Sürdürülebilir Gıda Platformu yeni üyeleri ile büyümeye devam ediyor

Gelecek nesilleri düşünerek; gıda sanayiinin bütünleşik bir yaklaşım ile sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir sistemlere dönüşümünü hızlandırmak amacıyla kurulan, “Sürdürülebilir Gıda Platformu” çalışmalarına hızla devam ediyor. Platform, yeni üyeleri Migros ve Chep'in de katılımıyla 20 Haziran'da GastronoMetro'da bir araya geldi.

Türkiye’de sürdürülebilir tarım, su, kaynak yönetimi, gıda güvenliği, iklim değişikliği, sorumlu üretim, sorumlu tüketim, sağlıklı beslenme gibi tehditler ve ihtiyaçların sonucu olarak kurulan platform çalışmalarını sürdürüyor. Aralarında Ülker, Pınar, Balparmak, Leroy, Metro Toptancı Market, Intertek, Reis Gıda gibi kurumların yer aldığı platforma geçtiğimiz ay Migros ve Chep Türkiye de dahil oldu.
20 Haziran tarihinde Metro Toptancı Market bünyesindeki GastronoMetro'da bir araya gelen platform üyeleri Türkiye’de sürdürülebilir gıda için aksiyon alınması gereken konuları tartıştı.
Sürdürülebilir Gıda Platformu çok yakın gelecekte yalnızca ülkemizde değil dünyada da öne çıkan alanlarda önemli iş birlikçi projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyor.