YENİ ÜRÜNLER

Gıda ürünleri için sıcaklık ve pH ölçümünün &

Gıda üretim proseslerinde olduğu kadar taşıma, depolama, dağıtım ve işleme aşamalarında da sıcaklık, nem ve pH değerlerinin ölçümü büyük önem taşır. Bu amaçla otellerin, gıda ürünleri taşıyan ve...

Aflatoksin analizlerinde numune homojenizasyonu: Kuru homojenizasyon...

Avrupa Birliği Komisyonu 1999 yılında aldığı bir kararla aflatoxin analizleri için alınacak numune büyüklüğünü 30kg olarak belirlemiştir. Bu karar kısa süre sonra ülkemizde de ilgili tebliğ...

CBS-System'de entegre maliyet kalemleri hesabı

Hızlı değişen piyasalarda ve buna bağlı pazarlama kararlarında, bilgileri verimli bir şekilde işleyecek bir araca ihtiyaç vardır. Eskiden üreticiler, ürün fiyat tekliflerini gıda ticareti zincirine...

Et işleme sektöründe ölçüm teknolojisinin önemi ve testo öl&

En iyi kalitedeki ham maddeleri, baharatları ve katkı maddelerini kullanmak et işleme sektörü için çok önemlidir. Et ve et ürünleri her zaman sıcaklığa karşı duyarlıdır ve belirli sıcaklık...

Yeterlilik testleri ve akreditasyon

Analitik test laboratuvarları kalite güvence sistemleri ve akreditasyon kapsamında analizlerinin doğruluğunu test edebilecekleri sistemlere gereksinim duyarlar. Yeterlilik testleri bu ihtiyaca cevap...

Zirai, tarımsal faaliyetler ve teknoloji

Günümüz teknolojisi her alanda olduğu gibi tarımsal faaliyetlerde de pek çok çözümü beraberinde getirmektedir. Erken don uyarı sistemlerinden sulama, gübreleme ve ilaçlama kontrollerine kadar zırai...

Antibiyotik kalıntısı analizleri ve R-Biopharm

Hayvancılıkta, hastalıkların iyileştirilmesinde, önlenmesinde ve kilo artışı sağlamak amacıyla antibiyotiklerin kullanılması yaygındır. Ancak kullanılan bu veteriner ilaçları organizmadan kolayca...

Ambalajlarda geçirgenlik analizleri

Gıda üretim prosesinde hammaddeden son ürüne kadar pek çok farklı girdi vardır. Bu girdilerin proseste yaratabileceği en önemli sorunlardan bir tanesi kontaminasyon (bulaşı) riskidir. Kaliteli...

Sudan öe... Suyun farklı dünyası ve fonksiyonel içecekler...

Son zamanlarda fonksiyonel içeriğe sahip içecekler, içecek pazarında en çok tercih edilen ürünler haline gelmiştir (ACE, BCE vitaminli, mineral katkılı meyve suları gibi). Bu gelişime su pazarının...

Gıda güvenliği çalışmalarında hijyen izleme sistemleri

Hijyen uygulamaları gıda güvenliği için vazgeçilmezdir. Bu uygulamalar HACCP gibi tehlike analiz sistemleri ile birlikte ulusal ve uluslararası yasalar tarafından düzenlenir.