“Her birey su konusunu sahiplenmeli”

Su tasarrufunun kişisel temizlikte, konforumuzda ve ihtiyaçlarımızı karşılama yeterliliğinde herhangi bir azalma olmadan suyu verimli kullanmak olduğunu söyleyen Mannesmann Kimya ve Arıtma Sanayi Pazarlama ve Satış Müdürü Yusuf Altay, günümüz teknolojileriyle ev ve işyerlerinde en az yüzde 20 su tasarrufu sağlanabileceğini söyledi.


Büşra Sözen

Su tasarrufunun kişisel temizlikte, konforumuzda ve ihtiyaçlarımızı karşılama yeterliliğinde herhangi bir azalma olmadan suyu verimli kullanmak olduğunu söyleyen Mannesmann Kimya ve Arıtma Sanayi Pazarlama ve Satış Müdürü Yusuf Altay, günümüz teknolojileriyle ev ve işyerlerinde en az yüzde 20 su tasarrufu sağlanabileceğini söyledi.
Mannesmann Kimya ve Arıtma Sanayi Pazarlama ve Satış Müdürü Yusuf Altay, “Dünyada kişi başına su tüketimi yılda ortalama 800 m3 civarındadır. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sine karşılık gelen 1,4 milyar insan yeterli içme suyundan mahrum olup, 2,3 milyar kişi sağlıklı suya erişememektedir” dedi. Dünyada ve ülkemizde içilebilir suyun en büyük kısmının, yaklaşık yüzde 70-75 ’inin tarımsal sulamada kullanıldığını söyleyen Altay, “Tarımın insanoğlu için önemi bellidir ve insan nüfusu arttıkça bu yüksek kullanım oranı devam edecektir. Fakat doğru metotlar kullanılarak su israfı önlenebilir” şeklinde konuştu.

1- Evde, okulda, küçük ve büyük işletmelerde su tasarrufu nasıl yapılıyor? Nasıl yapılmalı?

Sorunun cevabına geçmeden önce isterseniz "su tasarrufu ve su verimliliği nedir" sorusuna kısaca bir bakalım. Verimlilik ile tasarruf, birbiriyle sıklıkla karıştırılmakta olan iki kavramdır. Esasında suyun ötesinde, enerji ile de ilgili olan bu iki kavram arasında büyük fark var. Peki, su verimliği ile su tasarrufu arasındaki fark nedir? Cevabını kısaca şu şekilde verebiliriz;
Su verimliği, su tüketiminde yaşam standardını düşürecek farklılıklar yapmadan kişi veya kurum başına su tüketiminin azaltılmasıdır. Burada suyun üretim ve tedarik miktarında ve ekonomik dengesinde herhangi bir değişim olmaz. Su verimliliğinde püf nokta, su tüketimi sırasında oluşan israfı ve su temini sürecinde gizli su kaçağını veya kayıplarını önlemektir.
Binada yaşayan kişiler suyu daha az kullanmak için suyun akış konforundan fedakarlık etmek durumunda kalmaz. Aksine, daha az su kullansalar dahi hijyen performansında eksiklik yaşanmaz. Teknolojik yeniliklerin kullanımı ile su tüketiminin azaltılması, yani musluk batarya uçlarına takılan tasarruflu perlatörler, duş başlıklarına takılan debi regülatörleri ve geri dönüşüm ile yeniden kullanılan su kaynakları da su verimliliği kapsamına girer. Su tasarrufu söz konusu olduğunda ise, kullanıcıların aldığı bir takım tedbirler ön plana çıkar. Su tasarrufunda suyu tedbirli olarak kullanılır, kullanılan su miktarı kişiler tarafından azaltılır ve böylelikle tasarruf sağlanması amaçlanır.
Özetle su tasarrufu, kişisel temizlikte, konforumuzda ve ihtiyaçlarımızı karşılama yeterliliğinde herhangi bir azalma olmadan suyu verimli kullanmak, israf etmemektir. Yani aynı işi daha az su kullanarak yapmaktır, suyu kullanırken israf boyutunu önlemektir. Su tüketiminde verimliği arttırmak, günümüz koşullarında bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir. Su tüketimini azaltmanın, sıcak su üretimi için harcanan enerji maliyetlerini düşürmenin, su kaynaklarımızı korumanın en hızlı, en ucuz ve en temiz yolu su ve enerji verimliliğinden geçmektedir. Bina yönetiminde, başka bir deyişle tesis işletiminde su tasarrufu sağlamak, bazı işletme sahiplerinin "küresel vanaları kısın, suyu fazla açmayın, sifonları gereksiz yere çekmeyin" tarzı yaptıkları yönlendirmeler gibi su tasarrufu yapmak mümkün değildir. Bina işletiminde su ve enerji verimliliği aksiyonlarını etkili bir şekilde uygulamak için tek başına insan kontrolünün yeterli olmadığı kanıtlanmıştır. Başlangıçta iyi niyetli davranışlarla başlayan tasarruf önlemleri birkaç hafta sonra tekrar eski halini almaktadır. Bina işletiminde sürdürülebilir bir su tasarrufu elde etmenin tek yolu, kullanıcıların mevcut tesisatlarındaki bataryalara debisi düşük aerator ve debi regülatörü gibi teknik çözümlerinin uygulanmasıdır. Toplam su tüketiminde verimliliğin sağlanması ile hem görsel, hem bütçesel rahatlama sağlanacaktır. Su tüketiminde amaçlanan iyileştirme, görsel konfordan ödün vermeden, gerekli en az aydınlık şiddetlerinin sağlanması ve akış düzenleyici kontrol sistemleri ile elde edilebilir. Günümüz teknolojileriyle ev ve işyerlerinde en az yüzde 20 su tasarrufu sağlanabilir. Lavabo ve banyodaki bataryaların yüksek performanslı debi düzenleyici malzemelerin buluşması, su tasarrufuna önemli katkı ve kolaylık sağlamıştır. Banyo ve eviye musluk ve duş bataryaların çıkış uçlarına takılan akıllı akış düzenleyicileri yüksek oranda etkin ve su tasarrufu sağlayan teknik çözümlerdir. Uygulanan bu akış ve debi düzenleyiciler ile hiçbir konfor kaybı hissettirmeden yüzde 90 seviyelerine ulaşan bir ekonomi sağlanmaktadır. Özellikle konfor taleplerinin en iyi konumda tutulması amaçlanan binalarda en yüksek su verimliliğini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda tesislerdeki sıcak su üretimi ve pompalama maliyetlerinin düşük tutulmasına, filtre sistemlerinin daha uzun ömürlü olmasına ve bakım devrinin uzatılmasına olanak tanımaktadır. Bu akıllı ürünlerle su tasarrufu, debi miktarının konfor kaybı yaşatmadan kontrol altına alınmasıyla sağlanmaktadır. Örneğin, lavabo armatürlerinde ortalama tüketim basınca göre 7-8Lt/Dk iken, buradaki tüketimi akış konforunu bozmadan tasarruf nitelikli kartuşlar yardımıyla 3Lt/Dk ‘ye düşürmek mümkündür. Duşlarda ise ortalama tüketim basınca göre 15-30Lt/Dk iken uygulanacak debi regülatör yardımıyla buradaki debi 9Lt/Dk ‘ye azaltılır. Su tasarrufu sağlayan teknolojilerle donatılan bu ürünler, mevcut su akış kalitesinden ödün vermeden mükemmel banyo keyfini sunar. Su ve enerji tasarrufu özelliği, her zaman kullanışlı ve çekici bir tasarımla birlikte sunulmaktadır. Mannesmann®debi düzenleyicileri sayesinde yüzde 85'e kadar su tasarrufu sağlanırken, armatürlerinizden bekleyeceğiniz tüm özellikleri ve performansı sunmaya da devam eder.

2- Su tasarrufunun önemi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Nüfusun hızla artması, buna karşılık su kaynaklarının sabit kalması sebebiyle su ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Dünyada kişi başına su tüketimi yılda ortalama 800 m3 civarındadır. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sine karşılık gelen 1,4 milyar insan yeterli içme suyundan mahrum olup, 2,3 milyar kişi sağlıklı suya erişememektedir. Buna ek olarak, 2050 yılında su sıkıntısı çeken ülkelerin sayısı 54'e, bu şartlarda yaşamak zorunda kalan insanların sayısı 3,76 milyara yükselecektir. Bu durum 2050 de 9,4 milyar olması beklenen dünya nüfusunun yüzde 40'ının su sıkıntısı çekeceği anlamına gelecektir. İstatistiklere göre dünyada ve Türkiye’de içilebilir suyun yüzde 22’si endüstride, yüzde 8 ’i ise içme ve kullanma suyu olarak tüketilmektedir. Ülkemizin nüfusunun arttığı, hızla sanayileştiği ve kentleştiği düşünüldüğünde su tasarrufunun en önemli ihtiyaçlardan birisi olduğu anlaşılmaktadır. Gelişmiş ülkeler aldıkları tedbirlerle su kullanım oranlarını azaltmışlardır. Ülkemizde de suyun kullanıldığı her yerde su tasarrufu konusunda bilinçlenme ve doğru sistemlerin kullanımı ile ciddi ilerlemeler kaydedilebilir. Su kaynaklarının verimli kullanılması, suyun israf edilmemesi ve böylece dünyada su dengesinin bozulmaması için herkesin elinden gelen gayreti göstermesi gerekmektedir. Alacağımız küçük önlemler ile su kaynaklarının kaybına ve azalmasına yol açan etkenleri ortadan kaldırabilir, su tüketimimizi azaltabiliriz. Bu şekilde gelecek nesillerin de su ihtiyacını düşünerek hareket etmiş oluruz. Uygulanacak olan su tasarruf ürünleriyle sadece sudan değil; aynı zamanda enerjiden (sıcak su üretimi ve pompalama maliyeti) de tasarruf edilir ve böylece küresel ısınmaya neden olan CO2 (karbondioksit gazı) salınımını azaltmaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri Enerji Kurulları genel kabulüne göre; yüzde 50 Su tasarrufu = yüzde 20 Enerji tasarrufuna neden olmaktadır. Su tüketiminde enerji tasarrufu büyük oranda sıcak su üretimi, pompalama maliyeti, arıtma ve deşarj esnasında sağlanmaktadır (1 m3 suyun 37 °C sıcaklığa ulaşabilmesi için gereken enerji miktarı 30 kW saattir).

Bunun dışında bina işletiminde kullanılan su şartlandırma kimyasalları (yumuşatma, klorlama, filtreleme vb.) için harcanan sarf malzemeleri su tasarruf oranları ölçüsünde daha az tüketilmektedir. Su taleplerinin her yıl karşılanması kritik bir gerekliliktir. Uygulanacak olan su tasarruf ürünleri aynı zamanda sınırlı kaynakların korunması için düzenli olarak su ve enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kuyu suyu işleten binalar artan kuyu suyu talebi nedeniyle, yeraltı suyu seviyelerinin yetersizliği sorunu ve riski ile sürekli karşı karşıyadırlar. İşletilen mevcut kuyu suyu yatakları bitmez tükenmez kaynaklar değildir. Bu kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak, bina işletmecilerinin en önemli görevlerinden biridir. Bu nedenle, kuyu suyu ve yerüstü suyu tüketimini ve çevre üzerindeki etkiyi azaltmak bina işletmecilerin başlıca misyonu olmalıdır.
Büyük şehirlerde ve turizm bölgelerinde su maliyeti yüksektir ve su sınırlı bir kaynak olduğundan maliyeti her yıl artmaktadır. Bu da işletme maliyetlerini kaçınılmaz şekilde etkilemektedir. Hayatımıza olumsuz etkileri giderek artan çevre kirliliği ve iklim değişikliği nedeniyle tasarruf alışkanlıklarının yeniden kazanılması, çevreye gereken özenin gösterilmesini zorunlu hale gelmiştir.

3- Su tasarrufu için ülkemizde yapılan çalışmalar neler? Neler yapılmalı?

Dünyada ve ülkemizde su ve enerji verimliliğini teşvik etmek için pek çok çalışma yapılıyor. Türkiye, enerji tüketimi açısından dış ülkelere bağımlı bir ülke olduğundan, özellikle sıcak su üretimi için gerekli olan enerji sarfiyatını azaltmak açısından su tasarrufu için önlemlerin gerekliliği ortadadır. Bunun için enerjide olduğu gibi su tüketimini de azaltan teknolojileri kullanmak ve günlük davranışları su ve enerji tasarrufuna uygun olarak yeniden yapılandırmak gerekiyor.

Beyaz eşya ya da klima alırken nasıl A sınıfı enerji tasarrufu yapan ürünleri tercih etmek, binaların dış cephesine mantolama yaptırmak, düşük enerji tüketimi yapan aydınlatma ürünleri tercih etmek; sıcak su kazanlarda enerji verimliliği yüksek brülör sistemine yatırım yapmak; kısacası, enerji tasarrufu için alınabilecek kişisel önlemler arasında yukarıdaki tercihlere başvuruyorsak aynı şekilde su tasarrufu için de tasarruflu armatürler ve tasarruflu duş sistemleri, tasarruflu WC rezervuar ve sifon uygulamalarına başvurmamız gerekiyor.
Böylesine hayati ve çok boyutlu bir sorunun belli kurumlar, kuruluşlar ya da kesimler tarafından çözülmesini beklemek elbette doğru bir yaklaşım değildir. Su kaynaklarının doğru kullanılması ancak toplumun tüm kesimlerinin konuyu sahiplenmesi ile mümkün olabilir. Her birey su konusunu sahiplenmeli, sorumluluk alarak doğru noktaya ulaşılmasına katkıda bulunmalıdır. Atılacak hiçbir adımın ülkemizi su zengini yapmayacağı düşünüldüğünde su tasarrufu ve doğru tüketim alışkanlıklarının kalıcı bir şekilde herkes tarafından benimsenmesi gerektiği açıktır.
Su konusunda sürekli değişimler, gelişmeler olacağı için ilgili kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler işbirliği içinde daha iyiye nasıl ulaşacağımızı, mevcut politika ve sistemleri tartışarak daha doğruya nasıl ulaşacağımızı belirlemelidirler. Kaynakların daha iyi kullanımı ve su kaynaklarının kesinlikle kirletilmemesi için mevcut olan politikalar ile düzenlemeler daha da geliştirilmelidir. En önemli konulardan biri evsel ya da endüstriyel kullanım sonrası kirlenmiş suların temiz su kaynaklarını kirletmesidir. Bir litre kirlenmiş su kendisinden kat kat daha fazla miktarda temiz suyu kirletebilmektedir. Kirlenen suların temiz su kaynaklarını kirletmesinin önüne geçilip, hatta kirlenen bu sular arıtılarak bazı ihtiyaçların bu su ile giderilmesi de sağlanmalıdır.

Ayrıca su şebekelerindeki kaçaklar ve kayıplar kimi yerleşim bölgelerinde sisteme beslenen suyun neredeyse yarı yarıya kullanılamaması sonucunu doğurmaktadır. Alınacak tedbirlerle bu konuda ciddi ilerleme sağlanabilmektedir. Kaçak su kuyuları açılması da engellenmeli, yer altı suları da planlamalar dahilinde kullanılmalıdır. Aynı zamanda tüketicilere doğru kullanım alışkanlıklarının kazandırılması için makul seviyede su kullanımı durumunda su fiyatının düşük olması, makul seviyeleri aşan miktarlarda ise su fiyatının artırılması tüm kesimlerin tasarruf konusuna odaklanmasını sağlayacaktır. Dünyada ve ülkemizde içilebilir suyun en büyük kısmı, yaklaşık yüzde 70-75 ’i tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Tarımın insanoğlu için önemi bellidir ve insan nüfusu arttıkça bu yüksek kullanım oranı devam edecektir. Fakat doğru metotlar kullanılarak su israfı önlenebilir. Maalesef tarımda en verimsiz metot olan yüzeysel sulama uygulaması ülkemizde halen çok yaygındır. Bu yöntem nedeni ile çok büyük bir su israfı oluşmakta ve önemli miktarda tarımsal alan tuzlanma nedeni ile kullanılamaz hale gelmektedir. Yapılacak düzenlemelerle tarımsal sulamada damlatma ve yağmurlama sistemlerine geçişin hızlandırılması zorunluluktur.
1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ilan edildiğinden bu yana 22 Mart tarihi Dünya Su Günü olarak kutlanmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de suyun önemi ve gelecekte oluşabilecek hayati problemlere dikkat çekmek, bilinç düzeyini artırmak için 22 Mart tarihinde Dünya Su Günü kapsamında etkinlikler düzenlenmesi de önemli katkı sağlayacaktır.
Bu doğrultuda su ve enerji tasarrufu konusunda halk bilinçlendirmelidir. Bilinçlendirme çalışmaları olarak şunlar yapılabilir:
1- Okul ve Kamu Kurumlarına Yönelik Seminerler
2- Su ve Enerji Tasarrufu Haftası Etkinlikleri
3- Su ve Enerji'nin verimli kullanılmasını anlatan Spot Filmler
4- Su ve Enerji verimliliği konusunda çeşitli broşür ve kitapçıklar hazırlanarak apartmanlar, dükkanlara ve kişilere dağıtılabilir.
Ev ve İşyerlerinde: Kullanım suyunu etkin bir şekilde azaltmak için az su tüketen armatürlerin, tuvaletlerin seçilmesi, mevcut musluk bataryaların tasarruflu akış şekillendiricilerle (perlatör) donatılması, suyu verimli kullanan çamaşır ve bulaşık makinelerinin seçilmesi gibi çözümler önerilir.
Sonradan da donatılabilen tasarruflu "perlatör" ile her tip musluk ve duş bataryası böylece su tasarrufu yüksek hale dönüştürülür. Bunlar, tesisatçı gerektirmeden kolaylıkla montaj edilebilir. Seçilen bu debi düzenleyiciler sayesinde, tipine ve tesisattan gelen su miktarına bağlı olarak (konfor kaybı olmaksızın) yüzde 90 seviyelerine varan su tasarrufu sağlanır. Lavabo ve duşlarda kullanılan sıcak su ise, azalan su kullanımı ile birlikte enerji tasarrufu da sağlanır. Eğer bir binada yoğun su kullanılan zamanlarda her noktaya yeterli su gitmemesi problemi mevcutsa perlatör/ aeratör kullanılarak azalan su kullanımı ile büyük bir yatırım yapmadan bu sorun kolayca çözülebilir. Yüksek bir maliyeti olmayan bu su tasarruf ürünleri kısa zamanda kendi kendini ödeyecektir.
Peyzaj: Peyzaj için daha az su tüketen, toprağın su tutmasına yardımcı olan, yerel bitki türleri seçilmesi tavsiye edilir. Bu şekilde bahçe sulama ihtiyacı yarı yarıya azaltılabilir. Ayrıca sulama metodu olarak damlatma sulama gibi verimli sulama sistemleri tercih edilmelidir. Damlatan musluklar ve su kaçıran klozetler önemli miktarda su israfına neden olurlar. Bazen klozetlerdeki su kaçaklarını fark etmek zor olabilir. Klozetlerin su kaçırdığını rezervuarın içindeki suyu renklendiren bir madde ile renklendirerek tespit edebilirsiniz. Eğer sifonu çekmediğiniz halde klozetin içindeki su renklenmişse su kaçağı olduğu anlaşılır. Saniyede sadece bir damla su kaçıran, tek bir musluk ya da klozet bile yılda yaklaşık 1,5 ton su israfına neden olur.
Gri Su Uygulaması: Tuvalet ve pisuarlardaki rezervuar suyu ihtiyacını karşılamak için yağmur suyu toplama veya gri su geri kazanım sistemleri kullanılabilir. Yağmur suyu toplama veya gri su geri kazanım sistemlerinden geri kazanılan su, sulama amaçlı da kullanılabilir. Peyzaj için daha az su tüketen, toprağın su tutmasına yardımcı olan bitki türleri seçilip su ihtiyacı azaltılmalıdır. Bu şekilde sulama ihtiyacı yarı yarıya azaltılabilir. Ayrıca sulama metodu olarak damlatma sulama tercih edilerek ve temiz su değil geri kazanılmış su, yağmur suyu kullanılarak su tasarrufu yapılabilir. Sulama için buharlaşmanın minimum olduğu sabah ve akşam saatleri tercih edilmelidir.
Yağmur Suyu: Çatılardan boşa akan yağmur suyu depolanıp kullanım amacına göre arıtılarak; proses suyu olarak, tuvaletlerde, bahçe sulamasında, temizlik işlerinde kullanılabilir. Ayrıca günümüz arıtma teknolojisi ile pek çok endüstride proses suyunu tamamen arıtıp yeniden kullanmak mümkündür. Böylece çok önemli oranlarda su tasarrufu sağlanarak maliyetler önemli ölçüde azaltılmış olacaktır.
Gizli Su Kaçakları: Birçok binada fark edilmediği halde gizli su kaçağı olabilir. Binada su kaçağı olup olmadığını anlamak için bütün su çıkışlarını kapatıp su saatini okuyunuz. Hiçbir su kullanımı olmadan geçen minimum 2 saat sonra su saatinizi tekrar okuyunuz. Böylece gizli su kaçağı varsa tespit edilebilir.
Fotoselli Batarya ve Pisuarlar: Sensörlü ya da tek bir hareketle açılıp kapanan, sıcak – soğuk su oranı değiştirilen musluklar önemli miktarda su tasarrufu sağlarlar. Özellikle diş fırçalarken, traş olurken ve duş alırken.
Kısa ve Uzun Kumandalı Rezervuarlar: En çok su tüketilen noktalardan biri de klozetl^erdir. Klozet alınırken daha düşük su tüketimli olanlar tercih edilmelidir. Mevcut klozetlerin içindeki suyu azaltmak için rezervuarların içine su dolu pet şişeler konulabilir. Klozete tuvalet kâğıdı atılmaması da gerekli su miktarını azaltacağı için faydalı olacaktır. Tüm bu kriterlerin bina sakinleri tarafından bilinmesi ve uygulanması da önemli bir değerlendirme kriteridir.

4- Su tasarruf ürünleri neler? Bu ürünler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Evsel ve kurumsal su tüketim zincirinin her aşamasında su ve enerji tasarrufuna katkıda bulunan su tasarruf ürünleri kesin çözüm getirecektir. Örneğin aşağıda belirtilen sistemlerin birarada kullanılması ile, ev ve işyerlerinin su faturalarında yüzde 20 ila yüzde 40 arası oranlarda bir iyileştirme getirilebilir. Bu ürünlerle lavabo musluklarında 1 dakikada 7-9 Litre olan su akış miktarını 2 Litreye kadar düşürmek mümkündür. Duş bataryalarında ise 1 dakikada 15-20 litre olan su akış miktarını 7 litreye kadar düşürülebilir. Ayrıca bu ürünleri kullanırken hiçbir konfor kaybı yaşamadığınızı da göreceksiniz. Son dönemlerde su tasarrufunun öneminin anlaşılması ve su için ödenen bedelin artışı ile birlikte bu ürünlere rağbet artmaktadır.
Musluk ve duş bataryaların çıkış uçlarına takılan ve öngörülen değerde debiyi kendiliğinden sağladığı için "akıllı" olarak da nitelendirebileceğimiz tasarruflu akış düzenleyicileri yüksek oranda etkin ve su tasarrufu sağlayan çözümlerdir. Özellikle konfor taleplerinin en iyi konumda tutulması amaçlanan binalarda en yüksek su verimliliğini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda tesislerdeki sıcak su üretimi ve pompalama maliyetlerinin düşük tutulmasına, filtre sistemlerinin daha uzun ömürlü olmasına ve bakım devrinin uzatılmasına olanak tanımaktadır. Su tasarrufu sağlayan perlatörler su ve enerji verimliliğinde en etkin, ekonomik, en hızlı ve en kolay yöntemidir. Sağladığı su ve enerji verimliliği sayesinde su tasarruf perlatörleri kendisini 1-2 ay içinde amorti eder. Eğer bir binada yoğun su kullanılan zamanlarda her noktaya yeterli su gitmemesi problemi mevcutsa debi sabitleme özelliği de barındıran tasarruflu perlatörler kullanılarak azalan su kullanımı ile büyük bir yatırım yapmadan bu sorun kolayca çözülebilir. İhtiyaca göre farklı modeller bulunmaktadır. Banyo, mutfak ve duş bataryalarına sonradan da donatılabilecek su tasarruf ürünlerle, mevcut su akış kalitesinden ödün vermeden mükemmel banyo keyfini sunar. Su ve enerji tasarrufu özelliği, her zaman kullanışlı ve çekici bir tasarımla birlikte sunulmaktadır. Tasarruflu debi düzenleyicileri sayesinde armatürlerinizden bekleyeceğiniz tüm özellikleri ve performansı sunmaya da devam eder. Su ve enerji verimliliğini arttırmadaki önemli faktörlerden biri, uygulanan akış düzenleyicilerin sunduğu akış kalitesidir. Mannesmann'ın sunduğu akış kontrollü debi regülatörleri sistemleri ve ürünleri oldukça verimli enerji kullanımı sayesinde işletim maliyetlerinizi etkin şekilde azaltabilir. Bu sayede konutlarda yüzde 40, sanayide yüzde 30, konaklama ve çok katlı bina işletmelerinde yüzde 20’ye varan oranlarda su tasarrufu elde edilebilmektedir. Su tüketiminde önemli miktarda su ve enerji tasarrufu sağlarken WC'lerde ve odalarda konforlu bir su akışının muhafazası sağlanır. Ürün birim fiyatları ekonomiktir. Düşük kurulum maliyeti ile kendisini 2-3 ay gibi kısa bir sürede amorti eder; kullanım koşullarına, armatür tipine ve su kalitesine göre en az kullanım süresi 5 yıldır.