Şişecam Cam Ambalaj’ın 3. Sürdürülebilirlik Raporu yayınlandı

Gelecek nesillere yaşanılacak bir dünya bırakmayı amaçlayan Şişecam Cam Ambalaj, operasyonlardan kaynaklanan çevresel etkiyi asgari seviyeye indirmeyi hedefliyor.

Şişecam Cam Ambalaj’ın 3. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Küresel Raporlama Girişimi (GRI) G4 Sürdürülebilirlik Raporlaması Kılavuzu’na uygun olarak hazırlanan ve bu yıl üçüncüsü hazırlanan rapora göre Şişecam Cam Ambalaj, gerçekleştirdiği verimlilik çalışmaları sonucunda Türkiye ve yurt dışındaki operasyonlarda toplam 34,1 milyon TL tasarruf sağlarken, Türkiye operasyonuna ait birim enerji tüketim oranını da yüzde 4,5 oranında azaltmayı başardı.

Ürün geliştirme uygulamaları kapsamında, raporlama döneminde hayata geçirdiğimiz çalışmalar ile 9 adet üründe yüzde 8 oranında hafifletme gerçekleştirmeyi başatan Şişecam Cam Ambalaj, 6.727 ton cam tasarrufu sağladı. Ekonomik, sosyal ve çevresel alanlardaki sürdürülebilirlik performansını sürekli olarak geliştirmeyi hedefleyen Şişecam Cam Ambalaj’ın, sürdürülebilirlik yaklaşımı finansal devamlılık için katma değer yaratma, çevresel etkiyi azaltma ve paydaşlar için kalıcı değerler oluşturma ilkeleri üzerine kurulu.

Gelecek nesillere yaşanılacak bir dünya bırakmayı amaçlayan Şişecam Cam Ambalaj, operasyonlardan kaynaklanan çevresel etkiyi asgari seviyeye indirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda üretim süreçlerinde doğal kaynakların verimli kullanımına odaklanan Şişecam Cam Ambalaj, atıkları kaynağında azaltıp, etkin su yönetimi uygulamaları gerçekleştiriyor. Sonsuz kez geri dönüştürülebilen bir ürün olan camı üretmenin yarattığı fırsatların bilinciyle hareket eden Şişecam Cam Ambalaj, atık yönetimi ve su yönetimi alanlarında da yürüttükleri uygulamalarla sektöre öncülük ediyor. Yüzde 100 geri dönüştürülebilir nitelikte ve doğa dostu bir ürün üretmenin yanı sıra araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda ürünlerin çevresel etkilerini de asgari seviyeye düşürüyor.