Yemlerde vitamin analizleri

B vitaminleri kanatlılarda gelişimi, sinir sistemini, hayvanın sağlığını ve yumurta ve et verimini doğrudan etkilemektedir. Suda çözünebilen B vitaminleri vücutta depolanamamaktadır. Bu sebeple B vitaminleri rasyonda her zaman bulunmalı ve kanatlıların belirli miktarda vitamin alması sağlanmalıdır. Gerektiğinden az B vitamini tüketimi, yumurta ve...

Kaan Bal / Sincer Dış Ticaret

B vitaminleri kanatlılarda gelişimi, sinir sistemini, hayvanın sağlığını ve yumurta ve et verimini doğrudan etkilemektedir. Suda çözünebilen B vitaminleri vücutta depolanamamaktadır. Bu sebeple B vitaminleri rasyonda her zaman bulunmalı ve kanatlıların belirli miktarda vitamin alması sağlanmalıdır. Gerektiğinden az B vitamini tüketimi, yumurta ve et veriminin düşmesine neden olmaktadır. Bunların önüne geçmenin en iyi yolu ise rasyona katılan vitamin miktarının sürekli kontrol edilmesidir. Rasyonlar oluşturulurken yapılan hesaplamalar bunu her zaman sağlayamamaktadır. Kontrolü sağlamak için son üründe düzenli olarak vitamin analizleri gerçekleştirilmelidir.

Vitamin analizleri

Mikrobiyolojik yöntemler, ELISA sistemleri ve HPLC teknikleri vitamin analizlerinde kullanılabilmektedir. ELISA testlerinin 3 saat gibi kısa bir sürede sonuç vermesi bu sistemi proses kontrolleri için mükemmel bir seçenek haline getirmektedir. Immunoaffinity kolonları HPLC öncesi örnek saflaştırma aşamasında kullanılmakta ve matris etkisini azaltıp analiz hassasiyetini arttırmaktadır.
R-Biopharm Ocak 2006'da vitamin analizleri için yeni mikrobiyolojik test kitlerini (VitaFast®) piyasaya sunmuştur. VitaFast®  kitleri geleneksel mikrobiyolojik analizlerin yerini alabilmekte ve daha kısa sürede sonuç vermektedir. VitaFast® analizlerinde kullanılan mikroorganizmaların aşılanmalarına ve saklanmalarına gerek yoktur; hatta her test kiti kullanıma hazır besiyeri ve standartlar içermektedir. ELISA test kitleri ile sadece 3 çeşit B vitamini tespiti yapılabilmektedir. ELISA sistemleri matris çeşitlerinden fazla etkilenmekte bu da analiz hassasiyetini düşürebilmektedir. HPLC sistemlerinde ise en büyük sorun metotlarda yaşanmaktadır. Metot oturtma aşaması uzun sürmekte ve bu analiz maliyetlerini yükseltmektedir. Bunun yanı sıra HPLC ile yapılan analizlerden sadece B12 vitamini için immunoaffinity kolon üretilmiştir. Bu sebeple diğer B vitaminlerinin tespit limitleri istenilen düzeylere indirilememektedir. VitaFast® analizleri ise hem ELISA hem de HPLC sistemlerine göre pek çok avantaja sahiptir. Sistem matris çeşitliliğinden etkilenmemekte, hazır metotlarla çalışıldığı için analiz maliyetini düşürmekte ve tespit limitlerini alt düzeylere indirebilmektedir.  Farklı test sistemleri için daha fazla bilgi Tablo.1'de özetlenmiştir.

Tablo 1 Vitamin analiz teknikleri
 ELISA  HPLC  Geleneksel Mikrobiyoloji  VitaFast®
İşleyiş Prensibi Antijen-Antikor reaksiyonu  Vitaminleri spesifik antikorlar içeren immunoaffinity kolonlarla saflaştırma ve HPLC ile tespit. Mikroorganizmaların metabolik aktivitelerinin ölçümü. Mikroorganizmaların metabolik aktivitelerinin ölçümü
Gerekli ekipmanlar ELISA Okuyucu HPLC sistemi ve aksesuarları  Mikrobiyoloji laboratuvarı, Temiz bir ortam ve fotometre  Temiz bir tezgah ve ELISA okuyucu
Personel Masrafı  Düşük Yüksek Yüksek  Düşük
Test süresi 3 saat 2 saat 5 gün 24-48 saat

Mikrobiyolojik Test Sistemleri

VitaFast®  test kitleri gıda, yem ve ecza ürünlerinde vitamin analizleri için hızlı ve kolay metotlar sunmaktadır.  Mikrobiyolojik analizlerde kullanılan  Mikrotiter Plate'ler  numunelerde bulunan vitaminlerin varlığına göre çoğalan spesifik mikroorganizmalarla kaplıdırlar. Numune enjekte edildikten sonra, kuyucuklara standartlar ve besiyeri enjekte edilir ve ELISA okuyucusundan elde edilen veriler R-Biopharm RidaSoft® Win yazılımı kullanılarak değerlendirme yapılır. 
Geleneksel mikrobiyolojik analizlerin aksine VitaFast® test kitinde bulunan reaktiflerin tamamı kullanıma hazırdır. Analiz olası kontaminasyonlardan kaçınmak için tek kullanımlık malzemelerle gerçekleştirilir. Mikrotiter Plate formatı otomasyona olanak tanımakta bu da analizde kesinliği artırırken işgücü maliyetini de azaltmaktadır.

VitaFast®  test kitleri pek çok avantaja sahiptir:

- Standart analizleri dahil 96 analize yetecek kullanıma hazır reaktifler ve standartlar (Üç paralel çalışılabilir)
- Yasal metotlarla uyumlu (AOAC, vb.)
- Yüksek derecede kesinlik ve doğruluk (CV < %10)
- Tek kullanımlık malzemeler
- Bütün VitaFast® ürün hattı için ortak prosedür
- 24-48 saat içerisinde sonuç.

VitaFast® test kitlerinin çalışma prosedürü

Test steril bir tezgahta yürütülmelidir. Bununla beraber bir inkübatör, bir sıcak su banyosu, 610-630nm'de okuma yapabilecek ELISA okuyucusu, bir pH metre ve otomatik pipetlere ihtiyaç vardır. Eğer örnek filtre edilemiyorsa santrifüjlenmelidir. Bütün test kontaminasyon riskini minimize etmek amacı ile tek kullanımlık malzemelerle yürütülebilir. Tek kullanımlık laboratuvar malzemeleri içinde steril şırıngası ile beraber özel steril filtre (0.2µm), steril reaksiyon tüpleri (1.5ml; 15ml; 50ml) ve steril pipet uçları yer almaktadır. Doğal vitaminleri saptamak için bazı ilave kimyasallara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Örnek hazırlama aşaması vitamince zenginleştirilmiş gıdalar ve doğal vitaminli gıdalar için farklıdır. 1g zenginleştirilmiş numune 95°C'de 40ml su ile 30 dakika ekstrakte edilir. Sıcak su ekstraksiyonundan sonra, ekstrakt steril bir şekilde filtre edilir. Daha sonra filtrat gerektiği takdirde steril su ile seyreltilir. (Doğal vitaminlerin ekstraksiyonunda ise enzimler kullanılır.)
Test kitinden mikroorganizma ile kaplanmış mikrotiter plate ve reaktifler alınır. Mikrotiter plate 96 kuyucuktan oluşmaktadır. Nunume ve standartlara yetecek kadar kuyucuk alınır ve ilave plate'e yerleştirilir. Bir set reaktif 48 analiz için yeterlidir. Kullanılmayan kimyasallar ve kuyucuklar 2-8 °C'de saklanmalıdır.
Analiz-besiyeri şişesine 10ml steril su eklenir ve şişe 95°C'de 5 dakika ısıtılır.  Hızlı bir şekilde 30°C'nin altına soğutulduktan sonra, steril bir şekilde filtre edilir. Standartlar gereken miktarda steril su ile çözdürülür (gerekli miktar Kalite Güvence Sertifikasında belirtilmektedir) ve bu standarttan uygun dilüsyonlarda kalibrasyon çözeltileri hazırlanır. Daha sonra 150µl analiz besiyeri ve 150µl standart veya numune kuyucuklara pipetlenir. Mikrotiter plate kendinden yapışkanlı folyo ile dikkatli bir şekilde kapatılır ve 37°C'de ve karanlıkta 24-48 saat inkübe edilir.
İnkübasyondan sonra, Mikrotiter plate ters çevrilir ve hafifçe sallanarak mikroorganizmalar çözdürülür. Daha sonra plate düzeltilir ve folyo açılır.  Oluşan bulanıklık 610-6130nm'de  (alternatif olarak 540 – 550nm'de) ELISA okuyucusunda ölçülür.  Değerlendirme için R-Biopharm RidaSoft® Win yazılımı kullanılır ve bulunan sonuçlar dilüsyon katsayısı ile çarpılarak miktarlar tespit edilir.

Tablo 2 R-Biopharm Vitamin analiz sistemleri:

VitaFast® Mikrobiyoloji esaslı Analiz Sistemleri
1 Vitamin B9 (Folic Acid)
2 Vitamin B12 (Cyanocobalmin)
3 Vitamin B7 (Biotin)
4 Vitamin B3 (Niacin)
5 Vitamin B5 (Pantothenic Acid)
6 Vitamin B1 (Thiamin)
7 Vitamin B2 (Riboflavin)
8 Vitamin B6 (Pyridoxin)
RIDASCREEN® ELISA Esaslı Analiz Sistemleri
1 FAST Folic Acid (Vitamin B9)
2 Biotin (Vitamin B7)
3 FAST Vitamin B12
HPLC için Immunoaffinity Kolonlar
 EASI-EXTRACT® Vitamin B12
Enzimatik Test Sistemleri
 L- Ascorbic Acid (Vitamin C)
Test kitleri ve sektörünüzdeki olası uygulamalar için daha fazla bilgiye www.sincer.com.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.