Sılverson EHEDG sertifikalı Ultra hijyenik ın-lıne mikserler

Silverson Machines Ltd. dünyanın bir numaralı “High Shear” mikser üreticisidir. 60 yıldır gıda, kozmetik, ilaç ve kimya sektörlerindeki üreticilere karıştırma uygulamalarında yaşanan zorluklar için çözümler sunmaktadır.

Çiğdem Baş Arbak Sincer Dış Ticaret Rotor-Stator prensibiyle çalışan Silverson Mikserler emülsiyon ve süspansiyon yapar, homojenize eder, katı ve tozları disperse eder. Toz ve katılarda partikül büyüklüğünü sıvılarda damlacık büyüklüğünü azaltır, topaklanmaları engeller ve reaksiyonları hızlandırır. Silverson’un yeni UHS Serisi Ultra Hijyenik In-line Mikserler tüm dünyadaki ilk ve tek 3A tpv ve EHEDG (European Hygenic Equipment Design Group) Sertifikasına sahip mikserlerdir. Karıştırma uygulamalarında hijyenik gereksinimlere uygunluk ve performans artışı sağlar. Silverson Ultra Hijyenik Mikserlerin hijyenik özellikleri: 1) Salmastra: Sistemde kullanılan salmastra "Special Silverson Single Hygienic Mechanical Shaft Seal"dir. 2) Mikserin çıkışı: "Tangential Outlet" olarak dizayn edilmiştir. Mikser haznesinin altından yatay çıkış, içeride sıvı kalmaması ve ölü hacim olmaması için tasarlanmıştır. 3) Swept Finish: Mikserin içerisinde 90 derece açıya sahip hiçbir parça bulunmamaktadır. Bu özellik de mikserin içerisinde kalıntı kalmamasını ve etkin CIP uygulanmasını sağlar. Silverson High Shear In-line Mikserler devridaim prensibiyle çalışarak 20 ila 200,000 litre/saat kendinden pompalama yapar. Tankın tabanından alınan sıvı rotor-statordan geçerek homojenize edilir ve tanka geri sevk edilir. Bu çalışma prensibiyle ürünün tamamı mekanik ve hidrolik kesmeye ve parçalamaya maruz kalır, sıvı veya katıların mikseri by-pass ederek homojenizasyonu bozması mümkün değildir. Silverson High Shear In-line Mikserler mevcut sisteme kolayca adapte edilir. Batch sistemlerde devridaim hattı, sürekli sistemlerde tek geçiş hattı kurularak kullanılır. Değişik tasarımdaki başlıklar ve tekli ya da çoklu rotor stator yapısıyla karıştırma süresini büyük oranda azaltır ve daha küçük partikül boyutuna ulaştırır. EHEDG sertifikalı tekli veya çiftli mekanik salmastra içerir. Silverson UHS Mikserler hijyenik yapılarıyla CIP/SIP işlem sürelerini kısaltır, manuel temizleme ve sökerek temizleme işlemlerine gerek kalmaz. Yeni UHS Mikserler kısa zamanda gıda, ilaç, kozmetik sektöründe yerini almış ve dünyanın en büyük firmaları tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Tablo ?’de sözü edilen ürünlerin homojen üretimlerinde ve hammadde dispersiyonlarında Silverson High Shear Mikserler pek çok avantaj sağlamaktadır. Silverson UHS In-line Mikserler EHEDG sertifikalı mekanik salmastrasıyla, mikser içinde hijyenik sistemi bozacak ölü bölge bulundurmamasıyla (swept finish), paslanmaz çelik yapısı ve sistemin tamamen boşaltılmasını sağlayan tangential çıkışıyla gıda, kozmetik ve ilaç sektörlerindeki karıştırma uygulamaları için vazgeçilmez bir çözümdür. EHEDG ve Test Prosedürü Avrupa Hijyenik Mühendislik ve Tasarım Grubu (EHEDG), 1989 yılında ekipman üreticileri, gıda işlemcileri, kamu sağlığı yetkilileri ve araştırma kuruluşlarının konsorsiyumu ile oluşturulmuştur. Grup, Hijyenik ekipman üreticilerine ve kullanıcılarına hijyenik tasarım kılavuzu ve standart test prosedürleri sağlayarak gıda işlemciliğinde ulusal ve uluslararası mevzuatların karşılanmasını amaçlamaktadır. EHEDG test merkezlerinde belirli bir standartta pürüzlülük değeri (Ra) olan sıhhi bir boru ile test edilecek ekipmanın hijyenik açıdan karşılaştırılması yapılır. Ekipmandan ve referans borudan ekşimiş süt veya agar çözeltisi geçirilir. Boşaltılıp, kurutulduktan sonra 1 dakika su ile muamele edilir, standart bir CIP çözeltisi ile 10 dakika devridaimle yıkanıp, son bir kez daha su geçirilir. Ekipman ve referans boru agar çözeltisi ile kaplanarak ortam sıcaklığında inkübasyona bırakılır. Yüzey numuneleri alınarak bakteri yoğunluğu analiz edilir. Bu analiz defalarca yapılarak tekrarlanabilirlik değerlendirilir. Ekipmanın EHEDG onayı alabilmesi için ekipmanda bakteri bulunmamalı veya referans boruya kıyasla daha az bakteri bulunmalıdır. Silverson High Shear Mikserler ile ilgili detaylı bilgiye ve Silverson Uygulama Notlarına www.sincer.com.tr ve www.silverson.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.