincirin her halkasında, kısacası gıda ile ilgili her noktada, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla HACCP ve benzeri çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.
Gıda güvenliği ve HACCP çalışmaları kapsamında belli noktalarda ölçümler yapılmalıdır. Bu noktalar özellikle kontrol altında tutulması gereken noktalardır ve “kritik kontrol noktaları” olarak adlandırılırlar. Kritik kontrol noktalarında yapılan ölçümler sonucunda gıda maddelerinde oluşabilecek tehlikeler ve riskler ortaya çıkarılmakta ve önlem alınmaktadır.
Gıda sektöründe farklı ölçüm uygulamaları için farklı ölçüm cihazlarına ihtiyaç vardır. Örneğin;
Sürekli tekrarlanan günlük ölçümler için entegre problu ölçüm cihazları
Değişik ölçümler için harici problu ölçüm cihazları
 Kızartma yağı, et, balık, servis yapılan gıda ... için daldırma/batırma probu
 Donmuş gıdalar için özel tasarımlı tirbuşon prob
Sıcak tabaklar, pişirme fırınları, tezgahlar... için yüzey probu
Soğuk depolar, dondurucular... için hava probu
Temas etmeden ölçüm yapan infrared cihazlar ve problar
Sıcaklık ve nem kaydediciler (datalogger)
Havalandırma kanallarında ve çıkışlarında hava hızı ölçüm cihazları
Gıda içindeki mikroorganizmalardan dolayı toksinlerin oluşumunu engellemek için pH ölçüm cihazları

İnsan sağlığını doğrudan etkileyen kritik kontrol noktalarındaki ölçümler, belirlenmiş limitler içinde ve çok hassas olarak yapılmalıdır. Bu nedenle kullanılan ölçüm cihazlarının hassasiyeti ve kalibrasyonu çok önemlidir. Ölçüm cihazlarının belirlenmiş limitler içinde ve hassasiyette çalışabilir olması ve izlenebilir bir sertifika ile kalibrasyonunun sağlanmış olması ölçümlerin güvenilirliği için şarttır. HACCP, ISO 9001, ISO 22000 gibi kalite sistemleri; araştırma-geliştirme bölümlerinde ve proses kontrolünde kullanılan test ve ölçüm ekipmanları için yüksek standartlar gerektirir:
Düzenli kalibrasyon
İzlenebilirlik ve standardize ölçüm metotları
Ölçüm sonuçlarının dokümantasyonu

TESTO Elektronik Ltd. gerek hassas ölçüm cihazlarının sağlanması, gerekse cihazların kalibrasyonu konularında yıllardır hizmet vermektedir. Almanya Testo fabrikasında üretilen ileri teknoloji elektronik ölçüm cihazları, özellikle gıda sektöründe ölçülmesi gerekli olan sıcaklık, nem, hava hızı, pH ve su aktivitesi gibi parametrelerin kontrolünde kullanılmaktadır.


TESTO Elektronik Ltd. bünyesindeki  TÜRKAK onaylı akredite kalibrasyon laboratuvarı da, sıcaklık, nem, hava hızı ve basınç parametreleri için ISO 17025 belgeli, baca gazı için de izlenebilir kalibrasyon hizmeti vermektedir.