Kanatlı sektörü için ölçüm çözümleri

Tüm üretim proseslerinde olduğu gibi beyaz et üretiminde de kalitenin arttırılması ve gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için hassas ölçüm yapılması şarttır. Kanatlı sektöründe sadece üretim aşamasında değil çiftliklerde ve kuluçkahanelerde de ölçümler yapılmalıdır.

Baykal Karadeniz / Testo Gıda Sektörü Pazar Yöneticisi

Tüm üretim proseslerinde olduğu gibi beyaz et üretiminde de kalitenin arttırılması ve gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için hassas ölçüm yapılması şarttır. Kanatlı sektöründe sadece üretim aşamasında değil çiftliklerde ve kuluçkahanelerde de ölçümler yapılmalıdır.
Kanatlı hayvanların üretim çiftliklerinde ve kuluçkahanelerde ortam değişkenleri kaliteye doğrudan etki etmektedir. Bu ortamları daha kaliteli hale getirerek daha sağlıklı ve besili hayvanlar üretebilmek ve hayvan kayıplarını azaltabilmek için ortam havası kalitesi ölçülmeli ve en doğru havalandırma sistemi çalıştırılmalıdır. Bu aşamada  testo 435 serisi çok fonksiyonlu ölçüm cihazları ile ortamda sıcaklık, nem, CO2 ve atmosferik basınç değerleri ölçülerek ortam havası kalitesi belirlenmelidir. Ayrıca aynı cihaza hava hızı probları takılarak havalandırma sisteminde ölçümler yapılabilmektedir. Sektörü sürekli tehdit eden kuş gribine karşı bu üretim alanlarında sürekli ölçüm sistemleri kurularak bu alanlarda pozitif basınç oluşturulması en idealidir. Bu alanlarda ortam nem, sıcaklık ve basınç değerleri testo transmiterler ile ölçülebilmekte ve testo comsoft yazılım ile sürekli kayıt altında tutulabilmektedir.
Beyaz et üretiminde pek çok noktada ürün sıcaklığı ölçülmeli ve kontrol edilmelidir. Bu amaçla testo 926, testo 110, testo 106-T1, testo 105 gibi portatif sıcaklık ölçüm cihazları kullanılabilmektedir. Ayrıca bu cihazların bir çoğuna tirbüşon tip sıcaklık probu da takılarak donmuş üründe de iç sıcaklık ölçümü rahatlıkla yapılabilmektedir. Bu ölçüm cihazları gerek hassasiyet değerleri gerekse EN 12845 standartları ile uyumlu özellikleri sayesinde en ideal ölçümü yapma imkanı vermektedir. Bu cihazlara ek olarak testo 720 ölçüm cihazı ve özel tasarım sıcaklık probu ile haslama kazanlarında ideal ölçümler yapılabilmekte ve prob sarfiyatı minimuma indirilmektedir.
Ayrıca beyaz et yapısı itibariyle sıcaklığa aşırı duyarlı olup üretim aşamasından tüketileceği ana kadar sıcaklık kontrolünde tutulmalıdır. Testo 174 ve testo 175 serisi sıcaklık ve/veya nem kayıt cihazları üretimin ilk aşamasından sofraya kadar olan tüm süreçlerde kayıt alarak soğuk zincirin kontrolünde önemli bir rol almaktadır. Bu ölçüm cihazları da gerek hassasiyet değerleri gerekse EN 12830 standartları ile uyumlu özellikleri sayesinde en ideal ölçümü sağlar.
Avrupa Birliği Gıda Yönergesi ile uyumlu, tanımlanmış özelliklere sahip ölçüm cihazlarının kullanımı, bu süreçte Avrupa Birliği üyesi ülkelere mal sevk eden veya etmeyi planlayan firmalar için avantaj ve kolaylık sağlayacaktır. Bu bağlamda ilgili EC 37/2005 Yönergesinde gıda firmalarının, 01/01/2006 tarihinden itibaren satın aldığı ve kullandığı portatif sıcaklık ölçüm cihazlarının EN 13845 normuna, kayıt cihazlarının ise EN 12830 normuna uyumlu olması gerektiği belirtilmiştir.
Beyaz et üretiminde diğer bir kritik değişken de pH değeridir. Özellikle ileri işlemede kullanılacak ürünlerde pH değeri mutlaka ölçülmelidir. Bu amaçla testo 205 portatif pH metre veya testo 230 gıda pH metresi kullanılabilmektedir.