SAĞLIKLI BESLENME

Modern bir halk sağlığı problemi: obezite

Obezite Latince ‘obesus' kelimesinden gelmiş olup, kalın, tıknaz, şişman anlamına gelmektedir. Vücutta yağ oranı ve miktarının artmasıdır. Eskiden zenginlik göstergesi olduğu için övünülen...

Pediatrik sisndirim sistemi hastalıkları ve probiyotikler

Sindirim sisteminin doğal yapısını oluşturan mikrobiyal yapı insan sağlığını olumlu ya da olumsuz şekilde etkilemektedir. Kalın bağırsak florasının dengelenmesi ve metabolik aktivitesinin normal...

Düzenli egzersiz ve dengeli beslenme ile sağlam kemikler

Osteoporoz kelimesi Latince osteo (kemik), ile pore (ufak boşluk, gözenek) kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, kemik yoğunluğunda azalma...

Antihipertensif ve antikanserojenik bitkisel kaynaklı biyoaktif peptitler

Antihipertensif etki gösteren peptitler gıdalarda fazlaca bulunmakta ve aktivitelerini angiotensin konverting enzimlerinin inhibisyonu yolu ile gösteren biyolojik aktif peptitler olarak...

Prebiyotik ve sinbiyotiklerin kan lipidleri ile kardiyovasküler...

Kardiyovasküler hastalıkların (CVD) önlenmesinde yalnızca kolesterol düzeylerinin değil, triaçilgliserol düzeylerinin de etkili olduğu belirlenmiştir. Beslenme stratejileri kapsamında da lipit...

Fonksiyonel Gıda Bileşeni Olarak Vitamin D

Vitaminler esas olarak birbiriyle ilgisi olmayan ve normal metabolizma için hayati önemi olan organik bileşiklerdir. Vitamin D hariç insanlar tarafından sentezlenemedikleri için metabolizma...

Süt ve ürünlerinin fosfor içeriği ve sağlık üzerindeki etkil

Kemik ve diş dokusunun temeli olan, hücrelerde yer alan ve bazı kimyasal olaylara katılan fosfor, Adenezin Tri Fosfat (ATP)'nin yapı taşıdır. Metabolizmada genetik kodu taşıyan DNA ve DNA...

Diyare kaynaklı hastalıkların önlenmesinde süt kaynaklı antikorlar

İnek kolostrumu ve sütü; protein, lipid ve karbonhidratların kompleks bir karışımı olması yanında kolostrum, buzağıların temel besini olan, aynı zamanda neonatal hastalıkların önlenmesinde etkin...

Orotik asit ve kolesterol

Hayvanların vücut dokularındaki hücre zarlarında bulunan, kan plazmasında taşınan bir sterol (steroid) ve alkol bileşimi olan kolesterol, çoğunlukla hayvansal gıdalarda yer almakta, daha az miktarda...

Lantibiyotikler

Bakteriyosinler, üretici mikroorganizmaya yakın akraba türleri ya da tür içi suşları inhibe eden bakteriyel proteinler ya da peptitler olarak tanımlanmakta ve gıda endüstrisinde yaygın olarak...