Prof.Dr. Semih Ötleş

Prof.Dr. Semih Ötleş

Gıda Kimyası

Hayatımızda yeni bir kavram olan indirgenmiş su ve sağlık etkileri (II)*

Bu makalede aktif H ve mineral nanoparçacıkları hipotezi ile indirgenmiş suyun bu etkiyi oluşturma şekli irdelenmiştir.

Prof. Dr .Semih Ötleş
Neslihan Kaya
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisligi Bölümü

Özet

Yaşadığımız birçok hastalık oksidatif stres ile ilişkilidir. Oksidatif stres oluşumu ise vücuttaki reaktif oksijen türleri seviyesi ve antioksidan seviyesi ile bağlantılıdır. İndirgenmiş su ise hücre içindeki reaktif oksijen türlerinin uzaklaştırılmasını sağlayarak; kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, kanser gibi birçok rahatsızlığın önlenmesinde önemli bir role sahiptir. Bu makalede aktif H ve mineral nanoparçacıkları hipotezi ile indirgenmiş suyun bu etkiyi oluşturma şekli irdelenmiştir.

Diyabet Karşıtı Etki

Şeker hastalığı, kronik bir rahatsızlıktır ve hiperglisemi ile nitelendirilir. Vücuttaki karbonhidrat, protein ve yağ metabolizesine göre değişkenlik gösterir ve kardiyovasküler hastalık riskini artırır. Organlarda, sinirlerde tahrip edici etki gösterdiğinden ateroskleroz etkisini arttırır.

Tip 1 şeker hastalığı, pankreatik ? hücrelerinin oksidatif hasarına bağlı olarak oluşan insülin eksikliğidir. Pankreatik ? hücreleri serbest radikallere karşı oldukça hassastır. En hasar verici durum alloksan ile indüklenir (Akman et al., 2015).

Tip 2 diyabet ise; stres, hiperfaj ve egzersiz eksikliğine bağlı olarak miyotüp ve adipasit hücrelerinin oksidatif zararı ile oluşur (Shirahata et al.,2012).

Yapılan bir çalışmada, alloksan ile indüklenen tip 1 diyabet rahatsızlığı olan farelerin pankreatik ? hücre hattında doğal ya da elektrokimyasal olarak indirgenmiş su ile hücre içi reaktif oksijen türlerini temizlediği ve insülin salınımını belirgin şekilde hızlandırdığı gözlemlenmiştir (Li et al.,2011).

Farklı bir çalışmada ise tip 2 diyabet rahatsızlığı için yapılmıştır. Doğal ve elektrokimyasal olarak indirgenmiş su, farelerin L6 miyotüp hücrelerinde reaktif oksijen türlerini uzaklaştırdığı ve şeker alımını arttırdığı rapor edilmiştir (Shirahata et al.,2012).

Yaş ortalaması 71,5 olan 411 tip 2 diyabet hastasının 2 litre Nordenau suyunu (doğal indirgenmiş su) 6 gün tüketmesinden sonra % 45’inin gözle görülür seviyede kan şekeri seviyesi azalmıştır. Bu değer, uzun süreli tüketim sonrasında daha da düşmüştür. Bunun yanı sıra, kan yağı, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) ve kreatin seviyeleri azalırken, yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) seviyesi artmaktadır (Gadek et al.,2009).

Çin’de yapılan açık klinik testinde, 65 diyabet ve 50 hiperglisemi hastaları günde 2 litre Hita Tenryosui suyunu 2 ay boyunca tüketmişlerdir. Sonuç olarak, diyabet hastalarının % 89’unda kan şeker seviyesi azalmış, hiperglisemi hastalarının % 92’sinde kandaki trigliserit ve toplam kolestrol seviyesi azalmıştır (Shirahata et al.,2012).

Farklı bir klinik testi çalışmasında tip 2 diyabet hastası 29 kişi, günde 1 litre Hita Tenryosui suyunu 6 ay boyunca içtiklerinde idrardaki 8-OH-dG (iç oksidasyon işaretçisi) düzeyleri azalmıştır (Matsubayashi et al.,2008)

100 kişinin katıldığı bir klinik testinde, günde 2 litre Hita Tenryosui suyu içilmesi sonucu metabolik sendrom karşıtı etki gözlenmiştir. Yani;

Kan şekeri azalmıştır.
Kan basıncı düşmüştür.
Toplam kolestrol azalmıştır.
LDL (düşük yoğunluklu lipoprotein) seviyesi azalmıştır.
Trigliserit miktarı azalmıştır.
Ürik asit seviyesi düşmüştür.
Ateroskleroz indeksi azalmıştır (Higashikawa et al.,2009)


Yapılan bu çalışmaların sonucunda sağlığa yararlı olduğu için günde 2 litre doğal mineral suyu içimi tavsiye edilmiştir.

Diğer aktiviteleri

Nematodların ömrünü uzatma

Nematodlar (Caenorhabditis elegans) yeryüzünde çok fazla sayıda bulunan çok hücreli hayvanlardır. Bir avuç toprakta binlerce mikroskobik solucan, böcek, hayvan bulunur ya da bitkilerin bir çoğu parazitleri içerir (Kiontke et al.,2013)
Son zamanlarda ortaya atılan bir teoriye göre reaktif oksijen türü seviyesi ve yaşlanma arasında bir bağlantı vardır. Eğer reaktif oksijen seviyesi az ise yaşam ömrünün uzadığı, fazla ise ömrün kısaldığı söylenmektedir (Brewer,2009).

Elektrokimyasal olarak indirgenmiş suyun nematodların ömrünü reaktif oksijen türlerini uzaklaştırarak arttırdığı kanıtlanmıştır (Yan,2010). Bu etkiyi oluşturan Pt’nin ppb seviyesidir. Pt seviyesinin optimumda olması, nematodların ömrünü uzatıcı etki yaratmaktadır (Kim et al.,2008).

Kanser karşıtı etki

İndirgenmiş su, kanser hücrelerinde telomer kısalmaya neden olur. Böylece tümör anjiyogenezini, hücre içi reaktif oksijen türlerini temizleyerek ve vasküler endotelyal büyüme faktörünün gen ekspresyonunu ve salgılanmasını engelleyerek, bastırır (Ye et al.,2008). Yani, indirgenmiş suyun kanser hücre ve mikroorganizmalarının büyümesini engellediği öne sürülmektedir. Bunun yanı sıra H ile zengin su kanser ilaçlarının yan etkilerinin azalmasını da sağlayabilmektedir. Yapılan bir çalışmada karaciğer tümörü dolayısıyla radyoterapi gören 49 hastaya, 6 hafta boyunca indirgenmiş su tükettirilmiştir. Sonuç olarak indirgenmiş su tüketen grubun kandaki reaktif oksijen metabolitlerinin azaldığı ve radyoterapi sırasında QOL sayıları kontrol grubuna göre daha düzgün veriler olduğu gözlemlenmiştir (Kang et al., 2011).

Ateroskleroz karşıtı etki

Cu+2 insanda LDL oksidasyonunu katalizler. İndirgenmiş su Cu+2’yi baskılar. Yapılan çalışmada yüksek yağ oranıyla beslenen farelerde trigliserit seviyesini baskıladığı görülmüştür. Böylece de damar içi yağlanma olarak bilinen aterosklerozu önler (Shirahata et al.,2012).

Diğer etkiler

İndirgenmiş su, nöral hücrelerin oksidatif stresten ölmesini engeller. Genel anlamda vücutta oksidatif stresten kaynaklı oluşan tüm durumlar için engelleyici etkiyi reaktif oksijen türlerini uzaklaştırma etkisi ile sağlamaktadır (Shirahata et al.,2012).

Şekil 3. Elektrokimyasal olarak ya da doğal indirgenmiş su sağlık etkileri

Sonuç

Tüm yapılan çalışmalarda, indirgenmiş suyun sağlığa yararlı etkisi olduğu belirtilmektedir. İndirgenmiş suda bulunan aktif Hidrojen ve mineral nanoparçacıkları ile vücut oksidatif stres ile ilişkili olan rahatsızlıklara karşı bastırıcı etki göstermektedir.
İncelenen hipoteze göre, H molekülleri ve aktif H, antioksidan enzimlerin gen ekspresyonunu indükleyebilen yeni redoks regülasyon faktörleri olabilir. Hidrojen molekülleri daha iyi indirgeyebilme sergileyebilmek için metal nanoparçacıklarını katalizör hareketi ile aktif Hidrojene dönüştürebilir. Bu mineral nanoparçacıklarının, yeni çok özellikli antioksidanlar olduğu belirtilmektedir (Shirahata et al.,2012).

İndirgenmiş su gıda sektöründe, gıdayı koruma ya da tatsal-dokusal gelişim sağlama amaçlı kullanılabilir. Bunun yanı sıra sanayide yarıiletkenlerin pasını önlemek için yıkama suyu olarak indirgenmiş suyun kullanılması öngörülmektedir (Shirahata et al.,2012).
Çevresel kirliliğin önlenmesi açısından da, indirgenmiş su üzerine çok daha fazla çalışma yapılmalıdır. Çünkü suyun kirlenmesi için uygun olan koşulların çürümeye neden olan bakteri ve organizmaların çoğalmasını engelleyecek koşullara dönüşümü indirgenmiş su ile sağlanabilir. Sağlıklı bir yaşam ve çevre için, bu konu üzerine daha fazla çalışılmalı ve çözümsel süreç için harekete geçilmelidir.

Kaynaklar

1 Akman, O., Şengül, E., Özkanlar, S., Can, S., Koç, A., Karadeniz, A., & Şimşek,N. (2015). The Melatonin Attenuates Alloxan Induced Post-Diabetic Testicular Damage and Oxidative Effects in Rats. Melatonin Ratlarda Alloxan İle İndüklenen Diyabet Sonrası Oluşan Testiküler Hasarı ve Oksidatif Etkileri Hafifletir., 21(5), 719–728. Retrieved from
2 Brewer, G. J. (2009). Epigenetic oxidative redox shift (EORS) theory of aging unifies the free radical and insulin signaling theories. Experimental Gerontology, 45, 173e179.
3 Gadek, Z., Hamasaki, T., & Shirahata, S. (2009). “Nordenau phenomenon” e application of natural reduced water to therapy. Follow-up study upon 411 diabetes patients. In K. Ikura, et al. (Eds.), Animal cell technology: Basic & applied aspects, Vol. 15 (pp. 265e271). Dordrecht: Springer.
4 Harada, G., Teruya, K., Kabayama, S., Bunshi, F., & Hamasaki, T. (2013). Electrochemically reduced water , a type of functional water , has reactive oxygen species scavenging activity in HT1080, 2013.
5 Hayakawa, T. (1999). Functions and application of alkali-ion sui water. Food Style, 21(3), 49e55.
6 Higashikawa, F., Kuriya, T., Noda, M, & Sugiyama, M. (2009). Verification of improving action of mineral water on lipid metabolism in clinical trials. In Abstract book of the 7th meeting of the Japanese Society of Preventive Medicine (pp. 20).
7 Kang, K.-M., Kang, Y.-N., Choi, I.-B., Gu, Y., Kawamura, T., Toyoda, Y., & Nakao, A. (2011). Effects of drinking hydrogen-rich water on the quality of life of patients treated with radiotherapy for liver tumors. Medical Gas Research, 1(1), 11. https://doi.org/10.1186/2045-9912-1-11
8 Kashiwagi, T., Hamasaki, T., Kabayama, S., Takaki, M., Teruya, K., Katakura, Y., Otubo, K., Morisawa, S., Shirahata, S. (2005). Suppression of oxidative stress-induced apoptosis of neuronal cells by electrolyzed reduced water. In?F. Godia, & M. Fussenegger (Eds.), Animal cell technology meets genomics (pp. 257e259). Dordrecht: Springer.
9 Kim, J., Takahashi, M., Shimizu, T., Shirasawa, T., Kajita, M., Kanayama, A. & Miyamoto, Y. (2008). Effects of a potent antioxidant, platinum nanoparticle, on the lifespan of Caenorhabditis elegans. Mech Ageing Dev 129, 322e331.
10 Kiontke, K., ve Fitch, D. H. A. (2013). Nematodes. Current Biology, 23(19), R862–R864. https://doi.org/10.1016/j.cub.2013.08.009
11 Lee, A. Y., Kim, Y. K., Ryoo, K. K., Lee, Y. B., & Park, E. J. (2006). Electrolyzed-reduced water protects against oxidative damage to DNA, RNA, and protein. Applied Biochemistry and Biotechnology, 135(2), 133–144.
12 Li, Y.-P., Hamasaki, T., Teruya, K., Nakamichi, N., Gadek, Z., Kashiwagi, T., Yan, H., Kinjo, T., Komatsu, T., Ishii, Y., Shirahata, S. (2011). Suppressive effects of natural reduced waters on alloxan-induced apoptosis and type 1 diabetes mellitus. Cytotechnology, in press.
13 Matsubayashi, N., Hisamoto, T., Murao, N, & Hara, T. (2008). About effect of so called reduced water on diabetes patients. In The abstract book of the 46th Kyushu Regional Meeting of Japan Diabetes Society (pp. 82).
14 Nakayama, M., Kabayama, S., & Ito, S. (2016). The hydrogen molecule as antioxidant therapy: clinical application in hemodialysis and perspectives. Renal Replacement Therapy, 2(1), 23. https://doi.org/10.1186/s41100-016-0036-0
15 Shirahata, S., Hamasaki, T., & Teruya, K. (2012). Advanced research on the health benefit of reduced water. Trends in Food Science and Technology, 23(2), 124–131. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2011.10.009
16 Tashiro, H., Kitahora, T., Fujiyama, Y., & Banba, T. (2000). Clinical evaluation of alkali-ionized water for chronic diarrhea e placebo- controlled double-blind study. Digestion & Absorption, 23, 52e56.
17 Vadala, M., Palmier, B.,Malagoli, A., & Laurino, C. (2017). Oxidative stress, plasma/salivary antioxidant status detection and health risk factors. Asian Journal of Medical Sciences, 8(1), 32. https://doi.org/10.3126/ajms.v8i1.15134
18 Wang, Q., & Yang, Z. (2016). Industrial water pollution, water environment treatment, and health risks in China. Environmental Pollution, 218, 358–365. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2016.07.011
19 Yan, H., Kashiwaki, T., Hamasaki, T., Kinjo, T., Teruya, K., Kabayama, S., & Shirahata, S. (2011). The neuroprotective effects of electrolyzed reduced water and its model water containing molecular hydrogen and Pt nanoparticles. BMC Proceedings, 5(Suppl 8), P69. https://doi.org/10.1186/1753-6561-5-S8-P69
20 Yan, H., Tian, H., Kinjo, T., Hamasaki, T., Tomimatsu, K., Nakamichi, N., Teruya, K., Kabayama, S., Shirahata S. (2010). Extension of the lifespan of Caenorhabditis elegans by the use of electrolyzed reduced water. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 74, 2011e2015.
21 Ye, J., Li, Y., Hamasaki, T., Nakamichi, N., Komatsu, T., Kashiwagi, T., Teruya, K., Nishikawa, R., Kawahara, T., Osada, K., Toh, K., Abe, M., Tian, H., Kabayama, S., Otsubo, K., Morisawa, S., Katakura, Y., Shirahata, S. (2008). Inhibitory effect of electrolyzed reduced water on tumor angiogenesis. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 31, 19e26.

Mayıs 2017 sayısının 88.sayfasında yayımlanmıştır.

Yazarın diğer yazıları