MEVZUAT

Doğal mineralli sular hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair

Doğal mineralli sular hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Ulusal gıda kodeksi komisyonu yönetmeliği

Ulusal gıda kodeksi komisyonu yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Gıdaların üretimi,tüketimi ve denetlenmesine dair

Gıdaların üretimi,tüketimi ve denetlenmesine dair kanun hükmünde karanamenin değiştirilerek kabulü

Alkollü içkilerin iç ve dış ticaretine ilişkin usul hakkında yönetmelik

Alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticaretine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik

Türk gıda kodeksi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Türk gıda kodeksi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik