Mikotoksin limitleri - yeni düzenlemeler

2002/63 sayılı “Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” Avrupa Birliği'nin 19 Aralık 2006 tarihli, 1881/2006 sayılı yönetmeliği referans alınarak yeniden düzenlenmektedir. Taslak halindeki tebliğ, geçtiğimiz ay görüşe sunulmuştur.

Ferdi Alimanoğlu Sincer Dış Ticaret 2002/63 sayılı “Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” Avrupa Birliği'nin 19 Aralık 2006 tarihli, 1881/2006 sayılı yönetmeliği referans alınarak yeniden düzenlenmektedir. Taslak halindeki tebliğ, geçtiğimiz ay görüşe sunulmuştur. 2002 yılında yürürlüğe giren tebliğde mikotoksinlerden sadece Aflatoksin, Okratoksin ve Patulin için sınırlı sayıda gıda maddesinde limitler bulunmaktaydı. Yeni düzenleme ile birlikte kahve ve şarapta Okratoksin A, tahıllar ve makarnada Deoksinivalenol, mısır ürünlerinde Zearalenon ve Fumonisin limitlerinin yanı sıra her bir mikotoksin için bebek ve küçük çocuk ek gıdalarında limit değerler belirlenmektedir. Avrupa Birliği'nde önümüzdeki aylarda T-2 ve HT-2 limitlerinin de gündeme alınması düşünülmektedir. Mikotoksinler ve Yeni Limitler Halihazırdaki limitlerle ilave edilmesi öngörülen yeni limitlerin tabloları aşağıda verilmiştir. Tüm değerler ppb'dir.
  Aflatoksin Gıda Maddesi	B1	Toplam	M1 Yerfıstığı (doğrudan tüketime sunulmadan veya gıda bileşeni olarak kullanılmadan önce sınıflandırma, ayıklama gibi fiziksel işlemlere tabi tutulacak olan) 		8	15	- Mısır (doğrudan tüketime sunulmadan veya gıda bileşeni olarak kullanılmadan önce sınıflandırma, ayıklama gibi fiziksel işlemlere tabi tutulacak olan)		5	10	- Bebek ve küçük çocuk ek gıdaları		0.1	-	- Bebek formülleri ve devam formülleri (bebek sütleri ve devam sütleri dahil)		-	-	0.025 Bebekler için özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar		0.1	-	0.025 
 Okratoksin Gıda Maddesi 	Okratoksin A 	Eski	Yeni Kavrulmuş kahve çekirdeği ve öğütülmüş kahve 	-	5 Kahve ekstraktı, çözünebilir kahve ekstraktı veya çözünebilir kahve	-	10 Şarap	-	2 Üzüm suyu, konsantre üzüm suyu, üzüm nektarı ile doğrudan tüketime sunulan üzüm şırası ve konsantre üzüm şırası 	-	2 Bebek ve küçük çocuk ek gıdaları	-	0.5 Bebekler için özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar	-	0.5 
  Deoksinivalenol, Zearalenon, Fumonisin Gıda Maddesi	DON	Zearalenon	Fumonisin İşlenmemiş Tahıllar	1250*	100**	- İşlenmemiş durum buğdayı ve yulaf	1750	-	- İşlenmemiş mısır (ıslak öğütme ile elde edilenler hariç)	1750	350	4000 Doğrudan tüketime sunulan tahıllar, doğrudan insan tüketimine sunulan tahıl unları, kepek (son ürün olarak) ve embriyo 	750	75	- Makarna	750	-	- Ekmek (hafif fırıncılık ürünleri dahil), pastacılık ürünleri, bisküvi, tahıl çerezleri, kahvaltılık tahıllar	500	50	- Rafine mısır yağı 	-	400	- Doğrudan insan tüketimine sunulan mısır, mısır çerezleri ve mısır bazlı kahvaltılık tahıllar	-	100	- Doğrudan insan tüketimine sunulan mısır, doğrudan insan tüketimine sunulan mısır bazlı ürünler	-	-	1000 Mısır bazlı kahvaltılık tahıllar ve mısır bazlı çerez 	-	-	800 Bebek ve küçük çocuk ek gıdaları	200	20	- İşlenmiş mısır bazlı bebek ve küçük çocuk ek gıdaları	-	-	200 * durum buğdayı, yulaf, mısır hariç ** mısır hariç 
Analiz Çözümleri Özellikle bebek mamalarındaki limit değerler çok düşük olduğundan, mikotoksin tespitlerinde hassas metotlarla çalışılması gerekmektedir. 1988 yılından bu yana mikotoksin analizleri konusunda uzmanlaşan R-Biopharm Rhône, tüm mikotoksinler için laboratuvarların durumuna, yapılacak olan analizlerin amacına göre farklı çözümler sunmaktadır. Hızlı ve pratik kalitatif - yarı kantitatif Kart Testleri ve Lateral Flow Device'lar, ELISA sistemleri, HPLC ve LC-MS öncesi immunoaffinity kolonları, HPLC için standart çözeltiler ve HPLC ile Aflatoksin analizinde kolon sonrası türevlendirme cihazı KobraCell® ile mikotoksin analizleri için olası tüm çözümler R-Biopharm Rhône'un ürün portföyünde bulunmaktadır.
 Mikotoksin	HPLC	LC-MS	ELISA	Kart Testler Aflatoksin		*	*	* Aflatoksin M	*	*	*	  Okratoksin A	*	*	*	* Deoksinivalenol	*	*	*	* Zearalenon	*	*	*	  Fumonisinler	*	*	*	* T-2, HT-2	?	*	*	  R-Biopharm Rhône Mikotoksin Analizleri Ürünleri. 
Daha fazla bilgiye www.sincer.com.tr ve www.r-biopharm.com internet adreslerinden ulaşabilirsiniz.