Zirai, tarımsal faaliyetler ve teknoloji

Günümüz teknolojisi her alanda olduğu gibi tarımsal faaliyetlerde de pek çok çözümü beraberinde getirmektedir. Erken don uyarı sistemlerinden sulama, gübreleme ve ilaçlama kontrollerine kadar zırai ve tarımsal faaliyetlerin tamamı gelişen teknolojiye paralel olarak yeni alternatifler ve çözümler kazanmaktadır. Bu konularda dünya çapında...


Kadir Şen
Bölge Satış Müdürü
Enotek Ltd. Şti
.

Günümüz teknolojisi her alanda olduğu gibi tarımsal faaliyetlerde de pek çok çözümü beraberinde getirmektedir. Erken don uyarı sistemlerinden sulama, gübreleme ve ilaçlama kontrollerine kadar zırai ve tarımsal faaliyetlerin tamamı gelişen teknolojiye paralel olarak yeni alternatifler ve çözümler kazanmaktadır. Bu konularda dünya çapında çalışmakta olan Eijkelkamp firmasının zirai ve tarımsal faaliyetlere yönelik çok çeşitli cihazları ve ekipmanları kullanıcının hizmetindedir.
 Tarımsal faaliyetleri düzenleyen parametreleri aktif ve pasif parametreler olarak ikiye ayırmak mümkündür. Aktif parametreler; tarımcı tarafından aktif olarak yapılabilen toprak işleme, bakım, gübreleme, sulama ve ilaçlama gibi üretim çalışmaları ile ilgili parametrelerdir. Pasif parametreler ise tarımcı tarafından müdahalenin genellikle mümkün olmadığı; mevcut toprak çeşidi, iklim ve atmosfer koşulları ile ilgili parametrelerdir.(Şaylan, L. 2005)
 Aktif parametrelerin kontrolünün mümkün olmasının yanında müdahalenin zamanında yapılması da büyük önem taşır. Yetiştirilen tarımsal ve zirai ürün üzerinde, yerinde ve zamanında yapılan bir müdahele çoğu zaman tüm mahsulü kurtarabilmektedir.
 Sulama; tarımsal ve zirai faaliyetlerde, kontrolü mümkün parametrelerin başında gelir. Çiftçiler ve ziraatçılar ne zaman ve ne kadar sulama yapılacağı bilgisine sağlıklı bir biçimde ulaşabilirlerse hem mahsülün verimi artar hem de gereksiz sulamanın getireceği ilave maliyet ortadan kalkar. Günümüzde, artık toprağın ne zaman ve ne kadar sulanacağı sorusuna teknolojik ekipmanlarla cevap vermek mümkündür. Eijkelkamp firmasının farklı amaçlar için üretilmiş tensiometreleri ile toprak nemi tayin edilebilir ve gerektiği zamanlarda gereken miktarlarda örnekleme yapılabilir.
    Sulama ile birlikte gübrelemenin de toprak yapısına, yetiştirilen ürünün cinsine ve bölgenin klimatolojik özelliklerine bağlı olarak kontrollü bir biçimde uygulanması gerekmektedir. Bu uygulamanın da sağlıklı bir biçimde programlanması için iklim ve toprak değişkenleri ile ilgili bazı parametrelerin önceden bilinmesine ihtiyaç vardır.
  Bu tür sistemlerin ilk kurulum maliyetleri yüksek gibi görülebilir. Ancak gerek kontrollü müdahale ile  paralel verim artışı ve gerekse de tarımsal ve zirai faaliyetlerin sekteye uğramaması sayesinde sistemler çok kısa sürede geri dönüş sağlamaktadır.
   Teknolojik gelişmelerin zirai ve tarımsal faaliyetlerin işleyişine sağladığı katkı yalnızca verim ve maliyet düşüşü ile sınırlı değildir. Günümüzde sektörde önemini günden güne artıran zaman kavramı da teknoloji sayesinde optimum şekilde değerlendirilmektedir.
   Geliştirilen haberleşme ve uzaktan kontrol sistemleri sayesinde başta seracılık faaliyetleri olmak üzere tüm tarımsal ve zirai faaliyetlerde zaman kayıpları da en aza indirilmektedir. Serasına kilometrelerce uzak olan bir üretici, gece meydana gelen ani bir sıcaklık düşüşünden telefonuna gelen bir SMS ile haberdar olabilmekte, dilerse  ısıtma sistemini yine göndereceği bir SMS ile devreye sokabilmektedir. Bu sayede hem ürünün zarar görmesine sebep olacak süre aşımı azaltılmakta hem de üreticinin konforu arttırılmaktadır. Eijkelkamp'ın yeni e-sense teknolojisi ile pek çok parametre herhangi bir kullanıcıya ihtiyaç olmaksızın çalışan cihazlarla, istenen periyotlarda ölçülmekte; veriler belirlenen sınırların dışına çıktığında sistemler kullanıcıya sinyal göndermektedir. Bu sinyal bir bilgisayara yollanabildiği gibi direkt kullanıcının cep telefonuna SMS olarak da gönderilebilir. Böylelikle kullanıcı nerede olursa olsun cihazın ölçtüğü parametredeki değişikliği öğrenir ve gereken noktalarda müdahale edebilir.
   Bu tür uzaktan kontrol sistemleri yalnızca seralarda değil faaliyet alanı her ne olursa olsun, istenilen sayıda değişkenin kontrolü için de uygulanabilmektedir.
   Teknolojinin her alanda hayatı kolaylaştırdığı günümüz dünyasında ülkemiz zirai ve tarımsal faaliyetlerinin de süratle dünya standartlarını yakalaması en büyük dileğimizdir. Bu sayede tarımsal faaliyetlerin ülkemiz ekonomisine olan katkısı artacak hem de sektörün dışa bağımlılığı ciddi ölçüde azaltılacaktır.