Universal Robots’tan İspanya’nın gıda devine otomasyon çözümü

İspanyol gıda şirketi COVAP, Universal Robots’un insanla iş birliğine dayalı UR10 cobot kurulumunu tütsülenmiş et ürünlerinin üretildiği tesiste başarıyla gerçekleştirdi.

1959’da Cordoba’da kurulmuş ve bugün 4 bin 500’ün üzerinde üyesi bulunan bir hayvancılık kooperatifi olan COVAP, şu anda en yüksek düzeyde üretim yapan İspanyol çiftlik kooperatiflerinden biri olma özelliğini koruyor. Yıllık 441 milyon Euro’nun üzerindeki satış cirosuyla yurt içinde ve yurt dışında geniş bir et, süt ve hayvancılık ürünleri yelpazesinin dağıtımını ve tedarikini gerçekleştiriyor. İspanyol gıda şirketi COVAP, Universal Robots’un insanla iş birliğine dayalı UR10 cobot kurulumunu tütsülenmiş et ürünlerinin üretildiği tesiste başarıyla gerçekleştirdi.

Cobot üretim seviyesinde yaşanan düşüşü azalttı
Şirket, cobot’u ‘alma bırakma’ uygulamasıyla birlikte ambalaj hattına kurdu ve böylece üretim seviyesinde daha önce yaşanan düşüşü azalttı, çalışma ortamını ve ürün kalitesini olumsuz yönde etkilemekten de kurtuldu. Universal Robots cobot’uyla yaşanan bu deneyim çok başarılı oldu ve aynı cobot’tan üç adet daha kurulması planlanıyor.

Tüketicinin duygusal deneyimini optimize etmeyi amaçlıyordu
COVAP, özellikle iki alana odaklanarak sürekli gelişen bir genişleme ve büyüme sürecinin içine giriyor. Bunlardan birincisi işçilerin ergonomisine dayalı olarak iş ortamı kalitesinin; ikincisi ise hem son ürüne hem de ürünün işlenmesine dayalı olarak iş kalitesinin iyileştirilmesini içeriyor. COVAP bu iyileştirmeler kapsamında bir Ar-Ge Departmanı kurdu. Bu departmanın ana odak noktalarından biri, tüketicilerin taleplerinin karşılanması adına ürünlerin yarattığı hissiyatın geliştirilmesi. Şirketin amacı, ürünün açılması sırasında tüketicinin duyusal deneyiminin optimize edilmesi adına tütsülenmiş et ürünlerinin işlendiği tesiste ürünün ambalajının daha iyi hale getirilmesiydi.

Üretim yalın hale geldi
COVAP’ın Ar-Ge Departmanı, bunu başarabilmek için vakumlu ambalajlama makinesini temiz odadaki et doğrama makinesinin yanında konumlandırmaya karar verdi. Etin kesilmesiyle ambalajda mühürlenmesi arasında geçen sürenin azaltılması amaçlanıyordu. Temiz odadaki et doğrama makinesinin yanına bir ambalajlama makinesi yerleştirilmesinden sonra makinenin çalışırken bir dakika içinde katıldığı üretim döngüsünün sayısı 8’den 5’e düştü. Bu da daha yalın bir üretim imkanı sağlamış oldu.
Vakum ambalajlama hattına plastik kapları yerleştirmesi için ‘alma ve bırakma’ uygulamasıyla bir UR10 kuruldu. UR10 cobot, hat işçileriyle birlikte çalışması için hatta kolayca entegre edildi. Böylece ambalajlama süreci hızlandırıldı, ürün kalitesine veya çalışma ortamına herhangi bir olumsuz etki olmadan hattın üretimi verimli şekilde sağlanmış oldu.

UR10, kafes kullanılmadan insanla beraber yanyana güvenle çalışması sebebiyle seçildi
İşçi güvenliği, Universal Robots’un insanla iş birliğine dayalı kolaboratif robot teknolojisinin kullanılmasına karar verilmesinde önemli bir etkendi. COVAP Otomasyon Teknisyeni, “Robotun alınmasından önce eksiksiz bir risk analizi gerçekleştirildi ve kafes, çit kullanımının kapladığı alan nedeniyle tercih edilmemesine karar verildi. UR10 kullanımı, robotun hızını ve kuvvetini sırasıyla 2000mm/s ve 120 Newton’a sınırlayarak bir ‘sanal güvenlik bariyeri’ yaratmamızı sağladı. Bu da hat işçilerinin nispeten küçük bir alanda robotla yan yana güven içinde çalışmalarına olanak tanıdı” dedi.