Kanatlı sektörü üretim ve ihracatta hız kesmiyor

Sektör, son 15 yıl içersinde yapılan ciddi yatırımlarla, bugün global standartların da üzerinde üretim kalitesine ulaşmış durumda.

Özlem EROL

Kanatlı ürünleri sektörü 1970'li yıllardan beri sürekli bir gelişim içerisinde. Üretim ve ihracat rakamlarını her geçen yıl artıran sektör, 2 milyon ton seviyelerine ulaşan üretim miktarı ile dünyada yedinci sırada yer alıyor. 2016 yılında 62 ülkeye ihracat yapan sektörün hedef pazarları ise AB, Japonya ve Çin...

Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu Başkanı Bedri Girit, Türkiye’de kanatlı ürünleri sektörünün hayvancılık sektörü içinde sürekli gelişim sağlayan, kendi üretim planlamasını yapabilen ve ülkenin hayvansal protein gereksiniminin önemli bir bölümünü karşılayabilen önemli bir üretim dalı olduğunu söyledi. 1970’lerde üretim, küçük aile işletmelerinde gerçekleştirilirken 1980’lerde sektördeki yapısal değişimle entegre tesisler kurulmaya başlandığını ve sektörün sözleşmeli üretime yöneldiğini aktaran Girit, “1990’lı yıllarda sektöre yapılan yatırımlarla modern üretim tesislerinin sayısı ve üretim kapasitesi hızla artmış, yüksek standartta üretim yaygınlaşmıştır. 2017 yılında gelindiğinde ise kanatlı etlerinde 2 milyon ton seviyelerinde ulaşan üretim miktarı ile dünyada yedinci sıraya yerleşilmiştir. Yumurta da ise 18 milyar adet üretim, yüzde 30’u bulan ihracat miktarı ile dünya ihracat sıralamasında üçücü sırada yer almaktadır” diye konuştu.

Sektörün ihracat rakamları hakkında bilgi veren Girit, ürün miktar bazında ihracatın arttığını ancak elde edilen gelirde düşüş olduğunu aktardı. Girit, “2015 yılı ihracatı ürün miktar bazında 567 milyon 222 bin 857 ton olan kanatlı ürünleri sektörü 2016 yılı ihracatını ürün miktar bazında yüzde 9,34 arttırarak 620 milyon 155 bin 617 ton olarak gerçekleştirmiştir. Ürün miktar bazında artışa rağmen dünya gıda fiyatlarındaki düşüş ve bölgesel etkenler nedeni ile 2015 yılı ihracatı 726 milyon 936 bin 173 dolar olarak gerçekleşen kanatlı ürünleri sektörünün 2016 yılı ihracatı yüzde 8,60 düşüşle 664 milyon 369 bin 214 dolar olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında 54 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiren kanatlı ürünleri sektörü 2016 yılında 62 farklı ülkeye ihracat yapmıştır. 02.07 kodlu kanatlı etlerinde 2015 yılında 438 milyon 151 bin 457 dolar olarak gerçekleşen ihracat 2016 yılında yüzde 17,32 düşüşle 362 milyon 289 bin 107 dolar olmuştur. 04.07 kodlu yumurta ürünleri ihracatı 2015 yılında 275 milyon 706 dolar, 2016 yılında ise yüzde 5,44 artışla 289 milyon 975 bin 195 dolar olarak gerçekleşmiştir” dedi.

Türk kanatlı sektörünün dünya pazarlarında henüz çok genç bir ülke olmasına rağmen kısa sürede büyük başarılara imza attığının altını çizen Girit, sektörün kanatlı etlerinde 50’yi aşkın ülkeye yumurta ürünlerinde ise 20’yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiği bilgisini verdi. Girit, sözlerine şöyle devam etti: “Mevcut pazarlarımız hali hazırda Ortadoğu ağırlıklı olmakla beraber, Batı Afrika ülkeleri, Orta Asya ve Uzak Doğu ülkelerine ihracat gerçekleştirilmektedir. Dünya’da 40 milyar dolarlık bir pazardan ancak 1 milyar dolar pay alıyoruz. Sektör, son 15 yıl içersinde yapılan ciddi yatırımlarla, bugün global standartların da üzerinde üretim kalitesine ulaşmış durumda. Firmalarımız, endüstriyel tavukçuluğa geçiş sürecini çok iyi yönetmeyi başararak, tesisleşme ve sonrasında da markalaşma aşamalarını kat ettiler. Bugün, yüksek kaliteli ve sağlıklı ürünler sunarak, Türk tüketicisinin yanı sıra, farklı pazarlarda da kendilerine ayrı bir yer edinmeyi başardılar. Bu süreçte karşılaşılan engellerden de bahsetmemek olmaz diye düşünüyorum. Özellikle girdi maliyetlerinin yüksekliği, yurtdışı pazarlarda markalarımızın diğer büyük üreticilerle rekabet ederken karşılarına çıkan en önemli handikaptır. Bunun yanında, bazı teknik konularda aşılmayı bekleyen sorunlar, farklı pazar arayışlarına yönelen sektörümüzün önünde engel teşkil edebiliyor. Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu olarak, sektör paydaşları ve resmi otoritelerle iş birliği içerisinde, bu engellerin aşılması yönünde çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz.”


AB’ye izin konusunda sıkıntı yaşanıyor

Girit, Türk Kanatlı sektörünün Türkiye’deki beyaz et ve yumurta tüketimini AB ülkeleri oranlarına ulaştırırken, ihracatını da AB sınırlarından Çin’e ve Japonya’ya ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti. Girit, Avrupa’dan Uzak Doğu’ya uzanan bir coğrafyada Türk kanatlısını tanıtmak ve yedirmek istediklerini belirterek, “Körfez ülkeleri ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Batı Afrika ihracat hedeflerimiz arasında. İhracat izin çalışmaları devam eden AB, Japonya ve Çin ise tüketim alışkanlıklarıyla muhakkak ulaşmak istediğimiz yeni pazarlar. Avrupa Birliği ülkelerine ihracat hedefimizle ilgili olarak burada paylaşmak isterim ki, AB’ye ihracat için 2004’ten beri yoğun bir çaba göstermemize rağmen, izin konusunda başarıya ulaşamıyoruz. Oysa Türkiye’de kanatlı sektörünün teknolojik açıdan ulaştığı nokta, bugün bize gelişmiş Avrupa ülkelerinin bir çoğundan daha modern üretim imkanları sunuyor. Bu çerçevede amacımız ağır rekabet koşullarının geçerli olduğu küresel pazarlarda Türk ürünlerinin olumlu olan imajının geliştirilmesi ve rakiplerinden bir adım öteye geçecek adımları atması yolunda gerekli çalışmaları yapmaktır. Dünya’da sevilen ve tercih edilen Türk ürünlerinin daha geniş coğrafyalarda da etkin bir şekilde yer alması ve dünya çapında aranan bir değer haline gelmesi nihai hedefimizdir” dedi.


“Halihazırda ağırlıklı olarak Orta Doğu pazarında hakim sağlayıcı durumundayız” diyen Girit, gelecek dönemde Körfez Ülkeleri ve BAE, ihracat izin çalışmaları devam eden AB, Japonya ve Çin’in yanı sıra Batı Afrika’daki hedef pazarlarda başarılı olabilmek için çalıştıklarını iletti.
Son yıllarda dünya piyasalarında yaşanan küresel ve yapısal sorunların kanatlı sektörüne de yansıdığını kaydeden Girit, özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyada yaşanan jeopolitik sorunların sektör ihracatına olumsuz etki gösterdiğini söyledi. Bu duruma rağmen Türkiye’nin üretici poziyonunun uzun vadede diğer ülkeler tarafından kabul edildiğini ileten Girit, “ 2015 yılından bu yana tüm dünyayı etkileyen Avian İnfluanza (Kuş gribi) vakaları ülkemizin bu hastalıktan ariliğini korumasına rağmen, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) nün ve ülkelerin aldığı kararlar, ülkemiz üretici ve ihracatçılarının farklı bir bakış açısına geçmesini zorunlu kılıyor. Bu tür yapısal değişikliklere uyum sağlamak özellikle tarım sektöründe zamana ihtiyaç duyuyor. Ancak öncelikle Türkiye’de tavukçuluk sektörü dünden bugüne büyük bir gelişme sağladı “dedi.
Türk kanatlı sektörünün rakipleriyle yarışacak düzeyde hatta daha da avantajlı olduğunu söyleyen Girit, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilgi birikimi, üretim teknolojisi, hedef pazarlara yakınlığı, AB normlarında üretim, işleme kapasitesi, ihracat potansiyeli, katma değer ile birlikte sektörün sağladığı yoğun istihdam ülkemiz ekonomisi açısından büyük bir öneme sahiptir.