Gıda sektöründe infrared ölçüm teknolojisi

Endüstriyel uygulamalarda sıcaklık ölçümü şüphesiz ki çok önemli bir konudur. Bugün hangi sektöre gidersek gidelim hemen her proseste sıcaklık ölçümü yapılmaktadır.

Her maddenin atom ve molekülleri her sıcaklık değerinde titreşir ve bu titreşimin frekansı “özellikle katı materyaller dikkate alındığında” elektromanyetik spektrumda “infrared” bölgeye denk gelir. İşte bu prensip kullanılarak maddelerin sıcaklık ölçümleri, yine maddelerden yayılan “infrared” ışınların analizi ile mümkündür. Bunun için klasik Pt100 ya da Termokupıl kullanılmaz. Infrared ışınları algılayan özel sensörler vasıtası ile bu dalgalar algılanır ve o dalganın ısı enerjisi sıcaklık değeri cinsinden cihaz tarafından skalalandırılır.

Değinilmesi gereken diğer bir önemli nokta da, infrared termometrelerin sadece materyallerin “yüzey” sıcaklıklarını ölçmesidir. Kesinlikle materyallerin “iç” sıcaklıklarını ölçemezler çünkü infrared ışınlar maddenin yüzeyindeki atomlar tarafından yayınlanmaktadırlar. Ölçüm yaparken bu detayın da mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Özellikle gıda sektöründeki uygulamalarda, ürünlere temas etmeden sıcaklık ölçümü yapmanın çok büyük avantajları vardır. Bunlardan ilki ve en önde geleni bu şekilde ölçüm sayesinde gıda örneğine zarar vermeden sıcaklık değerinin görüntülenebilmesidir. Özellikle mal kabulde ürünlerin sıcaklık ölçümlerinde farklı noktalardan ölçüm yapabilmek için kimi zaman çok sayıda numune alınması gerekmektedir. Bu numunelerin ölçüm için açılması hem zaman hem de maddi olarak kayıp anlamına gelir. İnfrared sıcaklık ölçüm cihazları sayesinde bu sarfiyat engellenir.

İnfrared teknolojinin bir başka önemli özelliği ölçüm sonuçlarını çok hızlı bir şekilde vermesidir. Standart batırma-daldırma tip problarda dengeye ulaşma süresi yaklaşık 5 saniyeden başlarken infrared cihazlar saniyede 2 ölçüm yapma kapasitesindedir. Dolayısıyla sonuçlar çok hızlı şekilde alınır.

Özellikle araçlar ve depolar göz önüne alındığında klima sistemleri ve ürünlerin yerleştirilme şekli ortamdaki sıcaklık dağılımında değişmelere yol açar. İnfrared ölçüm cihazları ile çok kısa sürede tüm ortamın sıcaklığı taranarak tehlikeli bölgelerin saptanması mümkündür. Bu sayede hem ortamın sıcaklık dağılımı belirlenir, hem de en zor şartlar altında, üründe ölçüm yapılarak ürünlerin kalitesi şüpheye yer vermeyecek şekilde kesinleşir.

Çok uzak noktalardaki hedeflerin yüzey sıcaklıklarının doğru ölçülebilmesi kullanılan cihazların optik oranları ile doğrudan ilişkilidir. Cihazların üzerinde ya da kullanma kılavuzlarında yazan 12:1 , 50:1, 30:1 gibi oranlar, o cihazın optik düzeneğinin gücünü anlatan detaylardır. Optik oranın 30:1 olması, 30 metre uzaktaki bir hedefin sıcaklığı


ölçülmek istenildiğinde, cihaz hedef üzerinde 1 metre çapındaki bir dairenin yüzey sıcaklığını ölçer anlamına gelmektedir. Kullanım esnasında bu nokta dikkate alınmadığı takdirde hatalı ölçüm sonuçları elde edilir.

 

 

 

İnfrared sıcaklık ölçüm cihazları ile ilgili olarak Testo ürün portföyünde tamamen kullanıcıların uygulamalarına ve sektöre yönelik çözümler sunan farklı model alternatifleri bulunmaktadır.