Giresun Borsa Başkanı Mustafa Karadere:Fındık sektörü yeni bir ivme kazandıracak

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karadere, lisanslı depoculuğun fındıkçılığa yeni bir ivme kazandıracağını ifade etti.

Karadere şöyle konuştu: “Lisanslı depoculuk sistemi, tarım ürünlerine dayalı ticareti kolaylaştıran, pazar alanını genişleten, ürün piyasalarının gelişmesine, piyasalarda fiyat istikrarına katkı sağlayan ve sanayicinin üretim için gereksinim duyduğu kaliteli ham maddeyi tedarik etmesini kolaylaştıran önemli bir kurumsal alt yapıdır. 'Lisanslı Depoculuk ve Yetkili Sınıflandırıcılık' kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte, fındık gibi birçok tarım ürünleri uluslararası ölçülerde standardize edilebilecek, tüccarlar, sanayiciler ve ihracatçılar kalite derecesi ölçülmüş güvenilir ürünleri alma satma imkanına kavuşacaklardır. Bu gelişmelerle birlikte, Ticaret Borsaları ve üyeleri yerel nitelikleri dışına çıkıp, ulusal ve uluslararası piyasalara erişebilir hale geleceklerdir.” Karadere, sistemin tarımsal ürünlerde ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli, sağlıklı fiyat oluşumunun sağlanmasında katkısı olacağına dikkat çekti. Karadere, “Bu katkı spot borsaların gelişmesine; bunun sonucu olarak da söz konusu ürünler üzerinde fiziki teslimata dayalı türev ürünler gelişmesini sağlayacaktır. Ürünlerin belirli bir likidite kazanması ile ülkemizde tarımsal ürünlerin geleceğe dönük fiyat seti oluşturulabilecek ve kredi mekanizmalarında tarımsal ürünlerin de kullanılabilmesi sağlanacaktır” diye konuştu. Karadere, Türkiye’de tarım sektörünün gelişimini sağlanması, tarım ürünlerinde sağlıklı fiyat oluşumu ve üreticilerin fiyat dalgalanmalarından korunabilmeleri için, tarım ürünlerinin elektronik ürün senedi şeklinde işlem göreceği, uzaktan erişimli bir elektronik işlem platformunun oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Mustafa Karadere bu noktada, merkezi bir Ürün İhtisas ve Vadeli İşlem Borsası’nın kurulması için alt yapıyı oluşturacak olan Fındık Lisanslı Depolarının ve Spot Borsaları’nın bir an önce kurulması gerektiğini belirtti. Karadere, “Bu ihtiyaç nedeniyle Borsamızca 2006 yılında proje çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmalar sonucunda geliştirdiğimiz Fındık Lisanslı depo ve spot borsa projemiz için, ocak ayında Sanayi Bakanlığı IPA dairesinin uyguladığı Bölgesel Rekabet edebilirlilik Operasyonel Programına başvurulmuştur. Projemiz Bakanlık tarafından hibe almaya hak kazandı proje hazırlık çalışmalarımız devam ediyor” dedi.