Rakamlarla tatlı ve unlu gıdalar

Türkiye, dünya buğday ekim alanının yüzde 3,5’ine sahip. Nadas alanları dışında tarım arazilerinin yüzde 66,4’ü (15,5 milyon hektar) tarla ziraatına ayrılmıştır. Bu alanın da yaklaşık yüzde 71’inde (11,1 milyon hektar) hububat ekiliyor. Hububat ekim alanı içerisinde yüzde 69’luk payla ilk sırada buğday yer alıyor.

Tatlı ve unlu gıdalar sektörüne dair rakamlardan vermeden önce hammadde bir göz atacak olursak şu verilerle karşılaşırız. 

Türkiye, dünya buğday ekim alanının yüzde 3,5’ine sahip. Nadas alanları dışında tarım arazilerinin yüzde 66,4’ü (15,5 milyon hektar) tarla ziraatına ayrılmıştır. Bu alanın da yaklaşık yüzde 71’inde (11,1 milyon hektar) hububat ekiliyor. Hububat ekim alanı içerisinde yüzde 69’luk payla ilk sırada buğday yer alıyor.
Türkiye’de buğdayın yurt içi kullanımı 2016/17 döneminde 18.756 bin ton, gıda olarak tüketimi 14.490 bin ton, tohumluk olarak kullanımı 1.381 bin ton, yemlik olarak kullanımı 2.305 bin ton, kayıp 581 bin ton, kişi başına tüketim 182 kg’dır. Türkiye’nin buğday ihtiyacı en az 18- 20 milyon ton.
2017 yılında buğday ithalat miktarı yaklaşık 4 milyon 991 bin ton olarak gerçekleşti. 2017 yılı buğday ihracatı ise 42 bin 581 ton.
2017/2018 döneminde 767,1 milyon ton olarak belirlediği dünya buğday üretimini 2018/2019 döneminde 728 milyon ton düzeyinde olacağı tahmininde bulundu. 2017/18 dönemi dünya buğday ekim alanları tahmini önceki döneme göre yüzde 1 azalarak 219 milyon hektara gerilemiştir. Dünya buğday alanlarının yaklaşık yüzde 90’ı Kuzey Yarım Küre’de yer almaktadır.

Türkiye şekerleme pazarının büyüklüğü 3,5 milyar dolar. 

Kişi başına tüketim rakamı 4,6 kg. Tüketim tabanı 42 milyon kişi.
Toplam ithalat 130,9 milyon dolar.
Pazar büyümesi yüzde 14,3. (2016-2021)

En büyük ithalat grupları
92,6 milyon dolar ile çikolata.
Tatlı ve unlu mamuller 25,3 milyon dolar.
Şekerleme 12,7 milyon dolar.

Çikolata odağı
Sektör değeri 1,3 milyar dolar
kişi başı tüketim 3,1 kg.
Tatlı ve kutlamalardaki tüketim oranı yüzde 50.

Gruplara göre çikolata ithalatı ise şu şekilde: dökmek çikolata 40,9 milyon dolar, bar çikolata ve önceden hazırlanmış ürünler 20,8 milyon dolar. Çikolata ve kakao içeren gıdalar 18,3 milyon dolar. Bar çikolat ve hazır ürünler 12,7 milyon dolar.
Türkiye’de üretim ise 237 bin ton çikolata; 240 bin ton ise şeker. Yerel üretim için hammadde ithalatı ham şeker, 153 milyon dolar, kakao tozu 45,7 milyon dolar şekerleme ise 15,4 milyon dolar.

Kaynak: Worldfood İstanbul