Komple hat çözümlerine talep artıyor

Kanatlı et sektörü hızla büyüyen sektörlerden. Bu büyümede sektörün ihtiyaçlarıyla paralel yeni makine ve ambalaj çeşitleri de ortaya çıkmaktadır. Multivac sahip olduğu geniş ürün yelpazesiyle kanatlı et sektörüne özel çözümler sunuyor.

MULTIVAC Türkiye Bölgeler Satış Müdürü Ersin Kılıç ve MULTIVAC Türkiye Ege Bölge Satış Sorumlusu Onur Cebeci ile sektördeki son eğilimleri konuştuk. 

Kanatlı et sektörüne yönelik çözümleriniz var mı? Buna yönelik çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?

Ersin Kılıç: Kanatlı hayvan üreticilerinin zorlu hedefleri yakalayabilmeleri adına, yüksek ürün kalitesinin korunması ve arttırılması, mevcut kaynakların sorumluluk bilinciyle kullanılması ve işletme giderlerinin azaltılması temel beklentileridir. İlgili beklentilerin standart ürünlerin yanı sıra inovatif ürünlerde de sürdürülebilir şekilde karşılanması gerekmektedir. Bu nedenle önerilen çözümlerin, mevcut üretim kapasitesi ile orta ve uzun vadedeki üretim hacmi artışlarını da karşılayabilecek, esnek çalışmaya uygun ve yüksek performansa sahip olmaları belirleyici rol oynamaktadır. MULTIVAC, sahip olduğu benzersiz makine yelpazesi, maksimum üretim gücü, fonksiyonellik ve esnekliği ile kanatlı et sektöründe, müşterilerinin hat ihtiyaçlarına yönelik olarak ilgili tüm beklentilerini karşılayabilen çözümler sunmaktadır.
Türkiye’de kanatlı et sektöründe, taze et ürün kategorisinde bütün tavuk, tavuk göğsü, tavuk budu, tavuk kanadı gibi ürünler yer alırken; işlenmiş taze ürün kategorisinde ise sucuk, salam, sosis, burger gibi şarküteri ürünleri ile nugget, cordon bleu, şnitzel, inegöl köfte, misket köfte, adana köfte gibi kaplama hattı ürünleri ve geleneksel bir lezzet olan döner yer almaktadır. MULTIVAC Türkiye olarak, müşterilerimizin bu alanlardaki paketleme ihtiyaçlarına en uygun termoform, hazır tabak kapatma, vakum makineleri ve bu makinelerle entegre çalışan etiketleme ve kalite kontrol sistemlerinin dahil olduğu anahtar teslim “terzi işi” hat çözümleri sunmaktayız. MULTIVAC ayrıca, porsiyonlama ve dilimleme makineleri konusunda da yeni yatırımlar ve stratejik ortaklıklar gerçekleştirerek “Better Processing - Daha İyi İşleme’ye’’ doğru genişleme sürecinde önemli dönüm noktalarına ulaşmıştır.
Bugün MULTIVAC, üretim hattı ve otomasyon konusundaki geniş kapsamlı uzmanlığı ve global partnerleri sayesinde, müşterilerine tek bir kay­naktan entegre olarak işleme, dilimleme, porsiyonlama, paketleme ve hat sonu için otomasyon çözümleri suna­bilmektedir. Komple paketleme hat çözümlerinin artık tek bir şirket tarafından sunulabilmesi, kanatlı et sektöründe yer alan müşterilerimiz için önemli faydalar sağlamaktadır. Proje tasarımı ve yönetimi kolaylaşır­ken, ekipman arayüzleri netleştirilmekte; böylece teknik ve ekonomik riskler azaltılabilmektedir. Bu noktada gerek MULTIVAC, gerekse de tüm çözüm ortaklarımızın makine ve hizmet konusunda kalite standartlarının sürekliliğini garanti ediyoruz.

Kanatlı eti sektörü Türkiye ve dünyada büyüme trendinde olan ve tüketimin hızla arttığı bir sektör. Bu sizi nasıl etkiliyor?

Onur Cebeci: Nüfus artışının getirdiği beslenme ihtiyacı, gelecekte çözülmesi gereken ana gündem konularından birisi olacaktır. Bu süreçte hayvansal gıdaların temini ve protein ihtiyacının karşılanmasında daha erişilebilir maliyetlerde olan kanatlı et ürünlerinin önemi daha da artacaktır. Türkiye’ye baktığımızda, kanatlı et ürünleri sektörü üretiminin son on yılda 2 milyon tonun üzerine çıkmayı başardığını görüyoruz. Teknoloji ve altyapı yatırımlarıyla sürekli büyümeye devam eden bu sektörün 2025 yılına kadar 3,3 milyon ton üretimin üzerine çıkması hedeflenmektedir. Bu sebeplerden ülkemizdeki artan nüfusa bağlı beslenmenin sağlanmasında, kanatlı et sektörünün rolü önemli olacaktır.
Sektörün büyümesine paralel olarak yeni yatırımlar yapılmaya devam etmektedir. Büyümenin önünü açtığı talepler, müşterilerimizde ek kapasite ve verimlilik konusunda yeni yatırım ihtiyaçları doğurmaktadır. MULTIVAC Türkiye olarak, artan teknoloji ve beraberinde gelen dijitalleşmeyi de kul­lanarak; müşterilerimizin daha yüksek performans talepleri ile kolay kullanım, hatasız üretim ve daha iyi kalite ihtiyacı arasındaki zor dengeyi, başarıyla yönetebilecekleri çözümler sunmaktayız.

Sektördeki gelişmeler doğrultusunda önümüzdeki döneme yönelik  sizin yeni çalışmalarınız-yeni çözümleriniz olur mu?

Ersin Kılıç: Sektörün büyümesi ve tüketim trendlerine bağlı olarak, daha küçük porsiyon ambalajlar ve bu ambalajlarda paketlenen dilimli ürünlere ait komple hat çözümü ihtiyaçları artmıştır. Dilimli ürünlerin işlenmesine yönelik artan ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanan ve yüksek dilimleme hızlarına ulaşabilen, yeni tam otomatik MULTIVAC S 800 dilimleme makinemiz sayesinde, pazarın bu ihtiyacını karşılayabiliyoruz. 2017 yılından itibaren MULTIVAC Şirketler Grubu’nun bir parçası olan TVI şirketiyle, ürünlerin temperlenmesinden, porsiyonlamanın her türlü çeşidine; ürünlerin ağırlık kontrolünün yapıldığı manuel veya otomatik olarak tabaklara yerleştirilmesinden, paketleme makinesine transferine kadar birçok uygulamada farklı çözümlerimiz mevcuttur.

Yükselen üretim hacimleri ve buna bağlı olarak artan işçilik maliyetlerinin düşürülmesi de önümüzdeki dönemde yeni çalışmalarımızın odak noktasını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, kapsamlı hat çözümleri için dilimleme makinesi, otomatik ürün besleme çözümleri ve paketleme makinesinin tek kontrol platformu üzerinden çalıştırılması, MULTIVAC’ın kanatlı et sektöründe müşteri ihtiyaçlarına yönelik olarak sunduğu çözümlerdeki başarısında temel faktörlerden biridir.
MULTIVAC kendi çözümlerine ilave olarak, birlikte çalıştığı ve dünyanın lider üreticileri arasında yer alan partnerleri aracılığıyla, taze et ve işlenmiş kanatlı et hatlarına yönelik birçok farklı çözüm sunmaktadır. Cabinplant şirketiyle 2017 yılında global olarak oluşturulan stratejik ortaklık anlaşmasıyla Türkiye’deki faaliyetlerimizde, çok kefeli terazi sistemleri ve dolum sistemleri sunmaktayız. Özellikle döner gibi yapışabilen, beslemesi ve elleçlenmesi zor olan, pazarın yoğun ilgi gören ürünlerine yönelik artan talebi karşılayabiliyoruz. Bir başka partnerimiz Leich&Mehl şirketi, kanatlı et sektörü ihtiyaçlarına yönelik olarak tartım ve fiyat etiketleme makinelerinde standartları belirlemektedir. Taze et uygulamalarına yönelik çözümleri halen endüstride kullanılmakta olup yüz milyon adetten fazla etiketleme yapmıştır. Bu çözümleri MULTIVAC partnerliği ile Türkiye’deki müşterilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz.

Gıda güvenliğinde et hassas bir ürün... Kaliteli ve güvenliği sağlanmış ürün için sunduğunuz çözüm nedir?

Onur Cebeci: Ürünün işlenmesi ve üretilmesi süreçlerinde en önemli kontrol kriteri kontaminasyon olup, kontaminasyonun engellenmesi önceliklidir. Bu süreçte hijyenik tasarıma uygun makinelerin kullanılması çok önemlidir. MULTIVAC ürün geliştirme süreçlerinde, hijyenik tasarımlar daima ön plandadır. Patent ile korunan MULTIVAC Hygienic Design™ tasarım detayları sayesinde, çözümlerimizde gıda kodeksinin zorunlu kıldığı standartlar, gıda üretiminin ve paketleme süreçlerinin tamamında karşılanmaktadır.
Hijyenik üretim aşamalarının en sonunda gerçekleştirilen paketlemeyle ise; nihai tüketiciye ulaşma süresi boyunca ürünün tüketim tarihine kadar aynı tazelikte ve bozulmadan saklanabilmesi sağlanmalıdır. Ürünün gıda güvenliğinin sağlanması ve belirlenen raf ömrünün karşılanabilmesi için en uygun paketleme çözümünün belirlenmesi ve böylece tüm raf ömrü boyunca maksimum güvenlikli ürünler sunulması esastır. Bu sebeple MAP (Modifiye Atmosfer Paketleme) veya vakumlu ambalajların, tamamen güvenli şekilde kapatılıp, atmosfer değişikliğinin veya vakumlama prosedürünün tam olarak belirlenen hassasiyetlerde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. MULTIVAC olarak müşterilerimizin talep etmiş olduğu raf ömürlerine yüksek verimlilikte ulaşabilmeyi sağlayan Termoform, Hazır Tabak ve Vakum makineleri ile paketleme çözümleri sunmaktayız.

MULTIVAC ile çalışan müşterilerimizin her zaman üretim kapasitelerinin planlanan oranda artması, maliyetlerinin ciddi oranlarda düşmesi ve bu kriterler sağlanırken proses güvenliğinin ve tüm kalite kriterlerinin eksiksiz şekilde yerine getirilmesi öncelikli hedefimizdir. Gerek proje hedeflerine sorunsuz şekilde ulaşmada gerekse de bu hedeflere ulaşırken gıda güvenliğinin en üst seviyede sağlanması, müşterilerimiz için MULTIVAC hizmet ve çözümlerini tercih etmelerinde en önemli kriteri oluşturmaktadır.
Bu güzel sohbet imkanı ve Türkiye Gıda Sektörü’ne katkılarından dolayı Dünya Gıda Dergisi’ne teşekkür ederiz.