YENİ ÜRÜNLER

Gıda ürünlerinde aflatoksin testleri

Küfler hava ve toprakta doğal olarak bulunan, tarımsal ürünlerde de sık sık rastlanan mikroorganizmalardır. Tropik ve subtropik bölgeler başta olmak üzere, bütün dünyada yaygın olarak bulunan bu...

Gelişmiş prob teknolojisi ile gıda sektörü için yeni pH ölç&

pH değerlerinin ölçümü, birçok sektörde önemli bir rol oynar. Özellikle kimyasal ve biyokimyasal reaksiyonların yer aldığı durumlarda, pH değeri önemli bir belirleyici parametredir. pH ölçüm...

Fiskobirlik fındığı statlarda satacak

Fiskobirlik, iç tüketimi artırmak ve stoklarda bulanan fındığı azaltmak için statlarda kavrulmuş fındık satacak. Fiskobirlik Yönetim Kurulu Üyesi Hüsamettin Kaya, Fiskobirlik'in “Kavrulmuş...

Süt ve süt ürünlerinde aflatoksin m1 problemi

Mikotoksinler içinde dünyada en çok bilinen ve en fazla araştırılan mikotoksin Aflatoksindir. Aflatoksinler, başta Aspergillus flavus ve Aspergillus Parasiticus olmak üzere, bazı Penicillium ve...

Gıda Hijyeni ve Güvenliği

Gıda endüstrisinde güvenli gıda üretimi yasal bir zorunluluktur. Türk Gıda Kodeksi'ne göre gıda üretimi yapan firmaların, HACCP gıda güvenliği sistemini üretim prosesinin her aşamasında uygulaması...

Gıda endüstrisinde işletme yönetimi için Sektörel ERP Çöz

Gıda sektöründeki işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlamaları ve daha başarılı olabilmeleri için etkin bilgi işlem çözümlerine ihtiyaçları vardır. Bu çözümler aynı zamanda işletmelerin en önemli...

Gıda üretim sektöründe ölçüm cihazlarının hassasiyeti v

Ölçüm cihazları konusunda, hassasiyet önceliklidir. Bu kavram özellikle gıda üretimi için çok önemlidir. Gıda üretimi esnasındaki sıcaklık kontrolü kaliteyi belirlediği gibi ürün depolaması...

Yemlerde Mikotoksin Limitleri: Avrupa Birliği Komisyomu Kararı

Avrupa Birliği Komisyonu 17 Ağustos 2006 tarihinde 2006/576/EC sayılı tavsiye niteliğinde bir karar yayımladı. Kararla yem ve yem hammaddelerinde Okratoksin A, Fumonisin, Deoksinivalenol (DON) ve...

Gıda zehirlenmesi ve SET A-B-C-D-E

Staphylococcus aureus enterotoksin üreten stafilokoklar içerisindeki en önemli türdür. S. aureus ülkemizde ve birçok ülkede yaygın gıda zehirlenmelerine neden olan Salmonella'dan sonra ikinci veya...

Gıda hijyeni ve güvenliği

Gıda endüstrisinde güvenli gıda üretimi yasal bir zorunluluktur. Türk Gıda Kodeksi'ne göre gıda üretimi yapan firmaların, HACCP gıda güvenliği sistemini üretim prosesinin her aşamasında uygulaması...