Künye

Kurucusu
NEZİH DEMİRKENT

İmtiyaz Sahibi
DİDEM DEMİRKENT

Yazı İşleri Müdürü
Kimya Yük. Müh. AYŞE DİNÇER
ayse.dincer@dunya.com

Editör
ÖZLEM AS
ozlem.as@dunya.com

Haber Merkezi
BÜŞRA SÖZEN
busra.sozen@dunya.com

Reklam Müdürü
SEDA REÇBER
seda.recber@dunya.com

Görsel Yönetmen
SİMAY AKAR

Abone ve Dağıtım Müdürü
MECİT YILMAZ

Yayın Türü: YAYGIN SÜRELİ
Her ayın 15'inde yayımlanır

DÜNYA SÜPER VEB OFSET A.Ş.
"GLOBUS" DÜNYA BASINEVİ
100. Yıl Mahallesi 34204 Bağcılar - İSTANBUL
Tel: 0.212 440 28 62 - 63 - 64 - 65
Santral Tel: 0.212 440 24 24 Fax: 0.212 355 84 26

web site: www.dunyagida.com.tr

e-mail: dunya.gida@dunya.com

Ücretsiz Danışma Hattı
0.800 219 20 24 l 0.800 219 20 25
www.dunyastore.com

Dağıtım
DÜNYA SÜPER DAĞITIM A.Ş.