TEKNİK YAZILAR

Rischart’s Backhaus: Merkez ile şubeler mükemmel bir şekilde...

Rischart´s Backhaus CSB-System ile merkez ile şubeler arasındaki en uygun iletişimi sağlıyor. Bu sayede etkin bilgi ve malzeme akışına sahiptir.

Anton Paar reometreleri ile nişastadan bisküviye gıda reolojisi

Gıda endüstrisinde kaliteden bahsederken; gıda içeriğinin yanı sıra son ürünün fiziksel özellikleri de gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Son ürünün fiziksel özellikleri, çiğneme ve yutma esnasındaki...

İzlenebilirlik ve gıda güvenliği

Özgün Salih Usal CSB-System AG Pazarlama Koordinatörü

Üretim ve yönetim için otomasyon çözümleri

CSB linecontrol© sayesinde her şey kontrol altında Robotik-Pack-Line'de yazılım uygulamaları optimum prosesleri sağlıyor.

BT-destekli kalite yönetimi

Kaliteyi artırmak için iş akışlarında değişiklikler, kalite yönetim sistemi üzerinden, her bir işletme bölümü için gerçekleştirilebilir. Oluşan hata veya kusurlar sadece kişiselleştirilmez, aksine...

Helal gıda sertifikalama ve Anton Paar’ın size sunduğu analiz...

Helal Gıda sertifikası alma sürecinde, ürünlerinize; işleme sırasında, hammaddeden veya depolama sırasında ağır metal bulaşıp bulaşmadığının tespiti veya ürettiğiniz meyve suyunda bekleme sırasında...

LCMSMS ile Kabuklu Deniz Canlılarında Biyotoksin Analizi

Dünyanın birçok ülkesinde istiridye, midye ve karides gibi kabuklu su ürünleri üretim ve tüketiminde biyotoksin konusu büyük önem arz eder. Biyotoksin sorunu bir deniz ortamında bazı planktonların...

CSB-System ile Besin değeri yönetimi

Tüm veriler doğrudan sistemden Ürün ve lisan başına altı birime kadar yapılandırma Tüm ulusal ve uluslararası içerik maddeleri ve besin değeri veri tabanlarının entegrasyonu Proses kayıplarının...

Zeytinyağı ve bitkisel yağ analizlerinde gaz kromatografisi tekniğinin...

Zeytinyağı ve bitkisel yağlarla ilgili yasal düzenlemeler Türk Gıda Kodeksi’nde yer alan “Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği”, “Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği” ve “Gıda ile Temas Eden Madde ve...

Anton Paar ile Hayvansal, Bitkisel ve Uçucu Yağların Kırılma İndisi

Hayvansal, bitkisel ve uçucu yağların saflığının ve kalitesinin belirlenmesi kırılma indisi ile basitçe yapılabilmektedir.