MEVZUAT

Kontrol laboratuvarlarının görevleri hakkında yönetmelikt değişiklik

Kontrol laboratuvarlarının görevleri hakkında yönetmelikt değişiklik

Gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinin çalışma izni

Gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinin çalışma izni

Su ürünleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Su ürünleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Tarım ve köyişleri bakanlığının denetimine tabi ürünlerin ithalatına dair

Tarım ve köyişleri bakanlığının denetimine tabi ürünlerin ithalatına dair

Yumurta ürünleri tebliğinde değişiklik yapılması hakkında tebliğ

Türk gıda kodeksi yumurta ve yumurta ürünleri tebliğinde değişiklik yapılması hakkında teblig

Su ürünleri satış yerleri yönetmeliğinde değişiklik yapılasına dair

Su ürünleri toptan ve perakende satış yerleri yönetmeliğinde değişiklik yapılasına dair yönetmelik

Tadlandırıcıların ithaline ilişkin 2007/4 sayılı ithalat tebliğinde değişik

Yüksek yoğunluklu tadlandırıcıların ithaline ilişkin 2007/4 sayılı ithalat tebliğinde değişiklik

Gıda güvenliği ve kalitesinin denetimi ve kontrolüne dair yönetmelik

Gıda güvenliği ve kalitesinin denetimi ve kontrolüne dair yönetmelik

Tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair

İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Et ürünleri üretim tesislerinin çalışma ve denetleme usul ve esasları

Kanatlı hayvan eti ve et ürünleri üretim tesislerinin çalışma ve denetleme usul ve esaslarına dair