Gıdalarda enzimatik analizler

Kaan Bal Sincer Dış Ticaret

Gıdalarda bileşen analizleri kalite kontrol, etiket kontrolü ve denetimlerin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Şeker miktarları ve oranları, organik asit ve alkol içeriğinin tespiti önemli parametrelerdir. Bu analizlerle: - Etiket bilgilerinin kontrolü - Mikrobiyal bozulmanın tespiti (meyve suyu, bal vs) - Şeker oranlarının tespiti (bal, pekmez vs) - Allerjen kontrolü (kayısı – kükürt) - Proses kontrolü (Şarap, meyve suyu) yapılabilmektedir. Enzimatik test kitleri şekerlerin, asitlerin, alkollerin ve sülfit, nitrat gibi diğer gıda bileşenlerinin tespitinde kullanılır. Yüksek kalitedeki saflaştırılmış enzimlerle, enzimatik analizler kompleks matrislerde bile bileşenlerin tespiti ve tanımlanmasında kesin sonuçlar elde edilmesine olanak tanır. Zaman tasarrufu sağlamaları, yüksek derecede analitik kalite ve analizlerde güvenli kimyasalların kullanılması bu test kitlerinin avantajları arasında sayılabilir. Uluslararası kuruluşlar tarafından sayısız enzimatik metot onaylanmış ve valide edilmiştir. Bu kuruluşlardan bazıları aşağıda listelenmiştir. · ISO (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu) · AOAC (Amerikan Analitik Kimyagerler Birliği) · IFU (Uluslararası Meyve Suyu Üreticileri Federasyonu) · IDF (Uluslararası Süt ürünleri Federasyonu) · EBC (Avrupa Biracılık Kongresi) Analizlerin kesinliği Kollaboratif çalışmalar, enzimatik kitlerle HPLC’den elde edilen sonuçların aynı oranda doğruluğa ve kesinliğe sahip olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte enzimatik analizler HPLC’ye kıyasla bir çok avantaj sağlamaktadır: · Düşük ekipman maliyeti · Özel eğitimli personele ihtiyaç duyulmaması · Esneklik – 32 farklı test kiti · Toksik atık olmaması. R-Biopharm enzimatik analiz kitleri bu üstün özellikleri ile dünyanın önde gelen gıda işletmeleri ve laboratuvarları tarafından 25 yıldan uzun bir süredir kullanılmaktadır. Meyve suyu, şarap, alkollü içecekler, bal, et ürünleri, süt ürünleri ve gıda kontrol laboratuvarları bu analizleri rutin olarak yürütmektedir. R-Biopharm enzimatik analiz kitleri ile ilgili daha fazla bilgiye www.sincer.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.