Ziraat Bankası sürdürülebilirlik raporu yayımlandı

Ziraat Bankası 2018 yılı sürdürülebilirlik raporunu, çevre ile duyarlılığı artırmak amacıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesi yayımladı.

Ziraat Bankası Sürdürülebilirlik Raporu ve Bankanın sürdürülebilirlik politikalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Kurumsal Mimari Grup Başkanı Dr. İlker Met “Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak üzere faaliyetlerimizin çevreye olumsuz etkisini azaltacak çözümler geliştiriyoruz. İş süreçlerimizi buna uygun olarak sürekli yeniliyoruz. 2018 Sürdürülebilirlik Raporumuzu 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün hemen öncesinde yayımlayarak bir farkındalık oluşturmayı hedefledik” dedi.

Sürdürülebilirlik politikaları çerçevesinde daha az kağıt ve enerji tüketimi sağlayacak süreçler geliştirmeye devam ettiklerini belirten Dr. İlker Met, “2018 yılında Bankamızda süreç iyileştirme projeleri ile 4.578 ağacın kesilmesine neden olacak kağıt tüketimi önlenmiştir. %20 toner tasarrufu sayesinde bir milyon kg’a yakın karbondioksit salınımı engellenmiştir. Veri merkezimizin yenilenmesi ile serbest soğutma sistemine geçilerek enerji tüketiminde %40 tasarruf sağlanmıştır. Buna ek olarak klima, sensör sistemleri ve led kullanımları ile enerji tasarruf alanlarındaki geliştirmeler yakından takip edilerek uygulanmaktadır. Günümüzde şirketlerin büyümeleri ve kârlılıklarını “sürdürülebilir” hale getirmeleri için, yaşadıkları toplumun ve çevrenin geleceğini gözeten iyileştirici ve geliştirici aksiyonlar almalarının gereğine yürekten inanıyoruz. Sektörümüzün çevre üzerindeki etkilerinin başka iş kollarına oranla görece düşük olduğunu biliyoruz. Buna karşılık, tüm paydaşlarımız ile birlikte en küçük çabanın dahi küresel hedeflere ulaşmada önem taşıdığının bilinciyle hareket ediyor; enerji ve su sarfiyatımız başta olmak üzere çevreye etkilerimizi ve doğal kaynak kullanımlarımızı doğru ve etkin bir yaklaşımla yönetmeye odaklanıyoruz. Bankamızın, geçmişinden bugüne sürdürülebilirlik ilkeleriyle olan doğal uyumu, ülkemize ve dünyaya değer katma tutkusundan kaynaklanıyor. Bu tutkuyla, ekonomik sürdürülebilirlik alanındaki başarımızı, uzun vadeli çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik bakış açısıyla destekleyerek geleceğe taşıma arzusundayız” diyerek sözlerine son verdi.